PDA

View Full Version : Đào tạo các lớp kỹ năng ngắn hạnkinhtetc
14-03-2016, 04:46 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG
Trung Tâm GEC xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp, người lãnh đạo, quản lý, và những anh/chị có nhu cầu,... các chương trình đào tạo kỹ năng có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu cho từng vị trí nhân sự theo từng lĩnh vực hoạt động trong công ty, doanh nghiệp, tổ chức,... Giúp học viên có thể ứng dụng các kỹ năng và kiến thức giải quyết những vấn đề của vị trí mình đang đảm nhiệm, cũng như giúp doanh nghiệp xử lý được những khó khăn đang gặp phải và phát triển tốt hơn.

CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM:
-----------------*----------------
Hệ thống lương 3PHƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P
Khóa học xây dựng hệ thống lương 3P nhằm cung cấp cho học viên những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc xây dựng. Hệ thống trả lương theo 3P. Khóa học này phù hợp với các Cán bộ quản lý các cấp và nhân viên nhân sự, những người tham gia vào việc quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Chiến lược marketingHÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG & CHIẾN LƯỢC MARKETING
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về hành vi người tiêu dùng, giúp cho nhân viên phát triển được kỹ năng bán hàng, làm công tác marketing một cách hiệu quả, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, và tạo ra các ý tưởng mới trong kinh doanh và dịch vụ.
Kỹ năng giám sátKỸ NĂNG GIÁM SÁT
Khóa học kỹ năng giám sát được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể: thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người giám sát; thực hiện các bước hoạch định, tổ chức công việc cá nhân và ủy thác hiệu quả; xây dựng và phát triển tinh làm làm việc nơi nhân viên;
Kỹ năng bán hàng qua điện thoaiKỸ NĂNG BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
Khóa học kỹ năng bán hàng qua điện thoại giúp học viên có thể xác định được yêu cầu của nhân viên bán hàng qua điện thoại; xác định được qui trình bán hàng và công việc chuẩn bị bán hàng qua điện thoại; sử dụng các kỹ năng giao tiếp trên điện thoại để trình bày và bán hàng hiệu quả.
Kỹ năng phục vụKỸ NĂNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khóa học kỹ năng phục vụ nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật và thái độ cần thiết để chủ động cung cấp các dịch vụ khách hàng chất lượng. Vào cuối khóa học, học viên có thể: trình bày những khái niệm căn bản về phục vụ khách hàng và thừa nhận vai trò của người phục vụ trong tiến trình phục vụ khách hàng chất lượng; xác định các kỹ thuật, kỹ năng và thái độ cần cho việc phục vụ khách hàng chất lượng trong những tình huống khác nhau; thể hiện các hành vi phục vụ khách hàng chất lượng.
Kỹ năng thương lượngKỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG
Khóa học kỹ năng thương lượng nhằm mục đích cung cấp học viên các khái niệm và tiến trình cần thiết cho buổi thương lượng thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể: xác định các khái niệm và tiến trình cơ bản liên quan đến buổi thượng lượng thành công; chuẩn bị thực hành các khái niệm và tiến trình cho một cuộc thương lượng; thể hiện các tiến trình trong diễn vai, thảo luận và các hoạt động nhóm;
Kỹ năng lãnh đạoKỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM
Khóa học kỹ năng lãnh đạo nhóm được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể: thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý; thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả; xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội nơi nhân viên.
Kỹ năng giải quyếtKỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Khóa học kỹ năng giải quyết vấn đề nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để giải quyết vấn đề trong công việc. Vào cuối khóa học, học viên có thể: thừa nhận, thích nghi và tiếp cận một cách hệ thống trong giải quyết vấn đề; sử dụng các kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Đánh giá kết quảĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC BẰNG KPIs THEO ĐINH DẠNG BSC
Khóa học đánh giá kết quả làm việc nhằm cung cấp cho học viên những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc đánh giá kết quả làm việc bằng KPIs theo định dạng BSC. Khóa học này phù hợp với các Cán bộ quản lý các cấp và nhân viên nhân sự, những người tham gia vào việc quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.
Quản lý thời gianQUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
Khóa học quản lý thời gian nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể, Nhận thức tầm quan trọng và biết yêu quý thời gian; Lập kế hoạch làm việc và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả; Nắm vững các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc.
Kỹ năng bán hàngKỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học kỹ năng bán hàng nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể hiểu được các khái niệm cơ bản và quy trình bán hàng chuyên nghiệp; Xác định các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và của một người bán hàng chuyên nghiệp;
kynangquanlyKỸ NĂNG QUẢN LÝ
Khóa học kỹ năng quản lý được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể tổ chức thông tin trong sản xuất và kiểm soát kết quả thực hiện Tổ trưởng sản xuất.; Quản lý năng suất lao động để hoàn thành nhiệm vụ. Quản lý chất lượng theo Iso 9000-2008 trong tổ sản xuất như thế nào cho hiệu quả.
Xây dựng tự điểnXÂY DỰNG TỰ ĐIỂN NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
Khóa học xây dựng tự điển năng nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để xây dựng và sử dụng Tự điển năng lực nhằm xây dựng thành công nguồn nhân lực giỏi trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể hiểu được các khái niệm cơ bản và tiến trình xây dựng Tự điển năng lực; Biết cách xác định năng lực cho từng vị trí trong doanh nghiệp.
Quản lý kho bãiKỸ NĂNG QUẢN LÝ KHO BÃI
Khóa học kỹ năng quản lý kho nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho . Vào cuối khóa học, học viên có thể Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho bãi chuyên nghiệp ; Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa; Biết cách tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa hàng. Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi.
Kỹ năng giao tiếpKỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
Khóa học kỹ năng giao tiếp nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Vào cuối khóa học, học viên có thể xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả; Biết cách giao tiếp hiệu quả với các khách hàng;

-----------------------****************------------------------
Giảng viên: Là các giảng viên tại các trường Đại Học tại TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực trực chuyên ngành tiếp giảng dạy.
ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM:
Cơ sở Quận 3:
ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
(Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)
ĐT: (08) 6659 2738 - 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) và tối 3,5,7 (18h00-20h30) hàng tuần
Cơ sở Bình Thạnh:
ĐC: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 2260 6660 - 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) và tối 3,5,7 (18h00-20h30) hàng tuần

Nguồn: http://gec.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-ky-nang.html

kinhtetc
17-03-2016, 12:43 PM
- Cung cấp thông tin để tìm ra cách tính thuế tốt nhất, hạn chế thất thu thuế, hạn chế sai lầm trong chính sách thuế….
- Xây dựng nội quy lao động bằng văn bản trong trường hợp doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên
- Xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội.

kinhtetc
23-03-2016, 11:16 AM
Kế toán là người chiếm một vị trí quan trong và không thể thiếu ở quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp đó. Nghề kế toán đòi hỏi người làm phải năng động, sáng tạo, trung thực và cẩn thận.

kinhtetc
25-03-2016, 12:41 PM
trên các chứng từ sống để học viên trở thành một kế toán thuế chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, có đầy đủ các kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn để đảm nhận các vị trí kế toán khác nhau trong doanh nghiệp. Ngoài ra, học viên còn có thể tự làm dịch vụ kế toán, khai báo thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

kinhtetc
28-03-2016, 11:23 AM
- Củng cố lại kiến thức về kế toán đại cương, kế toán tài chính, thuế khi đã quên, cũng như tìm hiểu sau hơn về ngành kế toán.
- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

kinhtetc
30-03-2016, 10:56 AM
chiến lược mà doanh nghiệp đặt ra. Khóa học quản trị nhân sự trang bị những kiến thức tổng hợp thực tế, cũng như những yêu cầu vừa nêu trên, từ các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực nhân sự trực tiếp giảng dạy và cung cấp những kinh nghiệm thực tế.

kinhtetc
02-04-2016, 04:48 PM
- Có kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, giám sát, triển khai thực hiện chuẩn chỉnh quy trình quản lý đã đề ra; Ra quyết định và tháo gỡ kịp thời đạt hiệu quả tất các phát sinh tồn đọng thay Ban giám đốc.

kinhtetc
05-04-2016, 05:27 PM
trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá của Chính phủ.

