Năm 2013, với sự biến động lớn của các hoạt động marketing online trên toàn thế giới. Hệ thống mạng xã hội đã bùng nổ, phát triển nhanh chống và trở thành một kênh truyền thông rất quan trọng cho...