Loading
Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi đến các chuyên gia tại Diễn đàn SEO - Quảng Bá Web

Chú ý: thành viên mới tham gia (chưa đủ 30 bài) sẽ không đăng được bài mới (thảo luận được chấp nhận toàn bộ) trong những Box không thuộc về SEO - Digital Marketing (vd: Giao lưu, Quảng cáo v.v.. do không có đóng góp cho anh em SEOer mà toàn Spam bài quảng cáo v.v..)
 • Diễn đàn Quảng bá web - Thông báo khẩn

  1.  

  diễn tả

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • Emotion 3D
  • :ok:
   Ok
   Ok
  • :cuoi-nhao:
   Cuoi Nhao
   Cuoi Nhao
  • :off-topic:
   Off Topic
   Off Topic
  • :hon-gio:
   Hon Gio
   Hon Gio
  • :dong-ho-cat:
   Dong Ho Cat
   Dong Ho Cat
  • :bay:
   Bay
   Bay
  • :an-trom:
   An Trom
   An Trom
  • :lau-mo-hoi:
   Lau Mo Hoi
   Lau Mo Hoi
  • :the-do:
   The Do
   The Do
  • :chet-ne:
   Chet Ne
   Chet Ne
  • :khungbo:
   Khungbo
   Khungbo
  • :muc-ngay:
   Muc Ngay
   Muc Ngay
  • :than-tai:
   Than Tai
   Than Tai
  • :go-mo:
   Go Mo
   Go Mo
  • :tung-tang:
   Tung Tang
   Tung Tang
  • :hu-hu:
   Hu Hu
   Hu Hu
  • :chuc-mung:
   Chuc Mung
   Chuc Mung
  • :oc-oc:
   Oc Oc
   Oc Oc
  • :hoan-ho_2:
   Hoan Ho 2
   Hoan Ho 2
  • :di-ngu:
   Di Ngu
   Di Ngu
  • :alo:
   Alo
   Alo
  • :number-one:
   Number One
   Number One
  • :xoa-dau:
   Xoa Dau
   Xoa Dau
  • :lanh-run:
   Lanh Run
   Lanh Run
  • :spam-ne-2:
   Spam Ne 2
   Spam Ne 2
  • :cao-rau:
   Cao Rau
   Cao Rau
  • :khong-duoc-roi:
   Khong Duoc Roi
   Khong Duoc Roi
  • :mod-dep-trai:
   Mod Dep Trai
   Mod Dep Trai
  • :tang-hoa:
   Tang Hoa
   Tang Hoa
  • :gian-lam-roi:
   Gian Lam Roi
   Gian Lam Roi
  • :thoi-mien:
   Thoi Mien
   Thoi Mien
  • :hu-hu-2:
   Hu Hu 2
   Hu Hu 2
  • :chuc-mung-sinh-nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat
  • :nong-wa:
   Nong Wa
   Nong Wa
  • :dua-day-coi:
   Dua Day Coi
   Dua Day Coi
  • :dap-man-hinh:
   Dap Man Hinh
   Dap Man Hinh
  • :nu-bac-si:
   Nu Bac Si
   Nu Bac Si
  • :uong-ruou-thoi:
   Uong Ruou Thoi
   Uong Ruou Thoi
  • :lac-lu:
   Lac Lu
   Lac Lu
  • :nghe-nhac:
   Nghe Nhac
   Nghe Nhac
  • :cai-gi:
   Cai Gi
   Cai Gi
  • :khong-duoc-roi-2:
   Khong Duoc Roi 2
   Khong Duoc Roi 2
  • :hot:
   Hot
   Hot
  • :tam:
   Tam
   Tam
  • :football:
   Football
   Football
  • :thien-dang:
   Thien Dang
   Thien Dang
  • :hoan-ho:
   Hoan Ho
   Hoan Ho
  • :chuc-mung-sinh-nhat
   Chuc Mung Sinh Nhat 2
   Chuc Mung Sinh Nhat 2
  • :nguong:
   Nguong
   Nguong
  • :doat-cup:
   Doat Cup
