cảm ơn bài viết của bạn! tuy nhiên kiến thức trên còn chung chung quá