mạng xã hội rất là tốt cho seo. đặc biệt là G+ và facebook. nếu thu hút lượng người dùng lớn ở trên này thì thực sự trang seo của bạn lên và đứng rất hiều quả!