kinhtetc
11-04-2016, 12:37 PM
Trong tương lai nền kinh tế Việt nam sẽ phát triển để hoà nhập cùng kinh tế khu vực và thế giới sẽ làm cho rất nhiều các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm... ra đời và phát triển, nên sau khi kết thúc khóa học tại trung tâm GEC, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội lựa chọn việc làm.

sieuthihaiminh
11-04-2016, 03:59 PM
khóa học bao nhiêu/ tháng đo bạn

kinhtetc
13-04-2016, 04:50 PM
Công việc thực tập không chỉ cho bạn cơ hội học hỏi về sự hoạt động của các công ty đa quốc gia mà nó còn giúp bạn phát triển những kỹ năng giao tiếp và làm việc thật hiệu quả trong ngành Tài Chính.

kinhtetc
15-04-2016, 12:07 PM
+ Học xong lớp học tại Trung tâm có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm. Học viên tự tin khi đi phỏng vấn tuyển dụng và làm chủ công việc kế toán, có thể tư vấn cho giám đốc về tình hình Tài chính của doanh nghiệp.
+ Học viên sẽ nắm vững cách thức thiết lập sổ sách, chứng từ, định khoản, vào sổ và lưu chứng từ vững chắc sau khi kết thúc thực hành trên máy

dietmoihoanmy
15-04-2016, 11:28 PM
các lớp kỹ năng này có dành cho nhân viên thường hay chỉ dành cho sếp thôi.

kinhtetc
18-04-2016, 05:15 PM
Chào bạn,
Dành cho nhân viên và sếp luôn nha bạn.

kinhtetc
20-04-2016, 12:31 PM
- Chuyên viên phân tích liên công ty: Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo công tác kế toán của liên công ty phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán và chính sách nội bộ.
- Chuyên viên phân tích đối chiếu: Thực hiện các hoạt động cơ bản cần thiết để phục vụ báo cáo ngày và cuối tháng chính xác.

kinhtetc
22-04-2016, 12:00 PM
Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN. Sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
11. Hướng dẫn đăng ký hoá đơn theo thông tư mới nhất.

kinhtetc
25-04-2016, 05:00 PM
Cung cấp cho người học các chương trình đào tạo ngắn hạn, chất lượng cao về kinh tế, quản trị kinh doanh phù hợp với yêu cầu của xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

kinhtetc
27-04-2016, 10:27 AM
- Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN.
- Hướng dẫn đăng ký hoá đơn theo thông tư mới nhất.

kinhtetc
29-04-2016, 05:20 PM
Đối với việc tính lương của công ty cần bổ sung thêm việc tính thưởng làm thêm giờ, hoặc thưởng theo doanh thu. Theo đó, tiền lương của các bộ phận trong công ty được tính theo thời gian làm việc cộng với thời gian làm thêm giờ hoặc là theo mức năng suất quy định cộng với mức năng suất vượt mức.

kinhtetc
04-05-2016, 05:23 PM
Hàng hóa sản xuất trong nước thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khi vận chuyển trên đường phải có những giấy tờ sau: biên lai nộp thuế; hóa đơn bán hàng theo mẫu của bộ tài chính, đã đăng ký với cơ quan thuế.
Hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi vận chuyển phải có biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

kinhtetc
12-05-2016, 05:51 PM
Học viên tài chính ngân hàng sẽ được trung tâm trang bị các kỹ năng như nghiệp vụ ngân hàng thương mai, kỹ năng thẩm định tài tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, thực hiện nghiệp vụ trên các phầm mềm ngân hàng…

kinhtetc
17-05-2016, 12:12 PM
- Tất cả những hoc viên có nhu cầu hoặc đam mê về kế toán thuế
- Sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán chuẩn bị đi làm tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhưng muốn học hỏi thêm kiến thức kế toán thực tế
- Người đi làm chưa có kinh nghiệm về thuế

fungen9x
17-05-2016, 03:03 PM
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về hành vi người tiêu dùng, giúp cho nhân viên phát triển được kỹ năng bán hàng, làm công tác marketing một cách hiệu quả

kinhtetc
17-05-2016, 03:08 PM
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn do pháp luật quy định. Khoản đóng góp này nhằm đảm bảo cho Nhà nước thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình.

kinhtetc
20-05-2016, 12:03 PM
- Tư vấn ban lãnh đạo công ty trong các hoạt động Tài chính Kế toán.
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của chế độ kế toán VN và yêu cầu quản trị của Công ty.

kinhtetc
24-05-2016, 05:11 PM
Để tạo lòng tin cho mọi người trong công ty, là một kế toán bạn cần có những đức tính sau: Tính trung thực, phải thẳng thắn, trung thực và rõ ràng trong tất cả các sổ sach kế toán.

kinhtetc
26-05-2016, 04:57 PM
Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu, Hiên nay trung tâm có quy mô lớn nhất tại TP.HCM, với kinh nghiệm đào tạo hơn 10 năm và đào tạo theo chuẩn của Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và do trường cấp chứng chỉ nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

kinhtetc
31-05-2016, 05:45 PM
Xây dựng hệ thống lương thưởng đãi ngộ, cũng như chế độ phúc lợi, để động viên sự nỗ lực cống hiến của nhân viên là 1 công việc hết sức khó khăn và phức tạp.

kinhtetc
03-06-2016, 04:36 PM
- Xử lý sổ sách công ty trên phần mềm Smart Pro.
- Báo cáo thuế hàng tháng/quý.Báo cáo tài chính năm.

kinhtetc
07-06-2016, 04:27 PM
Vì số lượng sinh viên tại các trường quá đông nên hầu hết các bạn thường ít được thực hành kỹ vào chuyên ngành của mình, nên khi ra trường bạn phải chọn lọc trong khối kiến thức khổng lồ của mình để lựa chọn cách thức và phương pháp phù hợp nhất với công ty của mình, để áp dụng một cách hiệu quả nhất.

kinhtetc
09-06-2016, 05:51 PM
Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.
Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.

phuonghn550
10-06-2016, 06:00 PM
các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả; Biết cách giao tiếp hiệu quả với các khách hàng;

kinhtetc
11-06-2016, 12:17 PM
Các bạn sinh viên đã học xong kế toán tài chánh tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các lớp kế toán sơ cấp nhưng chưa được thực hành trực tiếp làm kế toán-khai báo thuế trên chứng từ thực tế của một doanh nghiệp

kinhtetc
14-06-2016, 12:32 PM
Xây dựng một nhịp cầu kết nối giữa thế hệ người Việt đi trước đang thành công với thế hệ trẻ chuẩn bị bước chân vào đời, để các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận và kế thừa kinh nghiệm, kiến thức của người đi trước.

kinhtetc
14-06-2016, 12:37 PM
các chương trình đào tạo kỹ năng có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu cho từng vị trí nhân sự theo từng lĩnh vực hoạt động trong công ty, doanh nghiệp, tổ chức,...

kinhtetc
17-06-2016, 12:37 PM
Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính.

kinhtetc
20-06-2016, 12:25 PM
Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Pḥòng hoặc cần đến sự phối hợp của phòng kế toán.
- Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng kế toán cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty; tiếp nhận; phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban Tổng Giám Đốc công ty.

lamtraumvn
20-06-2016, 02:24 PM
đào tạo kỹ năng mà quảng cáo như này thì không hiệu quả rầu, quảng cáo 1 khóa học về đào tạo thì phải viết nó chuyên nghiệp tý chớ

kinhtetc
22-06-2016, 11:24 AM
Kế toán trong thời hiện đại phải biết kết hợp với những ứng dụng tin học tối tân mới có thể đảm trách được công việc kế toán của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Để có được những kiến thức, kinh nghiệm và sự thành thạo trong công việc của một chuyên viên kế toán, bạn hãy đến với khóa đào tạo ngắn hạn nhưng chất lượng lâu dài của chúng tôi.

kinhtetc
29-06-2016, 05:52 PM
Cơ sở vật chất: Trung tâm GEC có cơ sở vật chất hiện đại, sĩ số lớp học nhỏ, 40 sinh viên/lớp tạo nên sự thân thiện trong học tập và giảng dạy, các phòng học điều trang bị máy chiếu microphone giúp học viên dễ tiếp thu bài hơn, có phòng thực hành với đầy đủ máy tính giúp học viên thực hành kế toán hiệu quả…

kinhtetc
02-07-2016, 05:17 PM
các khoản phải thu, phải trả. Lập báo cáo kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm. Lập các báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. Định kỳ tổ chức kiểm kê tài sản, tiền vốn, hàng hóa...

