tớ cũng chưa phân biệt được rõ SEO và SEM. tks bạn nhé!