từ khóa ở domain thì chỉ seo được từ đó nhanh hơn thoi ah