kinhtetc
08-07-2016, 11:50 AM
Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

kinhtetc
15-07-2016, 05:20 PM
Lớp này sẽ mang lại cho bạn những kiến thức cơ bản của lớp kế toán danh nghiệp, nhưng bạn có thêm thời gian để thực hành chúng trên máy tính, với những công cụ hỗ trợ công tác kế toán, các bạn sẽ được vừa học lý thuyết vừa thực hành để có thể vững chắc hơn về công tác kế toán.

kinhtetc
15-07-2016, 05:22 PM
Chúng tôi cung cấp một giấy chứng nhận tốt nghiệp kế toán để giúp học viên có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm kế toán và ứng dụng. Khóa học này, trong đó bao gồm kiểm toán, thuế, hệ thống thông tin và phân tích tài chính, giúp học viên có được những công cụ hiệu quả và có đạo đức hướng nhu cầu kế toán trong một tổ chức.

kinhtetc
21-07-2016, 05:07 PM
tùy theo lớp bạn ơi, xem tại: http://gec.edu.vn/khai-giang-cac-khoa-hoc-ky-nang.html

- Đảm bảo đủ vốn cho doanh nghiệp hoạt động
- Huy động vốn với chi phí thấp nhất và điều kiện thuận lợi nhất …

kinhtetc
23-07-2016, 04:09 PM
Là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.

kinhtetc
25-07-2016, 12:16 PM
Khóa học thực hành kế toán và thuế sử dụng các chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động, giúp các học viên theo sát được vế thực tế. Bên cạnh đó, hướng dẫn các học viên sử dụng các phần mềm ứng dụng trong kế toán, giúp làm việc hiệu quả hơn.

kinhtetc
28-07-2016, 05:25 PM
là những rủi ro mà kế toán viên không phát hiện ra các sai sót hiện có trong các số dư tài khoản, hoặc các loại nghiệp vụ… Mức độ rủi ro phát hiện có quan hệ trực tiếp với phương pháp kiểm toán của kế toán viên…”

kinhtetc
30-07-2016, 05:24 PM
- Hướng dẫn các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập về kế toán và thuế.
- Mỗi học viên sẽ sử dụng một bộ chứng từ thực tế của một doanh nghiệp
- Sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp

kinhtetc
03-08-2016, 05:58 PM
Cung cấp những kiến thức thực tế về hóa đơn chứng từ sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chứng từ luân chuyển nội bộ; đưa hàng đi gia công; xuất hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo...

kinhtetc
03-08-2016, 05:59 PM
Áp dụng vào thực tế qua việc thống nhất và cam kết thực hiện các hành động xây dựng và phát triển đội nhóm khi trở về với công việc.

kinhtetc
11-08-2016, 05:48 PM
tùy theo lớp nha bạn, bạn có thể xem tại: http://gec.edu.vn/khai-giang-cac-khoa-hoc-ky-nang.html

kinhtetc
19-08-2016, 05:35 PM
Trung tâm đào tạo kế toán uy tín tại TP.HCM để biết cách áp dụng lý thuyết học ở nhà trường vào công việc thực tế. Và trung tâm GEC có thể là nơi lựa chọn tin cậy cho các bạn, tham khảo nội tại website: www.gec.edu.vn (http://www.gec.edu.vn/)

kinhtetc
23-08-2016, 05:09 PM
- Tổ chức mạng lưới các trung gian bán hàng và quyết định về các địa điểm bán
- Thiết lập các quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng
- Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing

kinhtetc
25-08-2016, 04:45 PM
Khi bạn yêu thích và chọn học xuất nhập khẩu, bạn có thể phát huy tốt nhất những kiến thức mình học và những khả năng của bản thân để hoàn thành công việc tốt nhất. Đối với nghề xuất nhập khẩu cơ hội có 1 mức lương ổn định hơn vì trong đánh giá của nhiều người lương của ngành này thường cao.

kinhtetc
30-08-2016, 05:15 PM
Khi bước vào học lĩnh vực ngân hàng thì chắc hẳn ai cũng đề cập đến vấn đề tiền bạc, tài chính vì đây là đặc thù đặt trưng của ngành ngân hàng, nhưng làm sao để có thể làm việc hiệu quả và kiểm soát đồng tiền của ngân hàng một cách tối ưu và hiệu quả nhất, đó là vấn đề đang gây ra rất nhiều khó khăn cho những người học tài chính ngân hàng, vì các chương trình dạy tại các trường Đại Học, Cao đẳng tuy là đầy đủ về lý thuyết như phần thực hành lại rất ít, nên sinh viên ra trường rất lúng túng trong vấn đề quản lý tài chính.

kinhtetc
01-09-2016, 05:25 PM
Thương mại điện tử, Quản trị rủi ro, Nghệ thuật lãnh đạo, Quản trị vận hành công ty đa quốc gia, Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia, Kế toán quản trị,…

kinhtetc
10-09-2016, 12:04 PM
hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

lehuyentrang5672
10-09-2016, 12:16 PM
Tư vấn các nghi vấn thắc mắc thường gặp khi tour du lịch Mộc Châu


kinh nghiệm du lịch mộc châu (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-moc-chau/kinh-nghiem-du-lich-moc-chau-chi-tiet/) Đối với người dùng ham tour du lịch ở các tỉnh phía Bắc thì Mộc Châu luôn là một lựa chọn tương đối tuyệt vời để du lịch vào dịp cuối tuần. Thật vậy, Mộc Châu khi nào sắc đó, luôn ẩn chứa các điều bất ngờ, để bước chân người lữ hành đã đến 1 lần sẽ không bao giờ có chút ngại ngần lúc trở lại.


Nên tới Mộc Châu vào khi nào


Mỗi mùa bạn sẽ thấy Mộc Châu có 1 điểm thú vị khác nhau, bên cạnh đó tựu chung lại khí hậu của Mộc Châu luôn luôn mát mẻ và là 1 điểm tới hoàn hảo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. ngoài ra, giả dụ bạn muốn nhìn ngắm những vẻ đẹp riêng của Mộc Châuhttp://i1155.photobucket.com/albums/p543/maxthieuchu/du-lich-moc-chau-4_zpse33l5hxh.jpgcông cụ chuyển di đến Mộc Châu


Mộc Châu thuộc tỉnh giấc Sơn La, nằm cách Hà Nội 180km, trên phố quốc lộ 6 đi Sơn La, Điện Biên. ví như là người tình thích phượt, bạn có thể đi xe máy, thẳng tuyến đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc Láng Hòa Lạc qua Xuân Mai, ra quốc lộ 6 là đến. tuyến đường thẳng, ko khó đi. giả dụ đi không ngừng nghỉ sẽ mất khoảng 4 tới 5 tiếng. giả dụ vừa đi vừa ngừng lại chụp ảnh, nghỉ ngơi thì mất 6 tới 7 tiếng.
nghỉ ngơi ở đâu tại Mộc Châu?


đến Mộc Châu có 3 cách cho bạn lựa chọn lúc nghỉ qua đêm là thuê phòng (nhà nghỉ, khách sạn), cắm trại hoặc ngủ homestay ở nhà dân. Giá thuê phòng khoảng 150.000 – 250.000 đồng loại bình dân. kinh nghiệm du lịch sapa tự túc (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-sapa/kinh-nghiem-du-lich-sapa-cam-nang-toan-tap/) Phòng nghỉ to hơn có thể đắt thêm vài trăm nghìn đồng. Khu vực xã Mộc Châu và thị trấn Nông trường là nơi tụ họp nhiều nhà nghỉ hơn cả.


những điểm đến chẳng thể bỏ qua ở Mộc Châu


Thác Dải Yếm: nếu ghé thăm Mộc Châu vào các ngày từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, bạn có thể sẽ được chiêm ngưỡng thác Dải Yếm trong kì đẹp nhất, bởi khi này phần lớn đập tràn đỉnh thác được nước bao phủ, nước về tràn ngập, ồn ã và sôi nổi tạo thành 1 dải nước trắng xóa.http://i1155.photobucket.com/albums/p543/maxthieuchu/du-lich-moc-chau13_zpsgoqxiohp.jpgnhững món ngon ở Mộc Châu


Bê chao, cải Mèo, cá suối, cá hồi Mộc Châu, khoai sọ Mán, dâu tây, thịt trâu gác bếp, nậm pịa, ốc đá Suối Bàng, xôi ngũ sắc, sữa bò non Mộc Châu,… du lịch hà giang mùa nào đẹp nhất (http://dulichcanhdieu.com.vn/blog/du-lich-ha-giang/kinh-nghiem-du-lich-ha-giang-ve-dep-cua-da/) là những món ngon bạn nhất mực phải thưởng thức.


