webmaster tool cập nhật chậm sau mấy ngày, bác newbie j kia cứ 15p ấn 1 lần thì ko có gì đâu :-sss