PDA

View Full Version : Đào tạo inhouse theo nhu cầu tố chức doanh nghiệpPages : [1] 2

kinhtetc
20-05-2013, 01:15 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE
ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
Website: http://www.gec.edu.vn/Mục tiêu chính của đào tạo là:
1. Tạo ra một môi trường học tập tốt giúp người học tiếp cận và học hỏi các kinh nghiệm, bí quyết về thành công
có chọn lọc từ những giảng viên đào tạo giỏi thành đạt làm việc nghiêm túc có tâm có tầm trong bối cảnh hiện nay.
2. Xây dựng một nhịp cầu kết nối giữa thế hệ người Việt đi trước đang thành công với thế hệ trẻ chuẩn bị bước chân vào đời để các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận và kế thừa kinh nghiệm và kiến thức của người đi trước.
3. Khơi dậy tư duy tích cực và những ước mơ thành công hạnh phúc tốt đẹp trong cuộc sống.
HỌC bằng cách LÀM thông qua các giai đoạn:
Ø Trải nghiệm và thấu cảm qua việc tham gia các hoạt động, case study, game thực hành.
Ø Đúc kết kinh nghiệm và các ý tưởng học tập qua việc thảo luận có định hướng sau mỗi hoạt động, bài tập tình huống
Ø Áp dụng vào thực tế qua việc thống nhất và cam kết thực hiện các hành động xây dựng và phát triển đội nhóm khi trở về với công việc
TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO – TƯ VẤN
http://gec.edu.vn/plugins/content/imagesresizecache/e13a2054de7e59d1d773a50f02b20338.jpeg (http://gec.edu.vn/plugins/content/imagesresizecache/e13a2054de7e59d1d773a50f02b20338.jpeg)
CÁC CHƯƠNG TRÌNH INHOUSE


ĐÀO TẠO
GHI CHÚ


Đánh giá kết quả công việc (http://gec.edu.vn/danh-gia-ket-qua-cong-viec-nhan-vien.html)Đào tạo và phát triển (http://gec.edu.vn/dao-tao-va-phat-trien.html)Hoạch định tổ chức công việc (http://gec.edu.vn/hoach-dinh-va-to-chuc-cong-viec.html)Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (http://gec.edu.vn/ky-nang-ban-hang-chuyen-nghiep.html)Kỹ năng bán hàng qua điện thoại (http://gec.edu.vn/ky-nang-ban-hang-qua-dien-thoai.html)Kỹ năng bán hàng (http://gec.edu.vn/ky-nang-ban-hang.html)Kỹ năng đánh giá năng lực (http://gec.edu.vn/ky-nang-danh-gia-nang-luc.html)Kỹ năng đào tạo (http://gec.edu.vn/ky-nang-dao-tao.html)Kỹ năng giải quyết vấn đề (http://gec.edu.vn/ky-nang-giai-quyet-van-de.html)Kỹ năng giám sát (http://gec.edu.vn/ky-nang-giam-sat.html)Kỹ năng giao tiếp (http://gec.edu.vn/ky-nang-giao-tiep.html)Kỹ năng hướng dẫn (http://gec.edu.vn/ky-nang-huong-dan.html)Kỹ năng làm việc thành công (http://gec.edu.vn/ky-nang-lam-viec-thanh-cong.html)Kỹ năng lãnh đạo nhóm (http://gec.edu.vn/ky-nang-lanh-dao-nhom.html)Kỹ năng Phỏng vấn & Tuyển chọn (http://gec.edu.vn/ky-nang-phong-van-va-tuyen-chon.html)Kỹ năng phục vụ khách hàng (http://gec.edu.vn/ky-nang-phuc-vu-khach-hang.html)Kỹ năng thương lượng (http://gec.edu.vn/ky-nang-thuong-luong.html)Kỹ năng trình bày (http://gec.edu.vn/ky-nang-trinh-bay.html)Nghề nhân sự cải tiến (http://gec.edu.vn/nghe-nhan-su-cai-tien.html)Quản lý nhân viên (http://gec.edu.vn/quan-ly-nhan-vien.html)Quản lý thời gian (http://gec.edu.vn/quan-ly-thoi-gian.html)Train the Trainer (http://gec.edu.vn/dao-tao-giang-vien.html)Văn hóa doanh nghiệp (http://gec.edu.vn/van-hoa-doanh-nghiep.html)Xây dựng đội ngũ (http://gec.edu.vn/xay-dung-doi-ngu.html)

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU (GEC) (http://www.kinhtetoancau.vn/)
GEC - GLOBAL ECONOMIC CENTER (http://www.gec.edu.vn/)
Hot line: 0908 550 256 - 0913368815
Email: kinhtetc@gmail.com

kinhtetc
22-05-2013, 09:11 AM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
23-05-2013, 08:37 AM
up' nua~ .....................

kinhtetc
23-05-2013, 02:38 PM
up' na nhu mj.............................:hoan-ho:

kinhtetc
24-05-2013, 12:25 PM
up' nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...........

kinhtetc
25-05-2013, 09:43 AM
up nhannh ..........................

kinhtetc
27-05-2013, 02:26 PM
Hot line: 0908 550 256 - 0913368815

kinhtetc
28-05-2013, 01:30 PM
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
30-05-2013, 12:33 PM
KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
30-05-2013, 03:19 PM
các điều kiện, cơ sở cần thiết để triển khai, ứng dụngmô hình kế toán quản trị tại các doanh nghiệp ở việt nam.

kinhtetc
31-05-2013, 12:13 PM
up .ne mha ........
TỔNG KHAI GIẢNG 07,08/06/2013
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Giảm 15% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.

kinhtetc
01-06-2013, 11:33 AM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)

kinhtetc
03-06-2013, 09:21 AM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)

kinhtetc
04-06-2013, 09:19 AM
website: gec.edu.vn
HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC CHUNG KẾ TOÁN VIỆT … (http://gec.edu.vn/Bai-viet-hay/hoan-thien-chuan-muc-chung-ke-toan-viet-nam.html)

kinhtetc
05-06-2013, 08:53 AM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (07/06/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)

kinhtetc
06-06-2013, 11:56 AM
Địa chỉ: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đường Đồng Khởi, p. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2829 - 093 770 5565
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

kinhtetc
14-06-2013, 11:43 AM
Tổng khai giảng các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn 05,06-07-2013

kinhtetc
19-06-2013, 08:34 AM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)

kinhtetc
24-06-2013, 06:00 PM
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
25-06-2013, 09:12 PM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
26-06-2013, 09:54 PM
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, vận … (http://gec.edu.vn/Bai-viet-hay/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua.html)http://gec.edu.vn/images/stories/mo-hinh-dg.png (http://gec.edu.vn/Bai-viet-hay/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua.html)MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ THỰC HIỆN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TS. Bùi Công Khánh Cùng với xu thế phát triển...

kinhtetc
27-06-2013, 09:32 PM
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
01-07-2013, 05:29 PM
KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP & NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH (http://gec.edu.vn/khoi-su-doanh-nghiep-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh.html?Itemid=0) Với phương pháp dạy và học tương tác, học viên sẽ được học từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế của những giảng viên, chuyên gia, cộng tác viên giỏi nghề với nhiều chia sẻ trải nghiệm và thực ...

kinhtetc
02-07-2013, 10:15 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE - THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP (http://gec.edu.vn/dao-tao-inhouse-theo-nhu-cau-doanh-nghiep.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (05/07/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (05/07/2013 (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)

kinhtetc
03-07-2013, 10:49 PM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)


QUẢN TRỊ VIÊN THƯƠNG HIỆU (http://gec.edu.vn/quan-tri-vien-thuong-hieu.html)


KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP & NC NĂNG LỰC CẠNH TRANH (http://gec.edu.vn/khoi-su-doanh-nghiep-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh.html)


CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)


CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
13-07-2013, 09:54 PM
Tổng khai giảng các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn 02,03-08-2013

kinhtetc
23-07-2013, 04:03 PM
QUẢN TRỊ VIÊN THƯƠNG HIỆU (http://gec.edu.vn/quan-tri-vien-thuong-hieu.html?Itemid=0) Thông qua việc thực hiện đồ án dựa trên tình huống thương hiệu thực tế, học viên sẽ biết cách lập kế hoạch xây dựng và quản lý thương hiệu phù hợp mục tiêu của doanh nghiệp, xây dựng được các...

kinhtetc
25-07-2013, 08:59 PM
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY


Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để trình bày trước đám đông một cách có cấu trúc, thuyết phục và tự tin. Vào cuối khóa, học viên có thể:
chuẩn bị một bài trình bày ngắn theo một cấu trúc hợp lý và thú vị;
thực hiện một bài trình bày tạo được sự chú ý của người nghe thông qua nét mặt, giọng nói, cử chỉ, cấu trúc;
tự tin trong việc trình bày và xử lý các câu hỏi của người nghe.

