lần đầu tiên mình nghe thấy seo bát quái :) nhìn thấy cũng chắc là hiệu quả rồi nó hơn hẳn những cách seo thông thường. Mà những các seo thông thường còn lên top nữa thì huống chi là bát quái