trả hiểu làm sao mà website master báo lỗi sitemap mà mình kiểm tra đúng cả
http://img842.imageshack.us/img842/4905/qpk1.png
demo : http://kenhdj.vn/sitemapsong.xml