à nó cứ thế đến tận hôm nay (cũng gần đc nửa tháng goy còn j ) không báo lỗi j hết nên e chẳng bik làm thế nào @@! xóa gửi lại vẫn v