kinhtetc
26-07-2013, 09:47 PM
>> Khai giảng cơ sở Quận 3 (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
>> Khai giảng cơ sở Thủ Đức (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
>> Khai giảng cơ sở Bình Thạnh (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
>> Khai giảng cơ sở Gò Vấp (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
>> Khai giảng cơ sở Tân Bình (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
>> Khai giảng cơ sở Biên Hòa (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-bien-hoa.html)

kinhtetc
30-07-2013, 06:41 PM
Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. Trên th...

kinhtetc
31-07-2013, 02:49 PM
KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
31-07-2013, 10:51 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (KG 02-08-2013)
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI
http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Tiền tệ Ngân hàng
Tín dụng Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
Thanh toán qua Ngân hàng trong nước và quốc tế
Dịch vụ tài chính Ngân hàng
II. THỜI GIAN HỌC: 5 tháng
III. HỌC PHÍ: 1.600.000 đồng
IV. CHỨNG CHỈ: Do trường ĐH Kinh tế TP.HCM cấp

kinhtetc
08-08-2013, 05:07 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

TỔNG KHAI GIẢNG 30,31/08/2013
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Giảm 15% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Website: http://gec.edu.vn
(http://gec.edu.vn/)
Mục tiêu chính của đào tạo là:
1. Tạo ra một môi trường học tập tốt giúp người học tiếp cận và học hỏi các kinh nghiệm, bí quyết về thành công có chọn lọc từ những giảng viên đào tạo giỏi, thành đạt, làm việc nghiêm túc, có tâm, có tầm trong bối cảnh hiện nay.
2. Xây dựng một nhịp cầu kết nối giữa thế hệ người Việt đi trước đang thành công với thế hệ trẻ chuẩn bị bước chân vào đời, để các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận và kế thừa kinh nghiệm, kiến thức của người đi trước.
3. Khơi dậy tư duy tích cực và những ước mơ thành công hạnh phúc tốt đẹp trong cuộc sống.

HỌC bằng cách LÀM thông qua các giai đoạn:
Ø Trải nghiệm và thấu cảm qua việc tham gia các hoạt động, case study, game thực hành.
Ø Đúc kết kinh nghiệm và các ý tưởng học tập qua việc thảo luận có định hướng sau mỗi hoạt động, bài tập tình huống
Ø Áp dụng vào thực tế qua việc thống nhất và cam kết thực hiện các hành động xây dựng và phát triển đội nhóm khi trở về với công việc

Các khóa học khai giảng sắp tới:
STT
Lớp khai giảng
Thời gian học
Học phí


1
Chuyên viên Quản trị kinh doanh (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)
6 tháng
1.600.000


2
Xuất nhập khẩu – hải quan (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)
3 tháng
900.000


3
Nghiệp vụ thư ký & QTVP (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)
4,5 tháng
1.000.000


4
Kế toán trưởng (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)
3 tháng
1.300.000


5
Kế toán doanh nghiệp & thực hành khai báo thuế (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)
4,5 tháng
1.000.000


6
Khai báo thuế chuyên nghiệp (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)
1 tháng
500.000


7
Quản trị nhân sự (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)
2 tháng
1.300.000


8
Kế toán tin học (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)
7 tháng
2.000.000


9
Tài chính ngân hàng hiện đại (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)
5 tháng
1.600.000


10
Thực hành KT & Khai báo thuế trên chứng từ thực tế của DN (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)
2 tháng
2.700.000


11
Kế toán ngân hàng (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)
2 tháng
900.000


12
Kỹ năng xin việc & viết SYLL (http://gec.edu.vn/ky-nang-xin-viec-viet-syll-va-tra-loi-phong-van.html)
3 buổi
250.000


13
Quản trị viên thương hiệu (http://gec.edu.vn/quan-tri-vien-thuong-hieu.html)
2 tháng
2.800.000


14
Khởi sự doanh nghiệp & Nâng cao năng lực cạnh tranh (http://gec.edu.vn/khoi-su-doanh-nghiep-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh.html)
2,5 tháng
3.500.000Đăng ký khóa học tại:

Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 (http://gec.edu.vn/Co-so_Q3/co-so-quan-3.html)

ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ xuân Hương, P.6 , Quận 3
(Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần

Cơ sở Thủ Đức: Xem sơ đồ CSTĐ (http://gec.edu.vn/Co-so_TD/co-so-thu-duc.html)

ĐC: Văn phòng tuyển sinh và giới thiêu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Học tại Trường trung cấp nghề Thủ Đức
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần

Cơ sở Gò Vấp: Xem sơ đồ CSGV (http://gec.edu.vn/Co-so_GV/co-so-go-vap.html)

ĐC: Tòa nhà 92C Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp (Đối diện cổng sau bệnh viện 175)
Học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: (08) 5446 5267 – 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Bình Thạnh: Xem sơ đồ CSBT (http://gec.edu.vn/Co-so_BT/co-so-binh-thanh.html)

ĐC: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần

Cơ sở Tân Bình: Xem sơ đồ CSTB (http://gec.edu.vn/Co-so_TB/co-so-tan-binh.html)

ĐC: Trường THCS Ngô Quyền, 97 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình
ĐT: (08) 2214 2838 - 2240 7947
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần

Cơ sở Biên Hòa: Xem sơ đồ CSBH (http://gec.edu.vn/Co-so_BH/co-so-bien-hoa.html)

ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa , Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU (GEC) (http://gec.edu.vn/)
GEC - GLOBAL ECONOMIC CENTER (http://gec.edu.vn/)
Tel: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Email: kinhtetc@gmail.com
Địa chỉ: 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Chứng chỉ được cấp bởi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHcó giá trị và uy tín trên toàn quốc.

kinhtetc
09-08-2013, 09:44 PM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BIÊN HÒA
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Website: http://gec.edu.vn (http://gec.edu.vn/)

anhtu250893
10-08-2013, 05:49 PM
up nhanh tay len nhe..............

kinhtetc
14-08-2013, 04:37 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html#)

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
15-08-2013, 11:15 PM
Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức Marketing và bán hàng tốt cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó chính là “nguồn nhân lực”.

kinhtetc
16-08-2013, 10:58 PM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
19-08-2013, 10:43 PM
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)


CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
20-08-2013, 10:04 PM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)

kinhtetc
22-08-2013, 10:40 PM
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
23-08-2013, 09:14 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ
TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
ĐANG HOẠT ĐỘNG

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! gec.edu.vn

kinhtetc
24-08-2013, 08:45 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)

kinhtetc
26-08-2013, 08:51 PM
Chọn người hay tuyển tấm bằng? (http://gec.edu.vn/Bai-viet-hay/chon-nguoi-hay-tuyen-tam-bang.html)Một sinh viên có nhiều trải nghiệm thực tế nhưng chỉ đạt bằng trung bình và một sinh viên tốt nghiệp tấm bằng loại Giỏi thì các doanh nghiệp sẽ..

.

kinhtetc
28-08-2013, 05:35 PM
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
29-08-2013, 09:29 PM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (30/08/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)

kinhtetc
07-09-2013, 09:01 PM
Thứ năm, 27 Tháng 9 2012 23:31 | Xem : 18517 lần


Quản trị hành chính văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào, có ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của tổ chức. Công tác này nếu được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy sự tiến bộ trên nhiều mặt của tổ chức và ngược lại, nếu thực hiện không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của tổ chức đó.
http://gec.edu.vn/images/stories/1764181963_dthoai.jpg (http://gec.edu.vn/images/stories/1764181963_dthoai.jpg)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html#)

kinhtetc
09-09-2013, 10:36 PM
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)

Read more: http://quangbaweb.edu.vn/showthread.php?49880-Dao-tao-inhouse-theo-nhu-cau-to-chuc-doanh-nghiep#ixzz2eO1Shexl

kinhtetc
10-09-2013, 10:56 PM
Trong thực tế, có rất ít những quyết định đề ra trong kinh doanh không xem xét đến sự ảnh hưởng của thuế. Chúng tôi tin rằng, cùng với các biện pháp khác, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý luôn luôn là một trong những biện pháp chủ động và quan trọng của bạn để tạo thêm lợi thế trong cạnh tranh và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

kaitran758
10-09-2013, 11:44 PM
up cho mọi người đọc tin này:da-ta:

kinhtetc
13-09-2013, 09:14 PM
>> Khai giảng cơ sở Quận 3 (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
>> Khai giảng cơ sở Thủ Đức (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
>> Khai giảng cơ sở Bình Thạnh (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
>> Khai giảng cơ sở Gò Vấp (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
>> Khai giảng cơ sở Tân Bình (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
>> Khai giảng cơ sở Biên Hòa (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-bien-hoa.html)

hmthang83
13-09-2013, 11:29 PM
Cũng được đấy nhỉ, đúng cái mình đang tìm!!!

