Mình dùng seoquake trước thấy với link no nó hay có cái gạch ngang, giờ không thấy nữa, có ai bị vậy ko nhỉ?