Google Webmaster Tools dạo này rất nhanh, chỉ cần Verify your site là có thể cập nhật thông tin dữ liệu liền, không cần phải đợi