PDA

View Full Version : Hướng dẫn đóng dấu bản quyền Video với GiliSoft Video Editoradmin
20-06-2015, 12:37 PM
Đầu tiên bạn mở phần mềm GiliSoft Video Editor lên
http://ninhdon.com/wp-content/uploads/2015/03/GiliSoft-Video-Editor.png
Sau đó click vào tab 4.Watermark sau đó sẽ hiện ra một bảng điều khiển
http://ninhdon.com/wp-content/uploads/2015/03/dong-dau-watermark-logo-vao-video.jpg
Các chức năng chính

Chọn File Video cần đóng dấu Logo
Chọn Text hay Image để đóng dấu
Nếu là Text thì chỉnh sửa định dạng Text như kích thước, định dạng, kiểu Font chữ
Output Format: Định dạng File xuất ra
Output Folder: Thư mục chứa Video xuất bản
Để thêm một logo hay một đoạn text như video by, create by… thì bước đầu tiên bạn chỉ cần chọn file ảnh hoặc điền nội dung cần thêm vào các tab Text hoặc Image, điều chỉnh đến vị trí thích hợp sau đó bấm “Start“.


Nguồn Ninh Đôn - goo.gl/rYBkuX
Biên tập bởi Diễn đàn QBW
Sao chép vui lòng ghi rõ nguồn