PDA

View Full Version : Quảng cáo trên Youtube – 9 cách để bắt đầuadmin
11-06-2013, 10:52 AM
Các bạn muốn quảng cáo Video trên Youtube để tăng views? Các bạn muốn quảng cáo PreRoll? hay các bạn muốn quảng cáo trên các Video có mặt trên Youtube? Rất đơn giản với những bước hướng dẫn sau :

http://www.quangbaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/quang-cao-youtube.jpg
(http://www.quangbaweb.com/wp-content/uploads/2013/05/quang-cao-youtube.jpg)
Quảng cáo trên Youtube – PreRoll – Video youtube ads

Bước 1 : Tạo tài khoản Google Adwords
Bước 2 : Liên kết Adwords với Youtube Account – Xem nút Linked YouTube accounts
Bước 3 : Tạo chiến dịch và ngân sách
Bước 4 : Đặt Location địa phương cho quảng cáo
Bước 5 : Upload Video lên Youtube
Bước 6 : Tính năng nâng cao
Bước 7 : Chọn thiết bị hiển quảng cáo
Bước 8 : Xác định đối tượng quảng cáo – tuổi, chủ đề
Bước 9 : Chọn lựa từ khóa xuất hiện quảng cáo


Nguồn QuangBaWeb (http://www.quangbaweb.com/2013/05/quang-cao-tren-youtube-9-cach-de-bat-dau) - Biên tập bởi Diễn đàn QBW (http://quangbaweb.edu.vn/)
Sao chép vui lòng để nguồn

trochoisq
28-05-2016, 12:47 PM
Làm thế nào để tăng lượt view dành cho video của mình nhìu ngời xem nhỉ mn