cái này chả dán dùng đâu . google nó phạt chết hết dường làm ăn