kinhtetc
14-09-2013, 11:11 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html#)

kientran201376
15-09-2013, 05:15 PM
mỗi khóa là bao nhiêu vậy bạn?

kinhtetc
17-09-2013, 09:17 PM
*GIỚI THIỆU & MỤC TIÊU
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đãtrở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng tacần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế, chính sách quản lýkinh tế nói chung và các chính sách ngoại thương, chính sách quản lý nhà nước về hải quannói riêng để thích ứng với tình hình mới vừa đảm bào thuận lợi thương mại quốc tế, vừađảm bảo việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, lợi íchcủa quốc gia.
Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh yêu cầu đội ngủ công chức ngành Hải quan giỏinghiệp vụ, thì người khai báo hải quan cũng phải giỏi chuyên môn, am hiểu về chính sáchvà pháp luật hải quan, xuất nhập khẩu (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html).
Nắm bắt cơ hội trên, Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing, Trường Đại học KinhTế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu – hải quan nhằm bồidưỡng kiến thức và chuyên nghiệp hoá đội ngũ khai báo hải quan cho các doanh nghiệp.

kinhtetc
18-09-2013, 09:34 PM
Các anh/chị đang đi làm kế toán, kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng nhưng chưa nắm vững hoặc còn yếu kém các kỹ năng thực hành kế toán- khai báo thuế.
Các anh/chị sinh viên đã học xong kế toán tài chánh tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các lớp kế toán sơ cấp nhưng chưa được thực hành trực tiếp làm kế toán-khai báo thuế trên chứng từ thực tế của một doanh nghiệp.

kinhtetc
21-09-2013, 09:30 PM
khai giang khoa hoc khai bao thue

kinhtetc
24-09-2013, 10:40 PM
KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA ... (http://gec.edu.vn/Dao-tao-trung-tam/khoa-dao-tao-ung-dung-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-tai-tot-nghiep-cu-nhan-a-cao-hoc.html)
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các đề tài ...

kinhtetc
25-09-2013, 11:13 PM
KHÓA ĐÀO TẠO “ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” - ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP (http://gec.edu.vn/Slide/khoa-dao-tao-ung-dung-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-tai-tot-nghiep-cu-nhan-va-cao-hoc.html)
TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN 27,28/09/2013 (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BÌNH THẠNH (27/09/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (27/09/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (27/09/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)

kinhtetc
26-09-2013, 10:50 PM
KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)


QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)


NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)

kinhtetc
08-10-2013, 03:57 PM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BIÊN HÒA
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Website: gec.edu.vn

kinhtetc
10-10-2013, 03:48 PM
ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)


QUẢN TRỊ VIÊN THƯƠNG HIỆU (http://gec.edu.vn/quan-tri-vien-thuong-hieu.html)


KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP & NC NĂNG LỰC CẠNH TRANH (http://gec.edu.vn/khoi-su-doanh-nghiep-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh.html)


CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)


CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)

kinhtetc
11-10-2013, 02:44 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINHKHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETINGVIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU--------*------*--------http://gec.edu.vn/images/stories/khaigiang26-10.png (http://gec.edu.vn/images/stories/khaigiang26-10.png)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ BIÊN HÒACÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠNGiảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.Website: gec.edu.vnCHIÊU SINH ĐÀO TẠO:


STT Lớp khai giảng Thời gian học Học phí
1 Chuyên viên Quản trị kinh doanh 6 tháng 1.900.000
2 Xuất nhập khẩu – hải quan 3 tháng 900.000
3 Nghiệp vụ thư ký & QTVP 4,5 tháng 1.000.000
4 Kế toán trưởng (Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ) 4 tháng 1.500.000
5 Kế toán doanh nghiệp & Thực hành khai báo thuế 4,5 tháng 1.250.000
6 Khai báo thuế chuyên nghiệp 1 tháng 600.000
7 Quản trị nhân sự 2 tháng 1.500.000
8 Quản trị viên thương hiệu 2 tháng 2.800.000
9 Khởi sự doanh nghiệp & Nâng cao năng lực cạnh tranh 2.5 tháng 3.500.000


Ghi chú: Lớp Kế toán trưởng Theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012.
QĐ 199/04/2012
Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ.

Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần
Thời gian ghi danh: Sáng: 8h - 11h; Chiều: 14h - 20h
Liên hệ ghi danh: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa , Đồng Nai (đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838

kinhtetc
14-10-2013, 04:15 PM
>> Khai giảng cơ sở Quận 3 (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
>> Khai giảng cơ sở Thủ Đức (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
>> Khai giảng cơ sở Bình Thạnh (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
>> Khai giảng cơ sở Gò Vấp (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
>> Khai giảng cơ sở Tân Bình (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
>> Khai giảng cơ sở Biên Hòa (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-bien-hoa.html)

kinhtetc
17-10-2013, 04:35 PM
TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN 25,26/10/2013 (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ THỦ ĐỨC (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ TÂN BÌNH (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3 (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤP (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)

kinhtetc
18-10-2013, 02:26 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

TỔNG KHAI GIẢNG 25,26/10/2013
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Giảm 15% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Website: www.gec.edu.vn (http://www.gec.edu.vn/)

Mục tiêu chính của đào tạo là:
1. Tạo ra một môi trường học tập tốt giúp người học tiếp cận và học hỏi các kinh nghiệm, bí quyết về thành công có chọn lọc từ những giảng viên đào tạo giỏi, thành đạt, làm việc nghiêm túc, có tâm, có tầm trong bối cảnh hiện nay.
2. Xây dựng một nhịp cầu kết nối giữa thế hệ người Việt đi trước đang thành công với thế hệ trẻ chuẩn bị bước chân vào đời, để các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận và kế thừa kinh nghiệm, kiến thức của người đi trước.
3. Khơi dậy tư duy tích cực và những ước mơ thành công hạnh phúc tốt đẹp trong cuộc sống.

HỌC bằng cách LÀM thông qua các giai đoạn:
Ø Trải nghiệm và thấu cảm qua việc tham gia các hoạt động, case study, game thực hành.
Ø Đúc kết kinh nghiệm và các ý tưởng học tập qua việc thảo luận có định hướng sau mỗi hoạt động, bài tập tình huống
Ø Áp dụng vào thực tế qua việc thống nhất và cam kết thực hiện các hành động xây dựng và phát triển đội nhóm khi trở về với công việc

Các khóa học khai giảng sắp tới:STT
Lớp khai giảng
Thời gian học
Học phí


1
Chuyên viên Quản trị kinh doanh (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)
6 tháng
1.600.000


2
Xuất nhập khẩu – hải quan (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)
3 tháng
900.000


3
Nghiệp vụ thư ký & QTVP (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)
4,5 tháng
1.000.000


4
Kế toán trưởng (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)
3 tháng
1.300.000


5
Kế toán doanh nghiệp & thực hành khai báo thuế (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)
4,5 tháng
1.000.000


6
Khai báo thuế chuyên nghiệp (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)
1 tháng
500.000


7
Quản trị nhân sự (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)
2 tháng
1.400.000


8
Kế toán tin học (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)
7 tháng
2.000.000


9
Tài chính ngân hàng hiện đại (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)
5 tháng
1.600.000


10
Thực hành KT & Khai báo thuế trên chứng từ thực tế của DN (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)
2 tháng
2.700.000


11
Kế toán ngân hàng (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html#)
1,5 tháng
1.000.000


12
Kỹ năng xin việc & viết SYLL (http://gec.edu.vn/ky-nang-xin-viec-viet-syll-va-tra-loi-phong-van.html)
3 buổi
250.000


13
Quản trị viên thương hiệu (http://gec.edu.vn/quan-tri-vien-thuong-hieu.html)
2 tháng
2.800.000


14
Khởi sự doanh nghiệp & Nâng cao năng lực cạnh tranh (http://gec.edu.vn/khoi-su-doanh-nghiep-va-nang-cao-nang-luc-canh-tranh.html)
2,5 tháng
3.500.000


15
Khoá "Ứng dụng spss trong nghiên cứu khoa học" Lớp 1 (http://gec.edu.vn/Dao-tao-trung-tam/khoa-dao-tao-ung-dung-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-tai-tot-nghiep-cu-nhan-a-cao-hoc.html)
12 buổi
2.000.000


16
Khoá "Ứng dụng spss trong nghiên cứu khoa học" Lớp 2 (http://gec.edu.vn/Dao-tao-trung-tam/khoa-dao-tao-ung-dung-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-tai-tot-nghiep-cu-nhan-a-cao-hoc.html)
8 buổi
1.400.000
Đăng ký khóa học tại:

Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 (http://gec.edu.vn/Co-so_Q3/co-so-quan-3.html)

ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ xuân Hương, P.6 , Quận 3
(Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Thủ Đức: Xem sơ đồ CSTĐ (http://gec.edu.vn/Co-so_TD/co-so-thu-duc.html)

ĐC: Văn phòng tuyển sinh và giới thiêu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Học tại Trường trung cấp nghề Thủ Đức
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Gò Vấp: Xem sơ đồ CSGV (http://gec.edu.vn/Co-so_GV/co-so-go-vap.html)

ĐC: Tòa nhà 92C Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp (Đối diện cổng sau bệnh viện 175)
Học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: (08) 5446 5267 – 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Bình Thạnh: Xem sơ đồ CSBT (http://gec.edu.vn/Co-so_BT/co-so-binh-thanh.html)

ĐC: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Tân Bình: Xem sơ đồ CSTB (http://gec.edu.vn/Co-so_TB/co-so-tan-binh.html)

ĐC: Trường THCS Ngô Quyền, 97 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình
ĐT: (08) 2214 2838 - 2240 7947
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Biên Hòa: Xem sơ đồ CSBH (http://gec.edu.vn/Co-so_BH/co-so-bien-hoa.html)

ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa , Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

Cơ sở Bình Dương: Xem sơ đồ CSBD (http://gec.edu.vn/Co-so_BD/co-so-binh-duong.html)

ĐC: Trường Trung cấp nghề Bình Dương, 100 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, TDM (Đối diện cổng sau Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương)
ĐT: (0650) 390 4855 – (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần


TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU (GEC) (http://gec.edu.vn/)
GEC - GLOBAL ECONOMIC CENTER (http://gec.edu.vn/)
Tel: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Email: kinhtetc@gmail.com
Địa chỉ: 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Chứng chỉ được cấp bởi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHcó giá trị và uy tín trên toàn quốc.

kinhtetc
19-10-2013, 03:24 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Khai giảng 25-10-2013)
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP'
http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Luật lao động
Tuyển dụng nhân sự - yếu tố quyết định sự thành công của quản trị nhân sự.
Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân lực - Sự khởi đầu quan trọng trong công tác quản trị nhân sự.
Bố trí công việc
Đánh giá nhân sự - Mấu chốt để quản trị nhân sự.
Đào tạo và phát triển nhân viên - Điều kiện để giúp DN phát triển.
Phát triển hệ thống Lương-Thưởng - vấn đề cốt lõi trong quản trị nhân sự
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý quản lý –Nghệ thuât lãnh đạo -xử lí xung đột.
Chế độ bảo hiểm xã hội
II. THỜI GIAN HỌC: 2 tháng
III. HỌC PHÍ: 1.400.000 đồng
IV. CHỨNG CHỈ: Do ĐH Kinh Tế TP.HCM cấp

kinhtetc
21-10-2013, 02:11 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html#)

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
23-10-2013, 10:55 AM
Khai giảng Cơ sở Quận 3 (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/Khai-giang_Q3/khai-giang-co-so-quan-3.html)
Khai giảng Cơ sở Thủ Đức (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-thu-duc.html)
Khai giảng Cơ sở Bình Thạnh (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-binh-thanh.html)
Khai giảng Cơ sở Gò Vấp (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-go-vap.html)
Khai giảng Cơ sở Tân Bình (25/10/2013) (http://gec.edu.vn/khai-giang-co-so-tan-binh.html)

kinhtetc
24-10-2013, 02:56 PM
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
01-11-2013, 09:46 PM
TỔNG KHAI GIẢNG 22,23/11/2013
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Giảm 15% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng.
Website: www.gec.edu.vn (http://www.gec.edu.vn/)

kinhtetc
14-11-2013, 05:16 PM
CHỨNG CHỈ: Do Bộ Tài Chính cấp
Ghi chú: Lớp Kế toán trưởng Theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012.
QĐ 199/04/2012
Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ.
Các Anh/ chị học viên tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký học. Bởi vì tại TPHCM có một số trung tâm đào tạo kế toán trưởng nhưng chứng chỉ không phải do bộ Tài Chính cấp. Khoa Kế toán - Kiểm toán của ĐH Kinh Tế TPHCM được bộ Tài Chính ủy quyền đào tạo và bộ Tài Chính cấp chứng chỉ tại địa chỉ bên dưới. Mong anh/ chị học viên tìm hiểu để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

kinhtetc
15-11-2013, 05:15 PM
KHAI GIẢNG CƠ SỞ GÒ VẤPCÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠNGiảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng

kinhtetc
18-11-2013, 04:44 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)


KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
19-11-2013, 02:45 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ
TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
ĐANG HOẠT ĐỘNG
>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
03-12-2013, 04:39 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------
http://gec.edu.vn/images/stories/khaigiang21-12.png (http://gec.edu.vn/images/stories/khaigiang21-12.png)

KHAI GIẢNG CƠ SỞ BIÊN HÒA
CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN
Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng.

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO:STT

Lớp khai giảng

Thời gian học

Học phí1

Chuyên viên Quản trị kinh doanh

6 tháng

1.900.0002

Xuất nhập khẩu – hải quan

3 tháng

900.0003

Nghiệp vụ thư ký & QTVP

4,5 tháng

1.000.0004

Kế toán trưởng (Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ)

4 tháng

1.500.0005

Kế toán doanh nghiệp & Thực hành khai báo thuế

4,5 tháng

1.250.0006

Khai báo thuế chuyên nghiệp

1 tháng

600.0007

Quản trị nhân sự

2 tháng

1.500.0008

Quản trị viên thương hiệu

2 tháng

2.800.0009

Khởi sự doanh nghiệp & Nâng cao năng lực cạnh tranh

2.5 tháng

3.500.000Ghi chú: Lớp Kế toán trưởng Theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012.
QĐ 199/04/2012
Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ.

Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần
Thời gian ghi danh: Sáng: 8h - 11h; Chiều: 14h - 20h
Liên hệ ghi danh: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa , Đồng Nai (đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838
Xem sơ đồ địa điểm học: Cơ sở Biên Hòa (http://gec.edu.vn/Co-so_BH/co-so-bien-hoa.html)

hocathuysinh
04-12-2013, 01:18 AM
Úp bác top goolge@ chúc bác kinh doanh ngày càng phát tài và thành đạt!

ketnoimang
04-12-2013, 04:37 PM
Đào tạo hình thức thế nào,có đào tạo từ xa ko, mình ở hơi xa

kinhtetc
04-12-2013, 06:12 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
09-12-2013, 04:54 PM
http://gec.edu.vn/cache/mod_yt_meganewsii/sam%2003_51c3a4d3f3f39887afde1bdab11336d8.jpeg (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)
Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và ...
http://gec.edu.vn/cache/mod_yt_meganewsii/1764181963_dthoai_51c3a4d3f3f39887afde1bdab11336d8 .jpeg (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)
NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (http://gec.edu.vn/nghiep-vu-thu-ky-va-quan-tri-van-phong.html)
Quản trị hành chính văn phòng là một công tác ...
http://gec.edu.vn/cache/mod_yt_meganewsii/h2_51c3a4d3f3f39887afde1bdab11336d8.jpeg (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh.html)
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh.html)
Khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và ...

kinhtetc
10-12-2013, 05:18 PM
KẾ TOÁN TRƯỞNG (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)


THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
12-12-2013, 06:22 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html#)

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
13-12-2013, 05:35 PM
<p style="margin-bottom: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong>Cơ sở Gò Vấp:&nbsp;<a href="http://gec.edu.vn/Co-so_GV/co-so-go-vap.html" title="Cơ sở Gò Vấp" style="text-decoration: none; font-weight: normal;">Xem sơ đồ CSGV</a></strong></p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><li>ĐC: Tòa nhà 92C Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp (Đối diện cổng sau bệnh viện 175)</li><li>Học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi</li><li>ĐT:&nbsp;(08)6675 6358 -&nbsp;5446 5267 – 2214 2838</li><li>Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần</li></ul><p style="margin-bottom: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong>Cơ sở Bình Thạnh:&nbsp;<a href="http://gec.edu.vn/Co-so_BT/co-so-binh-thanh.html" title="Cơ sở Bình Thạnh" style="text-decoration: none; font-weight: normal;">Xem sơ đồ CSBT</a></strong></p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><li>ĐC: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh</li><li>ĐT:&nbsp;(08) 2214 2838&nbsp;</li><li>Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần</li></ul><p style="margin-bottom: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong>Cơ sở Tân Bình:&nbsp;<a href="http://gec.edu.vn/Co-so_TB/co-so-tan-binh.html" title="Cơ sở Tân Bình" style="text-decoration: none; font-weight: normal;">Xem sơ đồ CSTB</a></strong></p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><li>ĐC: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, P.4, Q. Tân Bình&nbsp;(Đối diện bệnh viện Thống Nhất, ngay ngã tư Bảy Hiền)</li><li>ĐT:&nbsp;(08) 2214 2838 - 2240 7947</li><li>Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần</li></ul><p style="margin-bottom: 5px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong>Cơ sở Biên Hòa:&nbsp;<a href="http://gec.edu.vn/Co-so_BH/co-so-bien-hoa.html" title="Cơ sở Biên Hòa" style="text-decoration: none; font-weight: normal;">Xem sơ đồ CSBH</a></strong></p><ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16.890625px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><li>ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)</li><li>ĐT:&nbsp;(08) 2214 2838</li><li>Thời gian học:&nbsp;<strong>chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần</strong></li></ul>

kinhtetc
17-12-2013, 06:08 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
18-12-2013, 06:19 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)

napvcoin.vn
19-12-2013, 12:40 AM
dich vụ tốt quá bạn à hướng dẫn nap zing xu, nap the zing (http://napthezingxu.biz)

kinhtetc
19-12-2013, 06:41 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ
TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
ĐANG HOẠT ĐỘNG
>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
15-02-2014, 04:53 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
19-02-2014, 04:57 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (KG 28-02, 01-03-2014)
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ
TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
ĐANG HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN -- KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------

