quangbaweb.edu.vn
· - Mỗi lần chỉ nên gửi 50 email để đảm bảo mail đi được tốt và không bị vào hộp Email Spam. Tuy nhiên thường thì mình gửi 100 email/lần.
· - Nếu danh sách có nhiều địa...