quá tốt là khác bạn ah, nhưng mà bài viết pải chất lượng thì mới hiệu quả nhé