I.ĐỐI TƯỢNG:
Các anh/chị đang đi làm kế toán, kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng nhưng chưa nắm vững hoặc còn yếu kém các kỹ năng thực hành kế toán- khai báo thuế.
Các anh/chị sinh viên đã học xong kế toán tài chánh tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các lớp kế toán sơ cấp nhưng chưa được thực hành trực tiếp làm kế toán-khai báo thuế trên chứng từ thực tế của một doanh nghiệp.
II.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Huấn luyện đầy đủ các kỹ năng làm kế toán-khai báo thuế tại một doanh nghiệp.
Cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán-khai báo thuế.
Sau khi hoàn tất khoá học sẽ làm được công tác kế toán-khai báo thuế tại một doanh nghiệp.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC : (Học hoàn toàn trên máy tính)
Hướng dẫn các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập về kế toán và thuế.
Mỗi học viên sẽ sử dụng một bộ chứng từ thực tế của một doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu, chi, ngân hàng; nguyên liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; doanh thu; xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn; vay ngắn, dài hạn…
Sử dụng phần mềm kế toán để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh: lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, in hoá đơn trên phần mềm kế toán; in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo các hình thức kế toán: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ. (có hướng dẫn ghi sổ tay trước khi thực hành trên máy)
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.
Lập tờ khai Thuế môn bài hàng năm.
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý.
Kết xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán để tải bảng kê bán ra, bảng kê mua vào lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng (hướng dẫn 4 mô hình doanh nghiệp kê khai thuế GTGT); Thuế Thu nhập cá nhân; và các loại thuế khác….
Lập tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý; Quyết toán Thuế TNDN năm (nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ);
Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN. Sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Hướng dẫn đăng ký hoá đơn theo thông tư 153/2010TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2011.
Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng internet.
IV.THỜI GIAN HỌC: 2 tháng (tối 2,4,6 từ 18h-21h) hàng tuần

V.HỌC PHÍ: 2.700.000 đồng

VI.CHỨNG CHỈ: Do trường ĐH Kinh tế TP.HCM cấp

VII.ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Cơ sở Gò Vấp: Xem sơ đồ CSGV
ĐC: Tòa nhà 92C Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp (Đối diện cổng sau bệnh viện 175)
Học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: (08)6675 6358 - 5446 5267 – 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần

http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html

kinhtetc
20-02-2014, 06:11 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (KG 28-02, 01-03-2014)
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN (IDR)
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
--------*------*--------


I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Luật lao động
Tuyển dụng nhân sự - yếu tố quyết định sự thành công của quản trị nhân sự.
Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân lực - Sự khởi đầu quan trọng trong công tác quản trị nhân sự.
Bố trí công việc
Đánh giá nhân sự - Mấu chốt để quản trị nhân sự.
Đào tạo và phát triển nhân viên - Điều kiện để giúp DN phát triển.
Phát triển hệ thống Lương-Thưởng - vấn đề cốt lõi trong quản trị nhân sự
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý quản lý –Nghệ thuât lãnh đạo -xử lí xung đột.
Chế độ bảo hiểm xã hội
II. THỜI GIAN HỌC: 2 tháng

III. HỌC PHÍ: 1.400.000 đồng

IV. CHỨNG CHỈ: Do ĐH Kinh Tế TP.HCM cấp

V. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3
ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ xuân Hương, P.6 , Quận 3
(Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức, cạnh siêu thị điện thoại Viễn Thông A)
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Thủ Đức: Xem sơ đồ CSTĐ
ĐC: Văn phòng tuyển sinh và giới thiêu việc làm, 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Học tại Trường trung cấp nghề Thủ Đức
ĐT: (08) 2214 2829 - (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Gò Vấp: Xem sơ đồ CSGV
ĐC: Tòa nhà 92C Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp (Đối diện cổng sau bệnh viện 175)
Học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
ĐT: (08)6675 6358 - 5446 5267 – 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Bình Thạnh: Xem sơ đồ CSBT
ĐC: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Tân Bình: Xem sơ đồ CSTB
ĐC: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, P.4, Q. Tân Bình (Đối diện bệnh viện Thống Nhất, ngay ngã tư Bảy Hiền)
ĐT: (08) 2214 2838 - 2240 7947
Thời gian học: tối 2,4,6 (18h-21h) hàng tuần
Cơ sở Biên Hòa: Xem sơ đồ CSBH
ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh , Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiêp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện ĐH Đồng Nai)
ĐT: (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 8h - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần
http://gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html (http://www.facebook.com/l/IAQH8R9fc/gec.edu.vn/quan-tri-nhan-su-chuyen-nghiep.html)

kinhtetc
21-02-2014, 05:07 PM
THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN CTTT (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html)


CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-quan-tri-kinh-doanh.html)


CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)

kinhtetc
22-02-2014, 04:28 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html#)

>> Xem ngày khai giảng khóa tiếp theo tại đây! (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
24-02-2014, 05:57 PM
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)


CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-tai-chinh-ngan-hang-hien-dai.html)


CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TIN HỌC (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html)


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP & THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)

kinhtetc
25-02-2014, 05:30 PM
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM (http://gec.edu.vn/ky-nang-lanh-dao-nhom.html)


KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG (http://gec.edu.vn/ky-nang-thuong-luong.html)


KỸ NĂNG TRÌNH BÀY (http://gec.edu.vn/ky-nang-trinh-bay.html)


KỸ NĂNG PHỎNG VẤN & TUYỂN CHỌN (http://gec.edu.vn/ky-nang-phong-van-va-tuyen-chon.html)

kinhtetc
26-02-2014, 06:27 PM
TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN 28/02 - 01/03/2014 (http://gec.edu.vn/tong-khai-giang-cac-lop-nghiep-vu-kinh-te.html)

kinhtetc
27-02-2014, 06:38 PM
http://gec.edu.vn/modules/mod_junewsultra/img/Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvaW5oMDRtLmpwZyZhbX A7dz04MCZhbXA7aD02MCZhbXA7cT0xMDAmYW1wO3pjPTA=_jun us.jpg (http://gec.edu.vn/HINH-ANH-HOAT-DONG/dao-tao-inhouse.html)

ĐÀO TẠO INHOUSE - THEO NHU CẦU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP (http://gec.edu.vn/HINH-ANH-HOAT-DONG/dao-tao-inhouse.html)

http://gec.edu.vn/modules/mod_junewsultra/img/Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvVEVBTUJVSUxESU5HLz AxLnBuZyZhbXA7dz04MCZhbXA7aD02MCZhbXA7cT0xMDAmYW1w O3pjPTA=_junus.jpg (http://gec.edu.vn/HINH-ANH-HOAT-DONG/hinh-anh-hoat-dong-teambuilding.html)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING (http://gec.edu.vn/HINH-ANH-HOAT-DONG/hinh-anh-hoat-dong-teambuilding.html)

kinhtetc
04-11-2015, 10:24 AM
2/ Xuất nhập khẩu – hải quan
3 tháng/ 900.000 > 720.000
3/ Nghiệp vụ thư ký & QTVP
4,5 tháng/ 1.100.000 > 880.000

kinhtetc
05-11-2015, 10:37 AM
- Tìm hiểu về nội quy công ty
- Tìm hiểu về địa chỉ và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

kinhtetc
07-11-2015, 11:01 AM
giảng viên có kinh nghiệm thực tế, những người sẽ hành động như một người cố vấn và cung cấp cho bạn hướng dẫn cá nhân. Giảng viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin phản hồi, và huấn luyện viên bạn để đạt được mức độ yêu cầu của thẩm quyền.