Lưu ý đặc thù


người dùng tới thăm quan, ngắm cảnh không nên làm ồn cũng như không tự ý xem xét cảnh quan quanh đó nhà bà con dân tộc. Nên địa chỉ trưởng vùng cao trước khi vào thăm vùng cao. 1 điều nữa là nhớ đừng dẫm lên hoa và những cây nông nghiệp của người dân địa phương.

kinhtetc
10-09-2016, 02:44 PM
- Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
- Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

kinhtetc
13-09-2016, 05:03 PM
Để một doanh nghiệp phát triển và có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, thì điều trước tiên họ phải cũng cố về sản phẩm của mình, và tiếp theo là phải sử dụng đúng đắn nguồn tài chính của mình.

kinhtetc
15-09-2016, 05:39 PM
+ Thanh toán tín dụng ngân hàng.
+ Luật doanh nghiệp, Luật thuế và khai báo thuế, Luật kế toán.
+ Tổ chức kế toán, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

hobaccan01
15-09-2016, 06:26 PM
ống đúc nhập khẩu độ dày SCH 20 DN50 /// phi 48///phi 159///phi 406//phi 38///phi 219 - TC: API5L GR B.

Bán ống thép đúc (http://ongthephungcuong.com/index.php/ong-thep-duc) đuờng kính,phi 55 x 4mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.

Thép ống đúc phi 88.9 x 7 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an .vvvv.
Thép ống đúc phi dn 40 x 4.5 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an .vvvv.
Thép ống đúC phi dn 32 x 3.4 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an .vvvv.
Thép ống đúc phi 219.1 x 15.1 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an .vvvv.
Thép ống đúc phi DN 250 x 25.4 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi 325.0 x 8 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : {hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai , vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
Thép ống đúc phi 355.6 x 35.7 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng ,| đồng nai, vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.}vvvv.
ống thép (http://ongthephungcuong.com/index.php/dich-vu/38-ong-thep) đúc phi DN 400 x 5 mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
thép ống đúc đuờng kính,phi 457.2 x 6.35 x mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.
thép ống (http://ongthephungcuong.com/index.php/dich-vu/39-thep-ong) đúc đuờng kính,phi 508.0 x 9.53 mm x 6m toàn miền bác,miền nam,miền trung : bình phuớc ,nha trang.vvvv.
DN 550 x 22.2 mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,vvvv.
thép ống đúc đuờng kính,phi 609.6 x 6,35 mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, .vvvv.


https://lh3.googleusercontent.com/-zgTBt1gmlFU/Vy02ihJYQ6I/AAAAAAAAD0c/cthY8lvws0g_S9u6XMHU7yaN9wB4ZyoNw/w424-h318-n-rw/IMG_4562.jpg


http://vaisoi.sangnhuong.com/images/statusicon/wol_error.gif
Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 900x675.


https://lh3.googleusercontent.com/DvnASGzt3Fd256J24QBwI6SM8yblXCYOuw-gGjYWM2NrILZ-rWz2woXBDH2xgh67bz9dAOqReg=w1920-h1080-rw-no


http://vaisoi.sangnhuong.com/images/statusicon/wol_error.gif
Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 900x675.


https://lh3.googleusercontent.com/6FK3fGCR1GsLq1HCRVz4NUA3PqjQJ3qd_8OflE-I3fvhRCHdZN_NrIiXp960OiKFTI1TvBwiBg=w1920-h1080-rw-no


http://vaisoi.sangnhuong.com/images/statusicon/wol_error.gif
Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 800x600.


https://lh3.googleusercontent.com/S0pp4EAey4JYBhxchOGoZcCEPZAz-nTH894fqOjR-EHjHH8PBZqKqtr8FtNnao1ijfGV0FWu3Q=w1920-h1080-rw-no


http://vaisoi.sangnhuong.com/images/statusicon/wol_error.gif
Hinh nay da tu dong thu nho. Nhan vao day de xem kich thuoc goc. Kich thuoc hinh goc la 720x540.


https://lh3.googleusercontent.com/UKdK6xDvvfHj4mrGLt21HwH0p9oz9uIWvwblST5zr4J8nc-61ykJckHwl2p9ORyRpi5b5w-a_A=w1920-h1080-rw-no

Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường:
https://www.youtube.com/watch?v=nhrQ...Xiag8WCe9qBooZ (https://www.youtube.com/watch?v=nhrQRQWNs7Q&index=40&list=PLq80YGeXeTLA9WSToPkXiag8WCe9qBooZ)

Quý khách hàng liên hệ :
Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0934.226.228/ 0913.241.566 / 0906.29.99.39.
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn (http://www.hcsteel.vn/) / http://www.ongthephungcuong.com (http://www.ongthephungcuong.com/)

kangpaper
16-09-2016, 09:43 AM
Các sản phẩm cho mã nguồn magento 2:
Magento 2 One Step Checkout
Magento 2 Affiliate
Magento 2 Blog
Magento 2 Odoo
Magento 2 Order Manager
Magento 2 Product Feed
Magento 2 SEO
Magento 2 SugarCRM
Magento 2 Vtiger
Magento 2 Shop by Brand

kinhtetc
21-09-2016, 11:43 AM
Đối với những ai ham học hỏi, luôn trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân bạn có thể phát triển sự nghiệp từ kế toán viên để trở thành các chuyên gia phân tích tài chính, kế toán trưởng, kiểm toán, chuyên gia tư vấn thuế…

kinhtetc
23-09-2016, 05:26 PM
Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư (Khái niệm về dự án đầu tư. Lập hồ sơ dự án đầu tư; Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư. Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư. Thẩm định dự án đầu tư). Tổ chức kế toán, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

kinhtetc
26-09-2016, 04:46 PM
Ngoài ra để hiểu được tài chính ngân hàng trong nước thì các bạn sẽ được trang bị: thị trường chứng khoán, phân tích đầu tư tài chính, phân tích đầu tư chứng khoán, . . .

kinhtetc
28-09-2016, 06:02 PM
Quản trị nguồn nhân lực: Chiến lược nguồn nhân lực / HR STRATEGY; Hoạch định nguồn lực cần thiết, tuyển dụng bổ nhiệm nhân sự; Thiết kế mô tả và phân tích công việc; Đánh giá kết quả công việc KPIs/BSC; Đào tạo phát viển và xây dựng lộ trình công danh.

kinhtetc
30-09-2016, 05:21 PM
Cần có thêm môn thực hành kế toán với một mô hình kế toán tại các doanh nghiệp nhưng lại được thiết lập tại trường Đại học để sinh viên có nhiều thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu thực tế về kế toán.

kinhtetc
04-10-2016, 04:36 PM
Phương pháp giảng dạy còn được thực hiện trên nguyên tắc “cùng tham gia”. Phương pháp này đòi hỏi học viên phải đóng góp một cách tích cực vào tất cả các buổi giảng trên lớp. Bổ sung cho bài giảng là các bài tập, bài nghiên cứu tình huống liên hệ thực tiễn.

kinhtetc
04-10-2016, 06:04 PM
Trong quá trình dạy thực hành, giáo viên không chỉ vận dụng khéo léo các phương pháp dạy học phổ thông mà còn phải có khả năng sáng tạo và linh động ngay trong từng bước của mỗi phương pháp dạy học, cũng như tận dụng triệt để các phương pháp, các thủ thuật dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học tập.

