newbie mới vào nghề như em cũng chỉ được bảo cần chịu khó thôi, đọc xong bài này em thấy cần học hỏi nhiểu thứ hơn nữa, thank ad đã chia sẻ.