Loading
Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi đến các chuyên gia tại Diễn đàn SEO - Quảng Bá Web

Chú ý: thành viên mới tham gia (chưa đủ 30 bài) sẽ không đăng được bài mới (thảo luận được chấp nhận toàn bộ) trong những Box không thuộc về SEO - Digital Marketing (vd: Giao lưu, Quảng cáo v.v.. do không có đóng góp cho anh em SEOer mà toàn Spam bài quảng cáo v.v..)
 • Diễn đàn Quảng bá web - Thông báo khẩn

  1.  

  diễn tả

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • Emotion 3D
  • :chup-hinh:
   Chup Hinh
   Chup Hinh
  • :qua-te:
   Qua Te
   Qua Te
  • :dep-trai:
   Dep Trai
   Dep Trai
  • :spam:
   Spam
   Spam
  • :good-lam:
   Good Lam
   Good Lam
  • :luyen-cong:
   Luyen Cong
   Luyen Cong
  • :bo-chay:
   Bo Chay
   Bo Chay
  • :muon-oi:
   Muon Oi
   Muon Oi
  • :lac-mong:
   Lac Mong
   Lac Mong
  • :cung-ly:
   Cung Ly
   Cung Ly
  • :iu-iu:
   Iu Iu
   Iu Iu
  • :tang-hoa-1:
   Tang Hoa 1
   Tang Hoa 1
  • :tien-tien:
   Tien Tien
   Tien Tien
  • :hong-chiu-dau:
   Hong Chiu Dau
   Hong Chiu Dau
  • :dzo-dzo-3:
   Dzo Dzo 3
   Dzo Dzo 3
  • :chuan-bi-nem-gach:
   Chuan Bi Nem Gach
   Chuan Bi Nem Gach
  • :qua-tang-bat-ngo:
   Qua Tang Bat Ngo
   Qua Tang Bat Ngo
  • :dau-hang:
   Dau Hang
   Dau Hang
  • :rinh-rinh:
   Rinh Rinh
   Rinh Rinh
  • :giang-tay:
   Giang Tay
   Giang Tay
  • :lieng-may-tinh:
   Lieng May Tinh
   Lieng May Tinh
  • :bi-mat:
   Bi Mat
   Bi Mat
  • :lol:
   Lol
   Lol
  • :vn-muon-nam:
   Vn Muon Nam
   Vn Muon Nam
  • :chuongdienthoai:
   Chuongdienthoai
   Chuongdienthoai
  • :show-hang:
   Show Hang
   Show Hang
  • :tien-tien-2:
   Tien Tien 2
   Tien Tien 2
  • :hoa-mat:
   Hoa Mat
   Hoa Mat
  • :dzo-dzo-2:
   Dzo Dzo 2
   Dzo Dzo 2
  • :im-mieng:
   Im Mieng
   Im Mieng
  • :chien-thang:
   Chien Thang
   Chien Thang
  • :qua-ga:
   Qua Ga
   Qua Ga
  • :dan-bang:
   Dan Bang
   Dan Bang
  • :phan-dau:
   Phan Dau
   Phan Dau
  • :gi-vay-nhi:
   Gi Vay Nhi
   Gi Vay Nhi
  • :leu-leu:
   Leu Leu
   Leu Leu
  • :benh-roi:
   Benh Roi
   Benh Roi
  • :lo-roi:
   Lo Roi
   Lo Roi
  • :go-mo-adidaphat:
   Go Mo Adidaphat
   Go Mo Adidaphat
  • :chong-nang:
   Chong Nang
   Chong Nang
  • :se.:
   se.
   se.
