Nếu thắng trận Nga -> Ba Lan 2000, ngược lại thì cho vay 1000 chơi hết.