tks bác, tuy chưa thử nghiệm nhưng mà hi vọng nó đạt kết quả