Nếu được bl df trên site này thì khá ngon đấy, không bik được hay không, thank bác