Hiện tại mình mới chuyển công ty làm việc từ laptopvip.vn sang laptopG7.vn ,nếu có thế thì chuyển tên giúp mình nha ,chân thành cảm ơn