  • :that-ngac-nhien:
   That Ngac Nhien
   That Ngac Nhien
  • :he-he:
   He He
   He He
  • :co-len:
   Co Len
   Co Len
  • :i-love-you:
   I Love You
   I Love You
  • :chet-may-ne:
   Chet May Ne
   Chet May Ne
  • :phu-phu:
   Phu Phu
   Phu Phu
  • :cuu-em:
   Cuu Em
   Cuu Em
  • :oh-yeah:
   Oh Yeah
   Oh Yeah
  • :tui-lay-bac:
   Tui Lay Bac
   Tui Lay Bac
  • :gi-ha-bo:
   Gi Ha Bo
   Gi Ha Bo
  • :lam-dieu-thuoc:
   Lam Dieu Thuoc
   Lam Dieu Thuoc
  • :ban-nhac:
   Ban Nhac
   Ban Nhac
  • :leu-leu-2:
   Leu Leu 2
   Leu Leu 2
  • :the-vang-2:
   The Vang 2
   The Vang 2
  • :chet-nhe:
   Chet Nhe
   Chet Nhe
  • :nang-cup:
   Nang Cup
   Nang Cup
  • :thank-you:
   Thank You
   Thank You
  • :ha-ha:
   Ha Ha
   Ha Ha
  • :wave-happy:
   Wave Happy
   Wave Happy
  • :i-love-you-2:
   I Love You 2
   I Love You 2
  • :bay:
   Bay
   Bay
  • :ok:
   Ok
   Ok
  • :cuoi-nhao:
   Cuoi Nhao
   Cuoi Nhao
  • :off-topic:
   Off Topic
   Off Topic
  • :hon-gio:
   Hon Gio
   Hon Gio
  • :dong-ho-cat:
   Dong Ho Cat
   Dong Ho Cat
  • :khungbo:
   Khungbo
   Khungbo
  • :an-trom:
   An Trom
   An Trom
  • :lau-mo-hoi:
   Lau Mo Hoi
   Lau Mo Hoi
  • :the-do:
   The Do
   The Do
  • :chet-ne:
   Chet Ne
   Chet Ne
  • :muc-ngay:
   Muc Ngay
   Muc Ngay
  • :than-tai:
   Than Tai
   Than Tai
  • :go-mo:
   Go Mo
   Go Mo
  • :tung-tang:
   Tung Tang
   Tung Tang
  • :hu-hu:
   Hu Hu
   Hu Hu
  • :alo:
   Alo
   Alo
  • :number-one:
   Number One
   Number One
  • :chuc-mung:
   Chuc Mung
   Chuc Mung
  • :oc-oc:
   Oc Oc
   Oc Oc
  • :hoan-ho_2:
   Hoan Ho 2
   Hoan Ho 2
  • :di-ngu:
   Di Ngu
   Di Ngu
  • :khong-duoc-roi:
   Khong Duoc Roi
   Khong Duoc Roi
  • :xoa-dau:
   Xoa Dau
   Xoa Dau
  • :lanh-run:
   Lanh Run
   Lanh Run
  • :spam-ne-2:
   Spam Ne 2
   Spam Ne 2
  • :cao-rau:
   Cao Rau
   Cao Rau
  • :mod-dep-trai:
   Mod Dep Trai
   Mod Dep Trai
  • :tang-hoa:
   Tang Hoa
   Tang Hoa
  • :gian-lam-roi:
   Gian Lam Roi
   Gian Lam Roi
  • :thoi-mien:
   Thoi Mien
   Thoi Mien
  • :hu-hu-2:
   Hu Hu 2
   Hu Hu 2
  • :nu-bac-si:
   Nu Bac Si
   Nu Bac Si
  • :chuc-mung-sinh-nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat
  • :nong-wa:
   Nong Wa
   Nong Wa
  • :dua-day-coi:
   Dua Day Coi
   Dua Day Coi
  • :dap-man-hinh:
   Dap Man Hinh
   Dap Man Hinh
  • :khong-duoc-roi-2:
   Khong Duoc Roi 2
   Khong Duoc Roi 2
  • :uong-ruou-thoi:
   Uong Ruou Thoi
   Uong Ruou Thoi
  • :lac-lu:
   Lac Lu
   Lac Lu
  • :nghe-nhac:
   Nghe Nhac
   Nghe Nhac
  • :cai-gi:
   Cai Gi
   Cai Gi
  • :hot:
   Hot
   Hot
  • :tam:
   Tam
   Tam
  • :football:
   Football
   Football
  • :thien-dang:
