hic, may mà đọc bài này, mình vẫn còn gà SEO quá, bít bao giờ mới khá thêm được lên nhi :(