Thanks bác đã hướng dẫn chi tiết . nếu có thêm hìn ảnh nữa là nhất. Thanks chủ thớt.