Cậu xem file robots.txt có cấm cái gì không chứ mình vẫn có thể vào bình thường mà