kinhtetc
09-11-2015, 11:29 AM
Địa chỉ trung tâm học kế toán thuế (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)hiệu quả tại 281A Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Liên hệ số Hotline: Hotline: 08 22142829 - 0909 493 140 để được nhân viên của trung tâm tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp.

kinhtetc
10-11-2015, 03:42 PM
Chương trình khác nhập dữ liệu từ và tác chương trình tài chính khác như đào tạo kế toán ra các báo giá và hóa đơn trong các chương trình văn phòng như liên tục gửi email các tập tin bằng cách sử dụng được thiết kế cho các giáo dân hiểu, các thiết lập và cài đặt ban đầu phải được thực hiện một cách chính xác để cho thông tin trong tương lai để có thông tin cần thiết để thiết lập hồ sơ kế toán thủ công cũng là cần thiết để thiết lập và cài đặt của bạn.

kinhtetc
11-11-2015, 10:50 AM
Trung tâm TVĐT kinh tế toàn cầu là một trong những trung tâm đào tạo kế toán thực tế uy tín hàng đầu tại Tp.Hcm, là địa chỉ học kế toán đáng tin cậy cho mọi đối tượng. Trung tâm phát triển lâu dài với 6 cơ sở trên các quận Tp.Hcm như: Quận 3, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình, Quận Thủ Đức và Biên Hòa - Đồng Nai.

kinhtetc
12-11-2015, 04:48 PM
ĐC: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai (Đối diện Đại Học Đồng Nai)
ĐT: (061) 651 3977 - (08) 2214 2838
Thời gian học: chiều thứ 7 (18h00 - 20h30) và cả ngày chủ nhật (sáng: 08h00 - 10h30; chiều 13h30 - 16h30) hàng tuần

kinhtetc
13-11-2015, 10:59 AM
Với tiêu chí đào tạo lấy chất lượng đưa lên hàng đầu nên chúng tôi sẽ không đào tạo một cách ồ ạt các học viên mà đã đào tạo học viên nào thì chắc chắn học viên đó sẽ xử lý thành thạo mọi việc liên quan đến thuế sau khóa học

kinhtetc
14-11-2015, 04:52 PM
- Tổ chức các khoá học bồi dưỡng kiến thức về tài chính - ngân hàng và thị trường chứng khoán;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn về ngân hàng - tài chính, chứng khoán;

kinhtetc
19-11-2015, 04:21 PM
Nhưng là một người mới tốt nghiệp, làm thế nào để bạn có được kinh nghiệm thực tế? Một cách ngày càng phổ biến là thông qua thực tập kế toán. Thực tập kế toán là một chưa thanh toán, tạm thời việc tích hợp vị trí học tập cho đào tạo thực hành trong lĩnh vực kế toán cạnh tranh cao cho sinh viên tốt nghiệp gần đây và thực tập kế toán có thể giúp bạn nổi bật giữa đám đông dao tao ke toan cung cấp cho bạn một cơ hội để thử nghiệm sự nghiệp.

kinhtetc
23-11-2015, 11:35 AM
Những sinh viên có thể hoàn thành khóa học toàn thời gian trước khi theo đuổi các cơ hội công việc toàn thời gian của họ vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu và hoàn thành các khóa học bán thời gian sau đó. Nếu một sinh viên được nhận vào mùa thu hoặc mùa xuân, các lớp học đang ở trên một cơ sở bán thời gian trong những học kỳ những sinh viên này sẽ phải hoàn thành các khóa học toàn thời gian trong mùa hè sau.

kinhtetc
25-11-2015, 05:26 PM
- Được tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ lâu dài ngay cả khi đã kết thúc khóa học
- Bạn hoàn toàn có thể tự tin đi phỏng vấn ở các doanh nghiệp lớn, các công ty mà bạn đã mơ ước được làm việc từ lâu.
- Được trao đổi và học hỏi kiến thức với các chuyên gia kế toán hàng đầu

kinhtetc
30-11-2015, 05:46 PM
Tất cả những công việc này phải được thông báo cho quản lý và kế toán dự kiến sẽ cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp trong tầm tay.

adai123
30-11-2015, 08:34 PM
ủng hộ bác, như em thấy là ok đó.

kinhtetc
03-12-2015, 04:14 PM
kế toán thuế học viên sẽ được cung cấp với một chất kết dính nhiên có chứa các tài liệu có liên quan đến rằng thông tin cá nhân và thương mại tiết lộ doanh thu cho mục đích tính thuế được bảo vệ chống lại tiết lộ trái phép. Phần doanh thu cho phép sử dụng thông tin người nộp thuế để báo cáo một học viên thuế để cơ quan chuyên môn,

kinhtetc
09-12-2015, 11:20 AM
- Được hệ thống lại lý thuyết kế hợp với các tình huống thực tế, cập nhật chính sách kế toán, thuế mới để đảm bảo trong quá trình hạch toán, xử lý các nghiệp vụ kinh tế theo chế độ mà nhà nước quy định.

kinhtetc
12-12-2015, 04:34 PM
Cách tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho công ty, cách giao dịch và giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế…

kinhtetc
14-12-2015, 05:11 PM
người nộp thuế phải chọn một phương pháp kế toán thuế sử dụng phương pháp kế toán tài chính của họ như là một điểm tham chiếu kinh doanh trong khóa học kê toán thuế và môi trường thuế là ngày càng phức tạp, có nhiều và nhiều hơn nữa nhu cầu minh bạch, Cục thuế đang chịu áp lực để được các chuyên gia hiệu quả hơn và có trình độ cao có thể được khó khăn để có được.

kinhtetc
17-12-2015, 10:44 AM
Vì nhiều chức năng nhập dữ liệu có thể được xử lý với bất kỳ ứng dụng nào đó, các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm cho kế toán để giúp họ phát triển kinh doanh của mình với một giảm tập trung vào sổ sách kế toán, tuân thủ thuế và các quy định.

kinhtetc
19-12-2015, 11:47 AM
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị du lịch có khả năng điều hành một cơ sở kinh doanh du lịch, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị du lịch hoặc làm cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch…

kinhtetc
23-12-2015, 12:19 PM
Sau khi hoàn thành tốt khóa học kế toán tại trung tâm bạn ra trường sẽ có nhiều cơ hội trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình như:
Kế toán tổng hợp công ty

kinhtetc
26-12-2015, 10:44 AM
Khi bạn đến với lớp học kế toán thực tế tại Bình Thạnh bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng đào tạo của chúng tôi vì bạn thực hành trên chứng từ sống không những bạn được thực hành bằng tay mà bạn còn được thực hành trên các phần mềm kế toán Excel, Fast, Misa …

kinhtetc
29-12-2015, 04:52 PM
- Tạo phong cách xã giao mới trong phép lịch sự giao tiếp, nghi thức nơi bàn ăn, nghi thức tặng hoa, quà và quà lưu niệm.
- Thể hiện người dẫn chương trình trong các buổi lễ tiệc.
- Nhựng điểm lưu ý của hợp đồng đặt tiệc.

kinhtetc
02-01-2016, 11:38 AM
- Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
- Lập kế hoạch tài chính.

kinhtetc
06-01-2016, 12:00 PM
- Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

kinhtetc
06-01-2016, 12:25 PM
- Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản.

kinhtetc
11-01-2016, 10:31 AM
Chương trình đào tạo của chúng tôi đã được cấu trúc sau khi xem xét các nhu cầu của những người mới tham gia vào thị trường việc làm và các yêu cầu của các công ty kế toán hoạt động trong các khu vực lớn trong quá trình là hàng hóa trong sản xuất mà chưa được hoàn thành.

kinhtetc
19-01-2016, 04:38 PM
cũng cho phép các doanh nghiệp để hoạt động một cách hiệu quả chi phí, đáp ứng thuế và tuân thủ các quy định của chính phủ Công ty bận rộn quản lý nhiều luồng doanh thu và tiến hành hàng trăm ngàn giao dịch khóa học

kinhtetc
21-01-2016, 11:00 AM
Ngành kế toán ngày càng phát triển với mỗi đơn vị, tổ chức trong xã hội đều phải có một lượng tài sản nhất định để tiến hành các hoạt động. Trong quá trình hoạt động, đơn vị thực hiện các hoạt động như: trả lương, mua hàng, bán hàng, sản xuất, vay vốn đầu tư… Các hoạt động đó gọi là hoạt động kinh tế tài chính.

kinhtetc
20-02-2016, 04:28 PM
Hãy chứng minh cho họ thấy mình là người tự tin, nhiệt tình khi được giao phó, và cũng thật khát khao để được học hỏi. Hãy thể hiện bản lĩnh bằng sự sáng tạo, kết quả công việc của bạn là sự đền đáp cho công lao chỉ dạy của người đi trước.

kinhtetc
23-02-2016, 11:57 AM
Học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế đang trở thành một nhu cầu thiết yếu của các bạn sinh viên mới ra trường hay các bạn kế toán viên còn ít kinh nghiệm. Bạn học tập hay làm việc tại TP.HCM và bạn cần tìm một địa chỉ đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html) tại TP.HCM mời bạn tham khảo khóa học kế toán của Trung tâm TVĐT kinh tế toàn cầu.

kinhtetc
24-02-2016, 10:47 AM
Kiến ​​thời gian xử lý hoàn thuế đối với lợi nhuận nộp bằng điện tử là Vui lòng nhập các thông tin dưới đây để kiểm tra tình trạng hoàn của bạn nếu khai báo thuế (http://gec.edu.vn/khai-bao-thue-chuyen-nghiep.html) chung đã được nộp, hoặc là chính hoặc số an sinh xã hội của người hôn phối có thể được có thể kiểm tra tình trạng của năm hiện hoàn thuế thu nhập của bạn bằng cách cung cấp số an sinh xã hội của bạn và số tiền chính xác của khoản hoàn trả như trên tờ khai thuế bạn đã gửi. Nhập thông tin này vào các ô bên dưới.

kinhtetc
26-02-2016, 03:40 PM
hiệu quả tạo điều kiện cho mọi người cảm thấy họ có tiếng nói trong cách họ làm điều gì đó kết quả ở cấp độ cao hơn của sự hài lòng công việc lập kế hoạch và kiểm soát người và quy trình mà họ có trách nhiệm, quản lý cung cấp một môi trường tích cực và chuyên nghiệp một cách hiệu quả.

kinhtetc
29-02-2016, 03:32 PM
một số lượng lớn các giao dịch kinh doanh phải được xử lý một cách chính xác theo cách tương tự để sản xuất báo cáo tài chính luôn đáng tin cậy viên dựa vào sự thực hành kế toán phù hợp khi kiểm tra báo cáo tài chính của công ty.

kinhtetc
03-03-2016, 10:56 AM
- Sau khi đã có sổ sách kế toán chúng ta bắt đầu hạch toán - xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các mẫu sổ sách đã lựa chọn.

kinhtetc
08-03-2016, 03:58 PM
Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi.
Quản lý nhân sự được hiểu là những tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý nhân sự đến các khách thể quản lý nhân sự nhằm đạt được các mục tiêu quản lý nhân sự đã đề ra.

kinhtetc
15-03-2016, 11:14 AM
Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

kinhtetc
17-03-2016, 04:25 PM
- Đội ngũ giáo viên: hiện nay tất cả giảng viên giảng dao tao ke toan có trình độ thạc sĩ trở lên, rất nhiều thầy cô đang học tiến sĩ ở những trường danh tiếng. Những thầy cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kinh tế, là kế toán trưởng kế toán tổng hợp cũng như các ngành kinh tế khác tại các công ty lớn trong nước. Đặc biệt thầy cô các lớp học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html)có tâm với nghề, vừa là thầy vừa là bạn giúp học viên học tập kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề, có bản lĩnh và tự tin trong cuộc sống.

kinhtetc
22-03-2016, 10:58 AM
Lương nhân viên kế toán thường không cao, những vị trí cao hơn, mức lương sẽ cao hơn tùy vào quy mô của từng công ty.

kinhtetc
24-03-2016, 04:45 PM
Tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, tất cả các cơ quan chính phủ và các ban ngành, tất cả đều có cùng một “ngôn ngữ kế toán”được sử dụng chung trên toàn cầu. Vì vậy Kế toán là một nghề nghiệp có cơ hội tìm việc và phát triển rất cao.

kinhtetc
26-03-2016, 10:42 AM
Kế toán là người chiếm một vị trí quan trong và không thể thiếu ở quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp đó. Nghề kế toán đòi hỏi người làm phải năng động, sáng tạo, trung thực và cẩn thận.

kinhtetc
29-03-2016, 10:53 AM
Không chỉ là một người biết hy sinh và quan tâm đến lợi ích của nhân viên, mỗi người quản lý nhân sự cần phải có một tầm nhìn bao quát về phương hướng, chiến lược phát triển của công ty để can thiệp và tận dụng nguồn nhân lực làm việc một cách hiệu quả nhất.

kinhtetc
31-03-2016, 05:36 PM
chuẩn bị sau khi tốt nghiệp và tạo động lực cho sinh viên học tập, an tâm với nghề mình đã chọn.

kinhtetc
04-04-2016, 11:51 AM
Nhiều ngân hàng có chính sách tuyển dụng với đối tượng là sinh viên có học lực khá, nhằm "thu hút" ngay khi còn chưa tốt nghiệp. Sinh viên năm thứ 3 hoặc thứ 4 có chuyên đề thực tập liên quan đến lĩnh vực ngân hàng có thể được tuyển dụng thực tập, tham gia vào các dự án thực tập của ngân hàng hoặc thử việc tại các bộ phận.

kinhtetc
11-04-2016, 12:34 PM
Trong tương lai nền kinh tế Việt nam sẽ phát triển để hoà nhập cùng kinh tế khu vực và thế giới sẽ làm cho rất nhiều các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức tín dụng, bảo hiểm... ra đời và phát triển, nên sau khi kết thúc khóa học tại trung tâm GEC, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội lựa chọn việc làm.

huybuong
11-04-2016, 06:06 PM
Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp cái này nghe hay

Nơi chia sẽ tài liệu, ebook, các chuyên nghành học

Download miễn phí (http://thuvientailieu.net.vn/tai-lieu) và upload tài liệu chia sẽ

Hoàn toàn miễn phí nhé, đăng nhập và download thôi

Link tại đây :Tài liệu miễn phí, Luận văn miễn phí (http://thuvientailieu.net.vn/)

kinhtetc
13-04-2016, 05:05 PM
Có đủ kỹ năng và năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp, có tính liên ngành, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế - tài chính phục vụ cho các cơ quan

kinhtetc
15-04-2016, 12:36 PM
- Kế toán là công việc phải luôn suy nghĩ, làm việc trong môi trường luôn luôn gắn bó với những con số đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, các bảng thống kê và các khoản thu chi rất phức tạp. Tuy nhiên đã yêu thích nghề kế toán thì “ con số “ luôn là bạn với những kế toán chúng mình.

kinhtetc
15-04-2016, 04:48 PM
lớp học nâng cao cho những người đã thành thạo về lý thuyết như yếu hoặc chưa biết làm kế toán trên máy tính, chưa làm trên chứng từ thực tế. Sau đây Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên.

kinhtetc
15-04-2016, 05:13 PM
- Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính Thuế TNDN. Sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

kinhtetc
15-04-2016, 05:18 PM
- Vì đây là lớp nâng cao cho các bạn đã biết về kế toán, nên muốn học thực hành kế toán (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html) thì các bạn phải nắm được các điều cơ bản của một người kế toán, hiểu được bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán, tài khoản

kinhtetc
19-04-2016, 11:30 AM
- Người Nộp thuế phải khai báo thuế chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

kinhtetc
21-04-2016, 11:30 AM
- Vì vậy, một yêu cầu đặt ra cho các nhân viên kế toán quản trị là họ phải am hiểu các tình huống ra quyết định của các nhà quản lý.

kinhtetc
21-04-2016, 04:33 PM
Chương trình dạy kế toán tổng hợp tại Tân Bình giúp các bạn có thể làm tốt tất cả các công việc của một kế toán viên, am hiểu sâu hơn về kế toán, là trợ thủ đắt lực cho kế toán trưởng và có nhiều cơ hội thăng chức vào chiếc ghế kế toán trưởng.

kinhtetc
23-04-2016, 05:32 PM
Có một số tùy chọn có sẵn, bao gồm cả khai thuế, kế toán ghi danh và kế toán thuế. Một kế toán thuế có lẽ là sự lựa chọn đắt tiền nhất trong ba bởi vì họ là đào tạo cao nhất và có thể áp dụng phương pháp hợp lý nhất khi khai báo thuế.

kinhtetc
26-04-2016, 03:41 PM
Kế toán quản trị: Tư vấn kinh doanh, quản lý tài chính trong sản xuất, dịch vụ, hoặc tổ chức tư vấn.

kinhtetc
28-04-2016, 05:53 PM
kế toán trưởng thường kiểm soát kiểm toán hàng năm hoặc hàng quý của công ty sách và sổ cái bộ phận khác nhau hoặc phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài để thực hiện các nhiệm vụ.

kinhtetc
03-05-2016, 04:07 PM
-Khi nhận kinh phí do cơ quan BHXH cấp theo dự toán để trả trựo cấp BHXH, kế toán ghi:
Nợ TK 112-Tiền gửi ngân hàng.

