Tks bác đã chia sẽ tài liệu, tiếng anh thì phải mò mẫn bác google thôi,