   Thien Dang
   Thien Dang
  • :hoan-ho:
   Hoan Ho
   Hoan Ho
  • :nong-pa-co:
   Nong Pa Co
   Nong Pa Co
  • :chuc-mung-sinh-nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat 2
   Chuc Mung Sinh Nhat 2
  • :nguong:
   Nguong
   Nguong
  • :doat-cup:
   Doat Cup
   Doat Cup
  • :danh-rang:
   Danh Rang
   Danh Rang
  • :khoc:
   Khoc
   Khoc
  • :thay-ghet-wa:
   Thay Ghet
   Thay Ghet
  • :ui-da:
   Ui Da
   Ui Da
  • :kiss-you:
   Kiss You
   Kiss You
  • :nang-ly:
   Nang Ly
   Nang Ly
  • :buon-ngu:
   Buon Ngu
   Buon Ngu
  • :google:
   Google
   Google
  • :spam-ne:
   Spam Ne
   Spam Ne
  • :em-dau-hang:
   Em Dau Hang
   Em Dau Hang
  • :the-vang:
   The Vang
   The Vang
  • :hoa-heo:
   Hoa Heo
   Hoa Heo
  • :no-bom:
   No Bom
   No Bom
  • :chet-chua:
   Chet Chua
   Chet Chua
  • :nem-ta:
   Nem Ta
   Nem Ta
  • :chung-em-lay-bac:
   Chung Em Lay Bac
   Chung Em Lay Bac
  • :da-ta:
   Da Ta
   Da Ta
  • :khoc-lon:
   Khoc Lon
   Khoc Lon
  • :tuot-quan:
   Tuot Quan
   Tuot Quan
  • :tuc-qua-di:
   Tuc Qua Di
   Tuc Qua Di
  • :iu-iu-3:
   Iu Iu 3
   Iu Iu 3
  • :lam-dieu-thuoc-2:
   Lam Dieu Thuoc 2
   Lam Dieu Thuoc 2
  • :benh:
   Benh
   Benh
  • :cui-mia:
   Cui Mia
   Cui Mia
  • :so-wa-di:
   So Wa Di
   So Wa Di
  • :do-mo-hoi:
   Do Mo Hoi
   Do Mo Hoi
  • :tam-xong-hoi:
   Tam Xong Hoi
   Tam Xong Hoi
  • :het-tien:
   Het Tien
   Het Tien
  • :ngon-thi-lam:
   Ngon Thi Lam
   Ngon Thi Lam
  • :chem-gio:
   Chem Gio
   Chem Gio
  • :nem-gach:
   Nem Gach
   Nem Gach
  • :chet-ne_2:
   Chet Ne 2
   Chet Ne 2
  • :da-ngoai:
   Da Ngoai
   Da Ngoai
  • :karaoke-thoi:
   Karaoke Thoi
   Karaoke Thoi
  • :treo-co:
   Treo Co
   Treo Co
  • :tim-sang-kien:
   Tim Sang Kien
   Tim Sang Kien
  • :iu-iu-2:
   Iu Iu 2
   Iu Iu 2
  • :khong-say-khong-ve:
   Khong Say Khong Ve
   Khong Say Khong Ve
  • :bat-tay:
   Bat Tay
   Bat Tay
  • :co-vu:
   Co Vu
   Co Vu
  • :quinh-lon-hem:
   Quinh Lon Hem
   Quinh Lon Hem
  • :do-mau:
   Do Mau
   Do Mau
  • :stress:
   Stress
   Stress
  • :hay-lam:
   Hay Lam
   Hay Lam
  • :ngai-wa-di:
   Ngai Wa Di
   Ngai Wa Di
  • :bye-bye:
   Bye Bye
   Bye Bye
  • :nam-vong:
   Nam Vong
   Nam Vong
  • :ban-sung:
   Ban Sung
   Ban Sung
  • :cuoi-lon:
   Cuoi Lon
   Cuoi Lon
  • :iu-wa:
   Iu Wa
   Iu Wa
  • :thap-huong:
   Thap Huong
   Thap Huong
  • :tim-kiem:
   Tim Kiem
   Tim Kiem
  • :huyt-sao:
   Huyt Sao
   Huyt Sao
  • :dzo-dzo:
   Dzo Dzo
   Dzo Dzo
  • :2-trai-tim:
   2 Trai Tim
   2 Trai Tim
  • Generic Smilies
  • :~X(:
   ~X(
   ~X(
  • :)
   Smile
   Smile
  • :co-bap:
   Co Bap
   Co Bap
  • :to-xin-loi:
   To Xin Loi
