Trận này đau đầu quá, trời ơi, bắt ai đây.

Nghe theo lời của bạch tuột "vợ", bắt Nga 1.000 nhé