Mình gà ghê giờ mới biết công cụ này. Thanks em zai King đã post hướng dẫn anh và mọi người nhá :da-ta: