1000 cho France kiếm tý vốn. :dua-day-coi:. Thắng kèo trận sau oánh hết tiếp :D