Trước hết bác nhìn link xác nhận google hiển thị cho bác, xem bác có up đúng đường dẫn đó chưa.
Nếu đúng => click vô link, F5 mấy cái. Sau đó bấm xác nhận!
Nếu chưa đúng up lại và làm như trên!...