kinhtetc
04-10-2016, 06:05 PM
chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và có điểm mạnh là chuyên về đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html) các bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu học của mình. Khai giảng khóa mới ngày 07/10/2016 với nhiều ưu đãi nhất khi học tại Gò Vấp khi giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng và giảm 30% cho nhóm học viên đăng ký 5 người trờ lên. Các bạn hãy nhanh chân đăng ký học tại địa chỉ: 52 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Q. Gò Vấp và nhận được nhiều ưu đãi từ trung tâm GEC.

ceramax
06-10-2016, 11:14 AM
chi phí 1 khóa học là như nào bạn

kinhtetc
11-10-2016, 06:10 PM
cũng như hiệu suất lao động của các bộ phận khác nhau, từ đó có thể xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát ngẫu nhiên, định kỳ hay thường xuyên để giảm thiểu những gian lậu hay trộm cắp có thể xảy ra.

kinhtetc
20-10-2016, 05:24 PM
cách trước mắt hiện nay là bạn cần tham gia các khóa học kế toán thuế (http://hockhaibaothuehcm.blogspot.com/2016/04/khoa-hoc-ke-toan-thue-tai-tphcm-giam-30.html#.WAhxD5Cg_cs)thực tế để có thêm kinh nghiệm cũng như vững chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của nhà lãnh đạo.

kinhtetc
20-10-2016, 06:10 PM
Với khóa học kế toán thuế chuyên nghiệp của trung tâm, người việc cũng cố cho bạn những kiến thức chuyên sâu về kế toán còn giúp bạn biết cách áp dụng những luật thuế vào công tác kế toán cũng như cung cấp cho bạn những thay đổi về những luật thuế mới nhất của nhà nước.

kinhtetc
22-10-2016, 02:58 PM
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của kế toán và những kỹ năng giúp sinh viên dễ dàng xin việc. Xem thông tin rõ hơn tại website: www.gec.edu.vn (http://www.gec.edu.vn/)

kinhtetc
28-10-2016, 12:01 PM
Luật thương mại: Những quy định chung về luật thương mại; Pháp luật về doanh nghiệp; Tổ chức lại, giải thể, phá sản; Hợp đồng thương mại; Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại; Luật kinh doanh.

kinhtetc
31-10-2016, 05:52 PM
Hay bạn đã đi làm nhưng còn rất nhiều thắc mắc để xử lý các vấn đề về hạch toán kế toán, các vấn đề liên quan tới thuế và không biết hỏi ai hoặc có hỏi nhưng mỗi người hướng dẫn 1 cách khác nhau.

kinhtetc
02-11-2016, 06:04 PM
Có nhiệm vụ giám sát việc thanh toán với ngân hàng, theo dõi tình hình công nợ đối với khách hàng, lập các uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, mở L/C, theo dõi thu chi tiền mặt.

kinhtetc
04-11-2016, 04:18 PM
Đọc hiểu các chứng từ vận tải do nhà vận tải phát hành, theo quy trình xuất nhập khẩu liên quan đến nhà vận tải.

kinhtetc
07-11-2016, 12:17 PM
Các môn học liên quan đến việc phát triển năng lực sang tạo tư duy, rèn luyện kỹ năng “mềm” cần được chú trọng.

kinhtetc
07-11-2016, 12:19 PM
Ở Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế mệnh lệnh sang nền kinh tế thị trường, do đó cần đào tạo đội ngủ quản trị kinh doanh sao cho phù hợp với sự thay đổi này.

kinhtetc
09-11-2016, 05:46 PM
Hệ thống kế toán ứng dụng công nghệ thông tin cho phép bạn kiểm soát hàng tồn kho và thu thanh toán, tiết kiệm thời gian và cải thiện lưu lượng tiền mặt.

kinhtetc
11-11-2016, 05:13 PM
- Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam
- Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức

kinhtetc
15-11-2016, 04:49 PM
còn cung cấp kiến thức chuyên ngành thông qua các chuyên mục như: kiến thức kế toán, thuật ngữ kế toán, nghiệp vụ kế toán,…

kinhtetc
17-11-2016, 12:22 PM
Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp.
Làm kế toán ngày nay không phải đơn giản lúc nào cũng có thể tính bằng tay hay trên sổ sách…

kinhtetc
17-11-2016, 04:46 PM
Một điều quan trọng hơn nữa, là người ngoại giao với các đối tác và các khành hàng, họ sẽ là những người đại diện cho cấp trên của mình khi giao dịch với những khách hàng đối tác như ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ...

kinhtetc
21-11-2016, 04:51 PM
- Lo lắng khi làm một việc gì đó
- Cho rằng tìm hiểu nhân viên là công việc mất thời gian.

kinhtetc
21-11-2016, 04:53 PM
- Luân phiên thay đổi nhân viên đạt thành tích cao
- Linh hoạt trong các mục tiêu đưa ra
- Không ngừng thay đổi bản thân

kinhtetc
01-12-2016, 05:15 PM
Vì thế tham gia các khóa học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)sẽ giúp bạn thành thạo hơn trong các công tác kế toán trên. Trung tâm GEC là một trong những trung tâm học kế toán của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nên luôn lấy chất lượng làm hàng đâu, lấy học viên là trọng tâm để đào tạo theo yêu cầu của học viên, bám sát thực tế hiện nay.

kinhtetc
05-12-2016, 04:39 PM
khi kết thúc khóa học kế toán thuế (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)sẽ do trường cấp chứng chỉ nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, chỉ trong thời gian ngắn học tại trung tâm các bạn sẽ bổ dung cho mình những kiến thức cần thiết nhất.

kinhtetc
06-12-2016, 12:43 PM
Chỉ trong thời gian ngắn được những giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt cách bạn có thể tự tin ứng tuyển và làm việc tốt tại những doanh nghiệp mà bạn yêu thích.

kinhtetc
06-12-2016, 02:52 PM
Chỉ trong thời gian ngắn được những giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt cách bạn có thể tự tin ứng tuyển và làm việc tốt tại những doanh nghiệp mà bạn yêu thích.

kinhtetc
06-12-2016, 04:07 PM
Cho nên, nếu bạn muốn giảm khoảng thời gian này thì bạn có thể tham gia khóa học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)trưởng và được cấp chứng chỉ của Bộ Tài Chính do trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tổ chức giảng dạy.

kinhtetc
06-12-2016, 04:09 PM
Các công việc của doanh nghiệp đều phải tuân theo pháp luật và pháp luật ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Bạn cần am hiểu về các luật: Luật thương mại, hóa đơn, bảo hiểm, doanh nghiệp, luật về thuế…Nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của công ty theo đúng pháp luật.

kinhtetc
09-12-2016, 06:19 PM
Các nhân viên đang đi làm các ngành khác như hành chính, nhân sự, marketing, bán hàng... đã học xong các khóa kế toán doanh nghiệp, cần nâng cao kỹ năng làm kế toán thực tế, nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp sang làm kế toán

kinhtetc
12-12-2016, 11:37 AM
Các nhân viên đang đi làm các ngành khác như hành chính, nhân sự, marketing, bán hàng... đã học xong các khóa kế toán doanh nghiệp, cần nâng cao kỹ năng làm kế toán thực tế, nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp sang làm kế toán.

kinhtetc
14-12-2016, 12:34 PM
Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, thuận tiện hơn cho các bạn thăng tiến trong công việc hoặc đi xin việc.

kinhtetc
16-12-2016, 11:37 AM
Đặc biệt thầy cô của trung tâm có tâm với nghề, vừa là thầy vừa là bạn giúp học viên học tập kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề, có bản lĩnh và tự tin trong cuộc sống.

kinhtetc
21-12-2016, 12:19 PM
các quy định cơ quan thuế kịp thời nhưng chủ doanh nghiệp vẫn có thể bị thiệt hại nếu các báo cáo trong sổ sách bao gồm cả phí không hợp lý hợp lệ.

kinhtetc
22-12-2016, 11:26 AM
Mua hàng hóa và nguyên vật liệu - Nợ phải trả, Bán hàng - Phải thu hiện tại, hàng tồn kho, và trả lương cho người lao động, tài nguyên cố định Công cụ và vật tư, kế toán chi phí, kế toán tổng hợp, kế toán thuế ... báo cáo tài chính

kinhtetc
29-12-2016, 05:01 PM
Báo cáo thực hành kế toán chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán và mặc dù nhiều người đã được thay thế bởi chuẩn mực báo cáo tài chính, một số vẫn còn hiệu lực.

kinhtetc
29-12-2016, 05:24 PM
một chương trình rất thiết thực, có một cần phải có kỹ năng định lượng mức độ cao để kiểm tra kế toán và tài chính từ quan điểm của những người sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá công ty và hoạt động quản lý.

kinhtetc
03-01-2017, 11:55 AM
Để phát triển các chương trình đào tạo kế toán một cách khoa học, xác định các mục tiêu của chương trình đào tạo. Trong chương trình đào tạo kế toán bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, mỗi đối tượng phải được thực hiện rõ ràng trong mục tiêu đào tạo.

kinhtetc
05-01-2017, 05:57 PM
hiện nay tất cả giảng viên giảng dạy tại trung tâm đều có trình độ thạc sĩ trở lên, rất nhiều thầy cô đang học tiến sĩ ở những trường danh tiếng. Những thầy cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và kế toán, là kế toán viên tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

kinhtetc
09-01-2017, 05:50 PM
Thực hiện học tập trau dồi kỹ năng của mình tại trường học cũng như thực hành chuẩn bị để trau dồi kỹ năng, bạn phải có kiến thức, kinh nghiệm, có khả năng làm cho các báo cáo và báo cáo kế toán, hệ thống khả năng thống kê, phân tích tài chính, khả năng phân tích các báo cáo và kế toán cũng như quản lý tài chính doanh nghiệp...

kinhtetc
09-01-2017, 05:57 PM
Những phẩm chất cần thiết của một kế toán làm việc với dữ liệu là nghiêm túc và cẩn thận vì nếu có những sai sót nhỏ cũng sẽ mang lại ảnh hưởng và hậu quả rất lớn cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn.

luukytam
10-01-2017, 11:09 AM
Mình muốn tham gia khóa khọc kế toán, học phí 1 khóa là bao nhiêu, và thời gian học là bao lâu.

kinhtetc
10-02-2017, 11:54 AM
- Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
- Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.

kinhtetc
14-02-2017, 05:09 PM
Công việc mà kế toán trưởng phải làm khá nhiều: thu thập chứng từ, ghi sổ và lên báo cáo… Những công việc này đòi hỏi khả năng quan sát để phản ứng kịp thời với những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, từ đó phân tích, tổng hợp chúng một cách hợp lý.

kinhtetc
16-02-2017, 02:55 PM
Những khóa học mang tính thực tế là chủ yếu, vì bạn là một người trong ngành, nên chắc hẳn bạn cũng đã có thứa lý thuyết cơ bản, điều mà các bạn cần là làm sao để áp dụng chúng thật hiệu quả vào công việc, vì thế những khóa học của trung tâm sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này trong thời gian ngắn nhất để bạn đạt hiệu quả cao trong công việc.

kinhtetc
18-02-2017, 11:31 AM
Trung tâm GEC là nơi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nên các bạn có thể lựa chọn khóa học phù hợp với mục đích của mình và có thể học từ cơ bản đến nâng cao.

kinhtetc
22-02-2017, 10:56 AM
Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận và kế thừa những mặt tích cực của chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

kinhtetc
24-02-2017, 04:11 PM
Học viên sẽ biết cách hoạch định kế hoạch phát triển nghề nghiệp lâu dài, tự tin khi đi phỏng vấn xin việc, có thể tư vấn cho Giám đốc về tính hình tài chính của doanh nghiệp;

kinhtetc
28-02-2017, 06:00 PM
Nhưng cách tối ưu nhất hiện này và đang có rất nhiều bạn chọn phương pháp này là tham gia những chương trình học kế toán ngắn hạn ở những trung tâm đào tạo uy tính, vừa nhanh chóng vừa được truyền đạt kỹ lưỡng từ những giảng viên có kinh nghiệm, sẽ giúp các bạn nhanh chóng biết cách áp dụng chúng vào công việc cho hiệu quả.

kinhtetc
03-03-2017, 12:22 PM
Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức, do đó thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn và nhu cầu đào tạo ngành này cũng tăng cao trong những năm gần đây.

kinhtetc
08-03-2017, 04:04 PM
Kế toán trưởng phải thực hiện quyền tư vấn để giúp người đứng đầu đơn vị giám sát việc giám sát tài chính của đơn vị, luôn phải đấu tranh bảo vệ quyền chống lại hành vi vi phạm đạo luật. Kế toán tài chính chống tham ô, tài sản tham nhũng của nhà nước, tập thể. Đây là sự dũng cảm của Kế toán trưởng. Chính nhờ đó mà bạn sẽ được các nhà lãnh đạo ca ngợi và tin tưởng bạn nhiều hơn.

kinhtetc
13-03-2017, 05:26 PM
Học sinh cần phải học lại kiến thức, mở rộng kiến thức để phục vụ tốt hơn cho việc học tập tại trường, đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu làm việc sau khi tốt nghiệp.

kinhtetc
15-03-2017, 05:11 PM
nếu bạn là một kế toán, bây giờ bạn nên tham gia một chương trình học kế toán thuế (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)ngắn hạn để có được kiến ​​thức mới về kế toán, nhưng cũng học cách khai thuế hiệu quả đối với doanh nghiệp của bạn.

kinhtetc
15-03-2017, 05:34 PM
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

kinhtetc
18-03-2017, 12:09 PM
Ngành này không ngừng nâng cao nhân lực thông qua đào tạo xuất nhập khẩu (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html) để nhân viên có thể tự cải thiện và phát triển các khu vực này.

kinhtetc
18-03-2017, 12:10 PM
đất nước chúng ta cần đầu tư nhiều vào lĩnh vực xuất nhập khẩu để mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho nền kinh tế của chúng ta

kinhtetc
25-03-2017, 05:14 PM
Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện có vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị

kinhtetc
31-03-2017, 12:31 PM
Bạn có thể tìm thấy thực tiễn kế toán trong các doanh nghiệp thực tế để áp dụng cho bài học của mình. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được vấn đề một cách tốt hơn, cụ thể hơn

kinhtetc
31-03-2017, 12:33 PM
Công việc kế toán nhìn từ bên ngoài có vể như rất dễ, những thực ra nó đòi hỏi kế toán phải liên tục suy nghĩ, cẩn thận và chính xác với từng chi tiết

kinhtetc
01-04-2017, 11:38 AM
Và trên hết, bạn sẽ tìm hiểu và học các khóa học kế toán ngắn hạn, vì bạn sẽ học kinh nghiệm trong thế giới thực từ những người làm việc, như tôi thấy và hầu hết các lớp kế toán ngắn hạn này.

kinhtetc
03-04-2017, 04:44 PM
Thống kê cho thấy mỗi tháng có hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam được tạo ra để tạo ra những cơ hội nghề nghiệp cởi mở đòi hỏi học sinh học kế toán luôn phải học thêm để dễ dàng nắm bắt công việc.

kinhtetc
05-04-2017, 05:42 PM
Thị trường tiềm năng của nhà tuyển dụng bạn có thể áp dụng chương trình đào tạo kế toán cho nơi làm việc.

kinhtetc
11-04-2017, 11:28 AM
Kỹ năng chuyên môn, kiến ​​thức chuyên môn luôn phong phú, đa dạng, xu hướng phát triển kinh tế luôn thay đổi

kinhtetc
14-04-2017, 11:44 AM
hiệu quả và phát triển bền vững, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, Giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường tốt.

hotdeal
14-04-2017, 12:59 PM
Chiến lược marketingHÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG & CHIẾN LƯỢC MARKETING

kinhtetc
15-04-2017, 04:47 PM
Chuyên nghiệp về thư ký sẽ giúp những người trẻ tuổi muốn trở thành chuyên gia hành chính - văn phòng, trợ lý phó tổng giám đốc hoặc trợ lý dự án kinh doanh.
Trên thực tế, bất kỳ công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào cũng cần một thư ký văn phòng tài năng, nhiệt tình và năng động.

kinhtetc
18-04-2017, 11:52 AM
Cho dù bạn trở thành nhân viên thuế thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như liệu bạn có cơ hội tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức hay không và bạn có vượt qua kỳ thi hay không.

kinhtetc
24-04-2017, 05:16 PM
Kế toán thuế có thể được coi là một trong những hình thức kế toán độc lập, phù hợp với kế toán tài chính. Kế toán và kế toán thuế có thể kết hợp vào kế toán theo các quy định của nhà nước.

kinhtetc
24-04-2017, 05:16 PM
Nhiệm vụ chính của kế toán thuế là xác định cơ sở để đánh thuế. Một trong những loại thuế chính là thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể được tính trên cơ sở lợi nhuận của kế toán quản trị nhưng được điều chỉnh theo luật thuế.

kinhtetc
26-04-2017, 04:56 PM
Tự hào trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.

kinhtetc
26-04-2017, 05:06 PM
kỹ năng công nghệ của bạn càng sớm càng tốt bằng cách sử dụng phần mềm kế toán máy tính để làm mọi thứ từ việc xử lý hồ sơ tài chính để phân tích ngân sách.

kinhtetc
26-04-2017, 05:20 PM
Bạn có lẽ đã biết rằng điều này đòi hỏi bạn phải cập nhật kiến thức kế toán, vì vậy bạn phải tìm một trung tâm đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)có chất lượng có uy tín để giúp bạn thực hiện việc này.

kinhtetc
26-04-2017, 05:25 PM
Trung tâm đào tạo kế toán GEC không chỉ đào tạo nghiệp vụ thực tế mà còn truyền tải niềm đam mê cũng như sự tận tâm của một người làm Kế toán đến tất cả học viên.

kinhtetc
27-04-2017, 05:09 PM
Các luật về thuế dự kiến sẽ điều chỉnh và thay đổi nhiều hơn, qua đó mở ra cơ hội cho kế toán tổng hợp được tuyển dụng vào các doanh nghiệp để được tư vấn về luật thuế và Hỗ trợ kế toán cấp.

kinhtetc
09-05-2017, 11:44 AM
cung cấp đảm bảo rằng kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và kiểm tra có hiệu quả như một công cụ quản lý kinh tế hiệu quả của đơn vị.

kinhtetc
10-05-2017, 05:07 PM
tham gia các khóa đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html) tại các trung tâm có uy tín là điều cần thiết để bạn vững vàng trong nghề.

kinhtetc
11-05-2017, 05:17 PM
Nghệ thuật và Tâm lý giao tiếp (Tâm lý quản lý – Nghệ thuật lãnh đạo - xử lí xung đột): Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên.

kinhtetc
15-05-2017, 05:26 PM
Tiền là một phương tiện thanh toán và định giá, do đó cho phép chúng ta so sánh giá trị của các tài sản khác nhau, tổng hợp hoặc loại bỏ các ảnh hưởng của các giao dịch kinh tế để tạo ra các thông tin mới.

kinhtetc
17-05-2017, 11:31 AM
những kênh nào hiệu quả nhất. Ưu tiên các kênh phân phối phải hợp lý, hiệu quả; Nếu không, thì thay đổi.

kinhtetc
23-05-2017, 05:31 PM
Có thời gian rảnh rỗi. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn hạn, việc báo cáo không đầy đủ về công việc của Giám đốc Tài chính sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, không hiệu quả và kém phát triển. nặng.

kinhtetc
12-06-2017, 05:49 PM
Nếu bạn bị vướng mắt một vấn đề cụ thể, không cần phải tiêu hao thời gian dài để cố gắng tìm hiểu nó. Đánh dấu lưu ý về nó và sau này bạn có học hỏi từ một người bạn hoặc từ các giảng viên.

kinhtetc
15-06-2017, 06:00 PM
Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ là vấn đề không thể thiếu trong làm Xuất nhập khẩu, các bộ phận giao dịch với khách nước ngoài yêu cầu bạn phải có 1 trình độ ngoại ngữ tốt.

kinhtetc
19-06-2017, 12:29 PM
kế toán là xử lý các con số liên quan đến tiền bạc nên chỉ cần sai xót một chút thôi là bạn có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho doanh nghiệp của mình, vì vậy cẩn thận là điều không thể thiếu đối với bạn.

kinhtetc
19-06-2017, 12:31 PM
Một khối công việc rất lớn mà hàng ngày họ phải lai lưng ra gánh vác. Vậy nếu thiếu vắng nhân viên kế toán thì doanh nghiệp đó sẽ ra sao

kinhtetc
20-06-2017, 06:35 PM
Với quy định mới này, các DN, hợp tác xã kinh doanh hàng nông sản trong thị trường nội địa sẽ vừa tiết kiệm được chi phí tài chính do không phải bỏ tiền nộp thuế trước đối với hàng nông sản;

kinhtetc
20-06-2017, 06:40 PM
Nội dung về tiêu chí 51% được thể hiện trong sửa đổi khoản 23 của điều 5 và quy định không áp dụng thuế suất 0% tại cuối khoản 1 của điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng.

kinhtetc
23-06-2017, 05:09 PM
Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm.

kinhtetc
27-06-2017, 05:39 PM
thu nhập khác trong doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ, còn chuẩn mực kế toán số 15 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng...

kinhtetc
27-06-2017, 05:42 PM
phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong kế toán, kiểm toán, những hướng dẫn về thể thức áp dụng các nguyên tắc và phương pháp cơ bản đó trong quá trình kế toán, kiểm toán. Để hướng dẫn chi tiết hơn về các chuẩn mực có thông tư của Bộ tài chính...

kinhtetc
29-06-2017, 12:32 PM
- Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.
- Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,..

kinhtetc
01-07-2017, 11:40 AM
Bạn có được một nhân sự kinh nghiệm đảm nhiệm phụ trách việc kiểm soát công việc và có đầy đủ tư cách pháp lý, giúp doanh nghiệp đứng tên ký trên các báo hay chứng từ sổ sách.

kinhtetc
04-07-2017, 12:34 PM
công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết để bảo đảm minh bạch.

kinhtetc
11-07-2017, 10:41 AM
Hợp đồng ngoại thương và đàm phán về các điều khoản hợp đồng; Chuẩn bị các chứng từ thanh toán (mở L/C, chuyển tiền..); Thực hiện các công việc cần thiết về vận tải quốc tế để đưa hàng về kho; Tiến hành Khai báo Hải quan; Đưa hàng về nhập kho.

kinhtetc
13-07-2017, 12:38 PM
Các học viên muốn tìm hiểu từ căn bản đến chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán trong doanh nghiệp.
Các nhà quản lý doanh nghiệp,

kinhtetc
13-07-2017, 05:49 PM
Chính vì thế sau khi kết thúc chương trình ở trường học thì các bạn nên tham gia các chương trình học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)thực tế để có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp khi tuyển dụng.

kinhtetc
14-07-2017, 12:46 PM
sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán, thực hành thành thạo công việc kế toán và thuế, tự tin hơn khi làm việc tại các doanh nghiệp. Trang bị kiến thức thực tế, chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp và thuế, tại một doanh nghiệp.

kinhtetc
04-08-2017, 05:45 PM
Các phương pháp dạy học thực hành chủ yếu được xây dựng dựa theo quan điểm của thuyết hành vi, lấy việc lặp đi lặp lại nhiều lần các động tác kết hợp quá trình tư duy để hoàn thiện dần các động tác, từ đó hình thành kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp.

kinhtetc
04-08-2017, 05:51 PM
Việc phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc: Tùy thuộc mô hình tổ chức kế toán tập trung hay phân tán, doanh nghiệp có thể giao đơn vị hạch toán phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chỉ phản ánh đến doanh thu, chi phí.

kinhtetc
04-08-2017, 05:54 PM
Các phương pháp dạy học thực hành chủ yếu được xây dựng dựa theo quan điểm của thuyết hành vi, lấy việc lặp đi lặp lại nhiều lần các động tác kết hợp quá trình tư duy để hoàn thiện dần các động tác, từ đó hình thành kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp.

kinhtetc
04-08-2017, 05:56 PM
Nhưng nếu các bạn cảm thấy mình yếu về lý thuyết thì có thể trao đổi với giang viên, và giảng viên sẽ lồng kiến thức trực tiếp vào bài thực hành để bạn tiếp thu bài tốt hơn.

kinhtetc
10-08-2017, 04:55 PM
Kế toán thực hành trên chứng từ là khóa học dành cho những học viên đã nắm vững căn bản về kế toán, cần thực hành về chuyên sâu, tiếp xúc với các chứng từ thực tế, phần mềm kế toán,...

kinhtetc
11-08-2017, 04:30 PM
Trung Tâm xuất nhập khẩu hải quan xin giới thiệu đến bạn những kỹ năng cần thiết để học xuất nhập khẩu (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)hải quan và trở thành nhân viên hiệu quả.

kinhtetc
15-08-2017, 05:49 PM
- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tin học – kế toán để phát triển hệ thống.
- Đủ khả năng để tiếp tục học tập theo chương trình đào tạo sau đại học ngành Hệ thống thông tin quản lý.

kinhtetc
13-09-2017, 04:20 PM
ngân hàng giảm lượng các bon trong ngân hàng bằng cách thực hiện các hoạt động trực tuyến, sử dụng hệ thống ATM, mobile banking, các loại thẻ, trao đổi qua thư điện tử… nhằm giảm thiểu các hoạt động liên quan đến giấy tờ, văn phòng phẩm, máy điều hòa…

kinhtetc
14-09-2017, 06:38 PM
sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh: lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác; in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo các hình thức kế toán: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.

kinhtetc
28-10-2017, 05:50 PM
- Ở đậy trung tâm lấy học viên là trung tâm, là kim chỉ nam để đào tạo, không đi nhiều vào lý thuyết mà phải dạy làm sao cho học viên có thể làm được khi đi làm, học viên có thể trực tiếp trao đổi với giảng viên trong giờ học hoặc ngoài giờ.

kinhtetc
18-11-2017, 05:45 PM
Đồng thời, các trường đại hoc, viện nghiên cứu có chuyên ngành kế toán – kiểm toán sẽ có điều kiện mở rộng hợp tác liên doanh với các cơ sở của nước ngoài, qua đó có nhiều thuận lợi trong việc học tập, áp dụng kinh nghiệm, phương pháp nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, công tác đào tạo, nghiên cứu nước ta có điều kiện tiếp cận và theo kịp trình độ tiên tiên của các nước trên thế giới.

anhhungseo
20-11-2017, 02:27 PM
uppppppppppppppppppppppppppppppppp

phongkhoedep
22-11-2017, 03:20 PM
Kỹ năng rất quan trọng cho sự nghiệp của mỗi người.

kinhtetc
29-11-2017, 05:48 PM
Nắm vững cách thức thiết lập sổ sách, chứng từ, định khoản, vào sổ và lưu chứng từ. Có thể tự mình thực hiện trọn vẹn các Báo cáo thuế hàng tháng, Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý, Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cuối năm, theo đúng các chuẩn mực và quy định hiện hành.

kinhtetc
22-12-2017, 05:44 PM
- Thực hiện phải khảo sát thị trường trước
- Cần tổ chức họp mặt thường xuyên giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động kế toán – kiểm toán.

kinhtetc
22-12-2017, 05:45 PM
– Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
– Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.

kinhtetc
22-12-2017, 05:47 PM
Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,…

kinhtetc
22-12-2017, 05:49 PM
Đồng thời, các trường đại hoc, viện nghiên cứu có chuyên ngành kế toán – kiểm toán sẽ có điều kiện mở rộng hợp tác liên doanh với các cơ sở của nước ngoài, qua đó có nhiều thuận lợi trong việc học tập, áp dụng kinh nghiệm, phương pháp nghiệp vụ.

kinhtetc
30-12-2017, 04:55 PM
Các bạn sẽ được hướng dẫn làm tất cả cả công việc của 1 người kế toán tổng hợp thực tế phải làm hàng ngày , hàng tháng , hàng quý , hàng năm.

inngochuong
13-01-2018, 12:25 PM
Mình cũng đang cần học các lớp kĩ năng này để đào tạo các nhân viên cho công ty in, ngành in ấn với nhiều sản phẩm in ấn: in phong bì, in túi giấy, in hộp giấy.
Tiếc là bên mình ở Hà Nội, bên bạn có cơ sở ở HCM không ạ?

kinhtetc
20-01-2018, 05:07 PM
Người làm quản trị nhân sự là người phải có trình độ khá cao so với mặt bằng nhân viên khác cùng công ty. Họ phải luôn học hỏi và tìm hiểu về công việc của nhân viên của các phòng ban khác để dễ đồng thuận và hiểu biết hơn.

kinhtetc
02-03-2018, 05:42 PM
Khi bạn gặp khó khăn trong công việc kế toán, bạn có thể tham gia các lớp ngắn hạn của chúng tôi, để có cơ hội ôn lại các kiến thức căn bản về kế toán.

kinhtetc
06-03-2018, 05:41 PM
Các sinh viên chưa biết gì về kế toán, thuế hoặc cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

kinhtetc
10-03-2018, 12:31 PM
Bạn sẽ phải mất nhiều giờ cho nó, làm việc với mỗi ngày và hy vọng là trong nhiều năm. Nếu bạn không thật sự yêu thích và đam mê, làm việc vất vả vì nó sẽ rất khó khăn.

kinhtetc
15-03-2018, 12:30 PM
Mọi người đang quan tâm đến việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể thu nhiều lợi nhuận, nhưng không muốn chờ đợi quá lâu.

kinhtetc
15-03-2018, 05:05 PM
Mọi người đang quan tâm đến việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể thu nhiều lợi nhuận, nhưng không muốn chờ đợi quá lâu. Do đó, hoạt động của một doanh nghiệp được chia thành các giai đoạn với thời gian bằng nhau là giai đoạn đầu tư và giai đoạn thu lợi nhuận.

kinhtetc
15-03-2018, 05:06 PM
Không giống như hầu hết các tài sản mất giá theo thời gian, đất thường đánh giá cao về giá trị và có thể được đánh giá lại trong một số trường hợp.

kinhtetc
24-04-2018, 06:13 PM
Hãy tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thường kì, đây là nơi nhân viên và sếp có thể thảo luận bất cứ vấn đề gì đã xảy ra và chấm điểm cho hoạt động của nhân viên.

kinhtetc
24-04-2018, 06:19 PM
Người quản lý nên chủ động giới thiệu cho nhân viên về văn hóa công ty. Các yếu tố như đạo đức nghề nghiệp, các nghi lễ, cách hợp tác và những cảnh báo là điều nhân viên rất muốn biết bởi chúng tác động trực tiếp tới các hoạt động hàng ngày của họ.

kinhtetc
20-07-2018, 05:36 PM
Học tập với những người bạn cùng yêu thích ngành kinh tế đến từ khắp mọi miền đất nước. Sĩ số lớp học nhỏ, 40 sinh viên/lớp tạo nên sự thân thiện trong học tập và giảng dạy. Giúp bạn trở nên năng động, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc sau này thông qua những buổi đào tạo kỹ năng mềm

kinhtetc
04-08-2018, 05:10 PM
- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.
- Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động.
- Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

kinhtetc
04-10-2018, 06:44 PM
Doanh nghiệp luôn cần những người có tài và có tâm. Nên cơ hội công việc là rất cao và phụ thuộc không nhỏ vào quá trình học tập, rèn luyện của bản thân bạn.

kinhtetc
28-11-2018, 04:44 PM
Nâng cao khả năng nắm bắt và vận dụng có hiệu quả các quy tắc ứng xử theo chuẩn mực quốc tế, góp phần nhanh chóng đưa nền kinh tế của nước ta tiến lên phát triển ngang tầm quốc tế.

tranvantamsbo94
29-11-2018, 09:29 AM
Đi làm mới biết kĩ năng giao tiếp quan trọng với mình như thế nào, năng lực không thôi chưa đủ cần thêm một chút kĩ năng sẽ đạt hiệu quả cao hơn

noithatoto88
01-12-2018, 04:49 PM
ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
(Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)
ĐT: (08) 6659 2738 - 2214 2838

kinhtetc
13-12-2018, 06:27 PM
khóa học bao nhiêu/ tháng đo bạn tùy khóa anh nha. Anh muốn học khóa nào?