Làm sitemap trang https://www.xml-sitemaps.com/ là vẫn tốt nhất ,nhanh gọn ,dễ làm .