2 trận ko bắt các bác tăng chóng mặt.440 cho nga ngố.còn mỗi chừng ấy