giá như cái hướng dẫn này có thêm 1 clip hướng dẫn cụ thể hơn, nói thế này hơi mơ hồ