   Doat Cup
  • :danh-rang:
   Danh Rang
   Danh Rang
  • :nong-pa-co:
   Nong Pa Co
   Nong Pa Co
  • :thay-ghet-wa:
   Thay Ghet
   Thay Ghet
  • :ui-da:
   Ui Da
   Ui Da
  • :kiss-you:
   Kiss You
   Kiss You
  • :nang-ly:
   Nang Ly
   Nang Ly
  • :buon-ngu:
   Buon Ngu
   Buon Ngu
  • :khoc:
   Khoc
   Khoc
  • :google:
   Google
   Google
  • :spam-ne:
   Spam Ne
   Spam Ne
  • :em-dau-hang:
   Em Dau Hang
   Em Dau Hang
  • :the-vang:
   The Vang
   The Vang
  • :hoa-heo:
   Hoa Heo
   Hoa Heo
  • :chet-chua:
   Chet Chua
   Chet Chua
  • :nem-ta:
   Nem Ta
   Nem Ta
  • :chung-em-lay-bac:
   Chung Em Lay Bac
   Chung Em Lay Bac
  • :da-ta:
   Da Ta
   Da Ta
  • :no-bom:
   No Bom
   No Bom
  • :tuot-quan:
   Tuot Quan
   Tuot Quan
  • :tuc-qua-di:
   Tuc Qua Di
   Tuc Qua Di
  • :iu-iu-3:
   Iu Iu 3
   Iu Iu 3
  • :lam-dieu-thuoc-2:
   Lam Dieu Thuoc 2
   Lam Dieu Thuoc 2
  • :benh:
   Benh
   Benh
  • :khoc-lon:
   Khoc Lon
   Khoc Lon
  • :so-wa-di:
   So Wa Di
   So Wa Di
  • :do-mo-hoi:
   Do Mo Hoi
   Do Mo Hoi
  • :tam-xong-hoi:
   Tam Xong Hoi
   Tam Xong Hoi
  • :het-tien:
   Het Tien
   Het Tien
  • :cui-mia:
   Cui Mia
   Cui Mia
  • :chem-gio:
   Chem Gio
   Chem Gio
  • :nem-gach:
   Nem Gach
   Nem Gach
  • :chet-ne_2:
   Chet Ne 2
   Chet Ne 2
  • :da-ngoai:
   Da Ngoai
   Da Ngoai
  • :ngon-thi-lam:
   Ngon Thi Lam
   Ngon Thi Lam
  • :treo-co:
   Treo Co
   Treo Co
  • :tim-sang-kien:
   Tim Sang Kien
   Tim Sang Kien
  • :iu-iu-2:
   Iu Iu 2
   Iu Iu 2
  • :khong-say-khong-ve:
   Khong Say Khong Ve
   Khong Say Khong Ve
  • :bat-tay:
   Bat Tay
   Bat Tay
  • :karaoke-thoi:
   Karaoke Thoi
   Karaoke Thoi
  • :quinh-lon-hem:
   Quinh Lon Hem
   Quinh Lon Hem
  • :do-mau:
   Do Mau
   Do Mau
  • :stress:
   Stress
   Stress
  • :hay-lam:
   Hay Lam
   Hay Lam
  • :co-vu:
   Co Vu
   Co Vu
  • :bye-bye:
   Bye Bye
   Bye Bye
  • :nam-vong:
   Nam Vong
   Nam Vong
  • :ban-sung:
   Ban Sung
   Ban Sung
  • :cuoi-lon:
   Cuoi Lon
   Cuoi Lon
  • :ngai-wa-di:
   Ngai Wa Di
   Ngai Wa Di
  • :thap-huong:
   Thap Huong
   Thap Huong
  • :tim-kiem:
   Tim Kiem
   Tim Kiem
  • :huyt-sao:
   Huyt Sao
   Huyt Sao
  • :dzo-dzo:
   Dzo Dzo
   Dzo Dzo
  • :2-trai-tim:
   2 Trai Tim
   2 Trai Tim
  • :iu-wa:
   Iu Wa
   Iu Wa
  • :qua-te:
   Qua Te
   Qua Te
  • :dep-trai:
   Dep Trai
   Dep Trai
  • :spam:
   Spam
   Spam
  • :good-lam:
   Good Lam
   Good Lam
  • :chup-hinh:
   Chup Hinh
   Chup Hinh
  • :bo-chay:
   Bo Chay
   Bo Chay
  • :muon-oi:
   Muon Oi
   Muon Oi
