Hiện giờ mới chỉ biết check link đổ về web bằng google webmastertools, ngoài ra chưa biết gì hơn, cảm ơn anh đã chia sẻ