PDA

View Full Version : Văn phòng - Phần mềm kế toán ảnh hưởng đến quyết định kinh doanhtulinhav
30-05-2013, 06:35 AM
Bộ phận kế toán của bạn là chịu trách nhiệm về nhiệm vụ kinh doanh như tiền lương, các khoản phải thu và kiểm soát hàng tồn kho. Một quá trình lập kế hoạch kinh doanh toàn diện đòi hỏi các loại thông tin mà bộ phận kế toán của bạn tạo ra thông qua phan mem ke toan (http://accura.vn/). Khi bạn hiểu được sự liên quan của dữ liệu kế toán trong doanh nghiệp ra quyết định, sau đó bạn có thể sử dụng tốt hơn các thông tin kinh doanh quan trọng được tạo ra mỗi ngày.

Tài chính
Phần mềm kế toán (http://accura.vn/)cung cấp các số liệu kế toán được sử dụng bởi công ty của bạn và các nhà đầu tư tiềm năng để xác định nhu cầu kinh phí cho tổ chức. Công ty của bạn phân tích doanh thu để xác định bao nhiêu tiền sẽ có sẵn để tài trợ cho các dự án sắp tới. Nếu có một khoảng cách trong doanh thu, sau đó bạn biết rằng bạn cần phải tìm kiếm nguồn tài trợ. Các nhà đầu tư tiềm năng và người cho vay xem xét.

http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/thongtinketoan_zpsb8740369.jpg

Ngân sách
Dòng chảy liên tục của dữ liệu kế toán liên quan đến thu nhập, mua sắm, đầu tư và chi phí là rất quan trọng trong việc tạo ra ngân sách cho năm tới. Thông tin thu thập được lưu trữ trong phần mềm kế toán được sử dụng làm cơ sở để đánh giá hiệu suất thực tế trong năm và hiểu các chi phí cơ bản của hoạt động công ty. Bán hàng dự cho năm tài chính tiếp theo được thêm vào các dữ liệu kế toán để tạo ra ngân sách của công ty.

Hàng tồn kho
Duy trì mức tồn kho thích hợp là rất quan trọng trong việc theo dõi tài sản và thu nhập như hàng tồn kho được mua, được lưu trữ trong kho và sau đó bán cho khách hàng. Phòng kế toán giữ một mắt đóng trên chi phí hàng tồn kho đến, bao nhiêu chi phí để tài trợ hàng tồn kho cho đến khi nó được bán và thu nhập thực hiện khi sản phẩm được bán cho một khách hàng. Tất cả các thông tin có liên quan đến việc xác định mức độ sinh lợi tổ chức của bạn và khi thay đổi có thể được thực hiện để giảm chi phí hàng tồn kho.

Tăng trưởng
Tăng trưởng công ty được trình bày cẩn thận trong kế hoạch kinh doanh của tổ chức. Khi công ty có kế hoạch tăng trưởng của nó, nó đầu tiên nhìn vào số liệu kế toán lịch sử để xác định xu hướng trong sản xuất doanh thu và hiểu làm thế nào công ty bỏ tiền ra. Thông tin kế toán là rất quan trọng trong việc xác định có bao nhiêu công ty có thể đưa vào trong nợ phải trả và chi phí như nó cố gắng để làm cho các quyết định đúng đắn về cách mở rộng lợi nhuận.