  • :lac-mong:
   Lac Mong
   Lac Mong
  • :cung-ly:
   Cung Ly
   Cung Ly
  • :luyen-cong:
   Luyen Cong
   Luyen Cong
  • :tang-hoa-1:
   Tang Hoa 1
   Tang Hoa 1
  • :tien-tien:
   Tien Tien
   Tien Tien
  • :hong-chiu-dau:
   Hong Chiu Dau
   Hong Chiu Dau
  • :dzo-dzo-3:
   Dzo Dzo 3
   Dzo Dzo 3
  • :iu-iu:
   Iu Iu
   Iu Iu
  • :qua-tang-bat-ngo:
   Qua Tang Bat Ngo
   Qua Tang Bat Ngo
  • :dau-hang:
   Dau Hang
   Dau Hang
  • :rinh-rinh:
   Rinh Rinh
   Rinh Rinh
  • :giang-tay:
   Giang Tay
   Giang Tay
  • :chuan-bi-nem-gach:
   Chuan Bi Nem Gach
   Chuan Bi Nem Gach
  • :bi-mat:
   Bi Mat
   Bi Mat
  • :lol:
   Lol
   Lol
  • :vn-muon-nam:
   Vn Muon Nam
   Vn Muon Nam
  • :chuongdienthoai:
   Chuongdienthoai
   Chuongdienthoai
  • :lieng-may-tinh:
   Lieng May Tinh
   Lieng May Tinh
  • :show-hang:
   Show Hang
   Show Hang
  • :tien-tien-2:
   Tien Tien 2
   Tien Tien 2
  • :hoa-mat:
   Hoa Mat
   Hoa Mat
  • :dzo-dzo-2:
   Dzo Dzo 2
   Dzo Dzo 2
  • :im-mieng:
   Im Mieng
   Im Mieng
  • :qua-ga:
   Qua Ga
   Qua Ga
  • :dan-bang:
   Dan Bang
   Dan Bang
  • :phan-dau:
   Phan Dau
   Phan Dau
  • :gi-vay-nhi:
   Gi Vay Nhi
   Gi Vay Nhi
  • :chien-thang:
   Chien Thang
   Chien Thang
  • :benh-roi:
   Benh Roi
   Benh Roi
  • :lo-roi:
   Lo Roi
   Lo Roi
  • :go-mo-adidaphat:
   Go Mo Adidaphat
   Go Mo Adidaphat
  • :chong-nang:
   Chong Nang
   Chong Nang
  • :leu-leu:
   Leu Leu
   Leu Leu
  • :se.:
   se.
   se.
  • :that-ngac-nhien:
   That Ngac Nhien
   That Ngac Nhien
  • :he-he:
   He He
   He He
  • :co-len:
   Co Len
   Co Len
  • :i-love-you:
   I Love You
   I Love You
  • :phu-phu:
   Phu Phu
   Phu Phu
  • :cuu-em:
   Cuu Em
   Cuu Em
  • :oh-yeah:
   Oh Yeah
   Oh Yeah
  • :tui-lay-bac:
   Tui Lay Bac
   Tui Lay Bac
  • :gi-ha-bo:
   Gi Ha Bo
   Gi Ha Bo
  • :chet-may-ne:
   Chet May Ne
   Chet May Ne
  • :ban-nhac:
   Ban Nhac
   Ban Nhac
  • :leu-leu-2:
   Leu Leu 2
   Leu Leu 2
  • :the-vang-2:
   The Vang 2
   The Vang 2
  • :chet-nhe:
   Chet Nhe
   Chet Nhe
  • :lam-dieu-thuoc:
   Lam Dieu Thuoc
   Lam Dieu Thuoc
  • :nang-cup:
   Nang Cup
   Nang Cup
  • :thank-you:
   Thank You
   Thank You
  • :ha-ha:
   Ha Ha
   Ha Ha
  • :wave-happy:
   Wave Happy
   Wave Happy
  • :i-love-you-2:
   I Love You 2
   I Love You 2
  • Generic Smilies
  • :la-la-la-la:
   La La La La
   La La La La
  • :admin-de-thuong:
   Admin De Thuong
   Admin De Thuong
  • :ong-tam:
   Ong Tam
   Ong Tam
  • :ba-tam:
   Ba Tam
   Ba Tam
  • :de-dep-lep:
   De Dep Lep
