PDA

View Full Version : Cần trao đôi g+ với tất cả các anh emtaihackmienphi
26-08-2013, 03:10 PM
anh em ai có nhu cầu trao đổi g+ pm mình nhé đây là link g+ của mình. thanks https://plus.google.com/101277488818471403541/about
m (https://plus.google.com/101277488818471403541/about)inh trao đổi cả like facebook nữa nhé https://www.facebook.com/pages/Taihackmienphiwenru/272139292926262
t (https://www.facebook.com/pages/Taihackmienphiwenru/272139292926262)witter nữa https://twitter.com/taihackmienphi
A (https://twitter.com/taihackmienphi)i trao đổi cùng có lợi pm mình nhé 01689884953
:ok::ok::ok::ok::ok:

dietthanchet
27-08-2013, 11:17 PM
đã + bạn rồi đó :D https://plus.google.com/b/107401437513700368106/107401437513700368106

becon208
09-09-2013, 04:03 PM
Đã + cho bạn, giúp mình nhé https://plus.google.com/108907422218619930730/posts/G3iimjLSNdP