bán hàng online rất tốt, siêu lợi nhuận quan trọng là vượt qua gia đoạn khó khăn ban đầu