   De Dep Lep
  • :=)):
   =))
   =))
  • :khong-lam-viec:
   Khong Lam Viec
   Khong Lam Viec
  • b-(
   B (
   B (
  • :dau-roi-ta:
   Dau Roi Ta
   Dau Roi Ta
  • :vui-nhi:
   Vui Nhi
   Vui Nhi
  • :cuoi-khay:
   Cuoi Khay
   Cuoi Khay
  • :ke-tui:
   Ke Tui
   Ke Tui
  • :penguin:
   Penguin
   Penguin
  • :p
   Stick Out Tongue
   Stick Out Tongue
  • (:|
   Met Moi
   Met Moi
  • :dap-bua:
   Dap Bua
   Dap Bua
  • :van-tay:
   Van Tay
   Van Tay
  • :du-lich-nhe:
   Du Lich Nhe
   Du Lich Nhe
  • :panda:
   Panda
   Panda
  • ;)
   Wink
   Wink
  • :lang-nghe:
   Lang Nghe
   Lang Nghe
  • :danh-dit:
   Danh Dit
   Danh Dit
  • :tuc-gian:
   Tuc Gian
   Tuc Gian
  • :dong-y:
   Dong Y
   Dong Y
  • :chet-ne-3:
   Chet Ne
   Chet Ne
  • :D
   Big Grin
   Big Grin
  • :ga-nhay:
   Ga Nhay
   Ga Nhay
  • :dan-mieng:
   Dan Mieng
   Dan Mieng
  • :tongue:
   Tongue
   Tongue
  • :dau-kiem:
   Dau Kiem
   Dau Kiem
  • :bat-tay-2:
   Bat Tay
   Bat Tay
  • :o
   Embarrassment
   Embarrassment
  • :dau-chan:
   Dau Chan
   Dau Chan
  • :cho-ghe:
   Cho Ghe
   Cho Ghe
  • :toi-khong-biet:
   Toi Khong Biet
   Toi Khong Biet
  • :cuu-tui:
   Cuu Tui
   Cuu Tui
  • :~X(:
   ~X(
   ~X(
  • :)
   Smile
   Smile
  • :co-bap:
   Co Bap
   Co Bap
  • :cho-em-1-ve:
   Cho Em 1 Ve
   Cho Em 1 Ve
  • :to-xin-loi:
   To Xin Loi
   To Xin Loi
  • :(
   Frown
   Frown
  • :chet-roi:
   Chet Roi
   Chet Roi
  • :vai-lua:
   Vai Lua
   Vai Lua
  • =))
   Cuoi Vat Va
   Cuoi Vat Va
  • :chet-ne-2:
   Chet Ne 2
   Chet Ne 2
  • :thay-ghet:
   Thay Ghet
   Thay Ghet
  • :confused:
   Confused
   Confused
  • :cam-on:
   Cam On
   Cam On
  • :them-qua:
   Them Qua
   Them Qua
  • :))
   Cuoi Lon
   Cuoi Lon
  • :cam-on-nhieu:
   Cam On Nhieu
   Cam On Nhieu
  • :tai-sao-ban:
   Tai Sao Ban
   Tai Sao Ban
  • :bo-tay:
   Bo Tay
   Bo Tay
  • :lam-mong:
   Lam Mong
   Lam Mong
  • :anh-da-bi-bat:
   Anh Da Bi Bat
   Anh Da Bi Bat
  • :pro:
   Pro
   Pro
  • :mad:
   Mad
   Mad
  • :biggrin:
   Biggrin
   Biggrin
  • :rolleyes:
   Roll Eyes (Sarcastic)
   Roll Eyes (Sarcastic)
  • :cool:
   Cool
   Cool
  • :eek:
   EEK!
   EEK!

  Có thể bạn cần: 
  Hội công nghệDMCA.comQuangBaWeb.edu.vn là diễn đàn mở miễn phí dành cho các thành viên.
  Chúng tôi không chịu trách nhiệm trên thông tin người dùng đăng tải trên diễn đàn. Các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý xóa bỏ ngay lập tức. Nếu bạn nhận thấy bài viết vi phạm, xin vui lòng gởi thông báo cho chúng tôi, xin cám ơn.

  DÀNH CHO QUẢNG CÁO