cái này chuẩn nhất nè nói ngắn gọn nhưng chuẩn và cần 1 bài cụ thể hơn về những điều này sẽ giúp cho nhiều người hơn đó :dzo-dzo-3: