PDA

View Full Version : Nhận dạng video đã tham gia Google AdSense hay Networkadmin
13-07-2015, 04:59 PM
Sau đây tôi xin trình bày cách nhận biết một video đã tham gia kiếm tiền Youtube thông qua Google Adsense hay tham gia 1 NET trung gian.

Đầu tiên là mở 1 video muốn tìm hiểu. Sau đó nhấn tổ hợp phím CRT + U, 1 trang chứa code mở ra, tiếp tục nhấn CRT + F. và tìm đoạn code sau: "meta name=attribution content="

Kết quả thu được có thể rơi vào các trường hợp sau:

meta name=attribution content=WrFs0googsdsi598j5n ( Liên kết trực tiếp với Google Adsense)
meta name=attribution content=Life ( hông qua Network Life)
meta name=attribution content=anytv ( Thông qua Freedom)
meta name=attribution content=quizgroup (Thông qua Quizgroup)


http://2.bp.blogspot.com/-5PRzghQT4WE/VX8OqIqNyRI/AAAAAAAAAgk/oc7a9-lvQQo/s400/youtubepartner%2Bbanner.png


Tổng kết về bài nhận biết video đã vào NET:
Thông qua việc này, có thể ít nhiều giúp các reupload nhận biết được video nào có thể và không thể reup. Hầu hết các video thuộc các trường hợp trên đều có thể upload


Nguồn MMO4u Blogspot - goo.gl/Q4kfrC
Biên tập bởi Diễn đàn QBW (http://quangbaweb.edu.vn/)
Sao chép vui lòng ghi rõ nguồn