   To Xin Loi
  • :cho-em-1-ve:
   Cho Em 1 Ve
   Cho Em 1 Ve
  • :(
   Frown
   Frown
  • :chet-roi:
   Chet Roi
   Chet Roi
  • :vai-lua:
   Vai Lua
   Vai Lua
  • =))
   Cuoi Vat Va
   Cuoi Vat Va
  • :thay-ghet:
   Thay Ghet
   Thay Ghet
  • :chet-ne-2:
   Chet Ne 2
   Chet Ne 2
  • :confused:
   Confused
   Confused
  • :cam-on:
   Cam On
   Cam On
  • :them-qua:
   Them Qua
   Them Qua
  • :))
   Cuoi Lon
   Cuoi Lon
  • :tai-sao-ban:
   Tai Sao Ban
   Tai Sao Ban
  • :cam-on-nhieu:
   Cam On Nhieu
   Cam On Nhieu
  • :bo-tay:
   Bo Tay
   Bo Tay
  • :lam-mong:
   Lam Mong
   Lam Mong
  • :pro:
   Pro
   Pro
  • :anh-da-bi-bat:
   Anh Da Bi Bat
   Anh Da Bi Bat
  • :mad:
   Mad
   Mad
  • :biggrin:
   Biggrin
   Biggrin
  • :la-la-la-la:
   La La La La
   La La La La
  • :ong-tam:
   Ong Tam
   Ong Tam
  • :admin-de-thuong:
   Admin De Thuong
   Admin De Thuong
  • :ba-tam:
   Ba Tam
   Ba Tam
  • :de-dep-lep:
   De Dep Lep
   De Dep Lep
  • :=)):
   =))
   =))
  • :khong-lam-viec:
   Khong Lam Viec
   Khong Lam Viec
  • b-(
   B (
   B (
  • :vui-nhi:
   Vui Nhi
   Vui Nhi
  • :dau-roi-ta:
   Dau Roi Ta
   Dau Roi Ta
  • :cuoi-khay:
   Cuoi Khay
   Cuoi Khay
  • :ke-tui:
   Ke Tui
   Ke Tui
  • :penguin:
   Penguin
   Penguin
  • :p
   Stick Out Tongue
   Stick Out Tongue
  • (:|
   Met Moi
   Met Moi
  • :van-tay:
   Van Tay
   Van Tay
  • :dap-bua:
   Dap Bua
   Dap Bua
  • :du-lich-nhe:
   Du Lich Nhe
   Du Lich Nhe
  • :panda:
   Panda
   Panda
  • ;)
   Wink
   Wink
  • :lang-nghe:
   Lang Nghe
   Lang Nghe
  • :tuc-gian:
   Tuc Gian
   Tuc Gian
  • :danh-dit:
   Danh Dit
   Danh Dit
  • :dong-y:
   Dong Y
   Dong Y
  • :chet-ne-3:
   Chet Ne
   Chet Ne
  • :D
   Big Grin
   Big Grin
  • :ga-nhay:
   Ga Nhay
   Ga Nhay
  • :tongue:
   Tongue
   Tongue
  • :dan-mieng:
   Dan Mieng
   Dan Mieng
  • :dau-kiem:
   Dau Kiem
   Dau Kiem
  • :bat-tay-2:
   Bat Tay
   Bat Tay
  • :o
   Embarrassment
   Embarrassment
  • :dau-chan:
   Dau Chan
   Dau Chan
  • :toi-khong-biet:
   Toi Khong Biet
   Toi Khong Biet
  • :cho-ghe:
   Cho Ghe
   Cho Ghe
  • :cuu-tui:
   Cuu Tui
   Cuu Tui
  • :rolleyes:
   Roll Eyes (Sarcastic)
   Roll Eyes (Sarcastic)
  • :cool:
   Cool
   Cool
  • :eek:
   EEK!
   EEK!

  Có thể bạn cần: 
  Hội công nghệDMCA.comQuangBaWeb.edu.vn là diễn đàn mở miễn phí dành cho các thành viên.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên thông tin người dùng đăng tải trên diễn đàn. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý xóa bỏ ngay lập tức. Nếu bạn nhận thấy bài viết vi phạm, xin vui lòng gởi thông báo cho chúng tôi, xin cám ơn.

  DÀNH CHO QUẢNG CÁO