kinhtetc
10-05-2016, 05:35 PM
Ngoài quy ước kế toán, kế toán cũng bị ảnh hưởng bởi một số khái niệm cơ bản.
- Thông tin kế toán cần phải có liên quan đến các thực thể dưới cung cấp số liệu và kiểm tra. còn các quy ước thì chỉ liện quan đó các chủ thể với những bộ phận có liên quan.

minhtamstar
10-05-2016, 05:47 PM
Ô trời, quá hấp dẫn. Nhiều chương trình đào tạo quá :D

kinhtetc
14-05-2016, 04:51 PM
thêm những cái mới, những cái đổi mới về luật thuế sẽ là điểm mạnh để các nhà tuyển dụng để mắt tới bạn. Hãy tham gia khóa học khai báo thuế của chúng tôi để có được những kiến thức mà bạn mong muốn.

kinhtetc
17-05-2016, 03:11 PM
Các khóa học cung cấp những kiến thức cô đọng và rất cần thiết về chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, nghiệp vụ thư ký, xuất nhập khẩu, giúp cho người học hiểu biết rộng rãi và có khả năng đáp ứng công việc của mình.

kinhtetc
20-05-2016, 03:07 PM
Xuất nhập khẩu không chỉ tăng nền kinh tế đất nước mà còn cho phép các nước tham gia vào một nền kinh tế toàn cầu, khuyến khích các cơ hội đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đó là số tiền mà cá nhân đầu tư vào các công ty nước ngoài và các tài sản khác. Về lý thuyết, các nền kinh tế do đó có thể phát triển hiệu quả hơn và có thể dễ dàng trở thành nước xuất siêu.

hoatuoihanoi
20-05-2016, 04:42 PM
các điều kiện, cơ sở cần thiết để triển khai, ứng dụng

kinhtetc
24-05-2016, 05:13 PM
Để tạo lòng tin cho mọi người trong công ty, là một kế toán bạn cần có những đức tính sau: Tính trung thực, phải thẳng thắn, trung thực và rõ ràng trong tất cả các sổ sach kế toán.

kinhtetc
26-05-2016, 04:57 PM
Hiện nay trên TP.HCM có rất nhiều trung tâm đào tạo nghiệp vụ kế toán, nhưng muốn tìm được trung tâm chất lượng và uy tín thì bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký học.

kinhtetc
26-05-2016, 05:05 PM
Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu, Hiên nay trung tâm có quy mô lớn nhất tại TP.HCM, với kinh nghiệm đào tạo hơn 10 năm và đào tạo theo chuẩn của Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và do trường cấp chứng chỉ nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

kinhtetc
31-05-2016, 05:46 PM
Kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức về kinh doanh vững vàng
Có năng lực tổ chức và quản lý, tự tin, biết cách khắc phục rủi ro. Có đạo đức kinh doanh

kinhtetc
03-06-2016, 04:37 PM
- Xử lý sổ sách công ty trên phần mềm Smart Pro.
- Báo cáo thuế hàng tháng/quý.Báo cáo tài chính năm.
+ Cập nhật các thông tin mới nhất về thuế cho quản lý kế toán
Sẽ được biết thêm khi phỏng vấn.

nguyenminhquan_iteso
03-06-2016, 05:48 PM
NEW HOI AN CITY - Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năngNăm 2016 sẽ là tâm điểm gây “cơn sốt” cho các nhà đầu tư về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Bạn đang có tiền và chưa biết đầu tư vào đâu hiệu quả và an toàn thì dự án bất động sản nghỉ dưỡng New Hoi An City chính là giải pháp dành cho bạn.
• Được quản lí bởi chủ đầu tư có uy tín, HB Group - Tập đoàn hàng đầu về đầu tư và quản trị đầu tư với đa dạng lĩnh vực sẽ mang đến cho các chủ đầu tư những lợi nhuận cao nhất.
• Hiện nay, nhu cầu của khách du lịch ngày càng tăng nhưng Hội An vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu phòng nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư nhanh nhạy biết nắm bắt thời cơ để bước chân vào lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng này.
• Vị trí của dự án New Hoi An City hướng ra biển lớn tuyệt đẹp tạo ra một sự thoải mái và thư giãn cho chủ nhân sở hữu khi tới New Hoi An City.
• Các căn hộ khách sạn được thiết kế hiện đại, tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, tất cả các căn hộ đều có ban công, tầm nhìn hướng biển.
• Ngoài biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ, dự án này còn có trung tâm thương mại, hội nghị, rạp chiếu phim, trường đào tạo nghề, bệnh viện, cafe cùng nhiều tiện ích giải trí khác.
• Đây là một giải pháp mang tính đột phá và là một cơ hội đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận bền vững: cam kết 9% trong 5 năm,các năm tiếp theo chia sẻ lợi nhuận 70/30.
• Khách không vay sẽ được triết khấu 3% trên giá bán căn hộ. Thanh toán linh hoạt, ngân hàng hỗ trợ vay 85% không cần chứng minh thu nhập.
• Được tặng 28 đêm nghỉ hoàn toàn miễn phí và tham gia vào đặc quyền trao đổi kỳ nghỉ với các khách sạn, resort trên toàn thế giới trong hệ thống của BHMA.
• Hiện HB Group đã rót khoảng 500 tỷ vào dự án và đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 và sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2016. Cơ hội đầu tư hiếm có vào khu biệt thự nghỉ dưỡng New Hoi An City đang thu hút nhiều nhà đầu tư thông minh muốn sở hữu cho mình những căn hộ New Hội An City sang trọng và đầy đủ tiện nghi, sử dụng các tiện ích tốt nhất và một môi trường sống trong lành, hòa hợp với thiên nhiên. Đầu tư càng sớm càng mang lại lợi nhuận cao.
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn miễn phí từ Các chuyên gia Bất Động Sản
Hotline: 098 165 18 68 | 091 769 55 66
Website:www.newhoiancity.land (http://www.newhoiancity.land/)

kinhtetc
08-06-2016, 03:49 PM
Nhằm giúp sinh viên vững vàng chuyên môn trước khi ra trường, và có thể tự tin khi đi xin việc thì trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu mang đến cho các bạn điều này với các khóa đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html) và nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn. Khai giảng hàng tháng. Sau dây là mục tiêu của các khóa học của trung tâm.

kinhtetc
08-06-2016, 03:56 PM
- Cung cấp cho các học viên những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục

kinhtetc
10-06-2016, 04:09 PM
Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế thì phải kê khai và nộp thuế MB căn cứ vào vốn.

kinhtetc
10-06-2016, 04:18 PM
Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế thì phải kê khai và nộp thuế MB căn cứ vào vốn.

kinhtetc
11-06-2016, 12:20 PM
cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán-khai báo thuế, tự tin làm được công tác kế toán-khai báo thuế tại một doanh nghiệp. Đối tượng tham gia khóa học này là các bạn đang đi làm kế toán, kế toán viên, kế toán tổng hợp,

kinhtetc
16-06-2016, 05:18 PM
- Để tạo dựng được hệ thống các kế toán viên viên chuyên nghiệp, Nhà nước cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực đạt chất lượng bằng, hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực.

kinhtetc
18-06-2016, 05:48 PM
Và để có được những nghiệp vụ vững chắc này bạn cần tham gia học kế toán (http://hockhaibaothuehcm.blogspot.com/2016/04/khoa-hoc-ke-toan-thue-tai-tphcm-giam-30.html) ở những trung tâm đào tạo ngắn hạn để nâng cao chính mình. Với hệ thống chương trình đào tạo của Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM và đã liên kết với Trung tâm học khai báo thuế TP.HCM để chiêu sinh và đào tạo các lớp nghiệp vụ kế toán ngắn hạn, nhằm giúp các bạn thực hiện các quy trình trong doanh nghiệp hiệu quả nhất.

kinhtetc
21-06-2016, 11:22 AM
- Xử lý các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ
- Xử lý các vấn đề về tài sản cố định sơ với bảng trích khấu hao tài sản cố định.
- Khi lập báo cáo tài chính bạn cần phải lập quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN cuối năm so với các quý.

kinhtetc
25-06-2016, 06:12 PM
Học hỏi từ các chuyên gia kinh doanh
Câu đố đã được phân loại để kiểm tra kiến thức của bạn
Không nên làm trong tất cả các phiên

loveptu2011
25-06-2016, 11:17 PM
http://linktomp3.com/ Mang cả thế giới âm nhạc đến nhà bạn.

kinhtetc
01-07-2016, 05:37 PM
- Thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý giám sát số tiền tạm ứng từ khi chi tới lúc thanh toán.
- Báo cáo thường xuyên tình hình chi tiêu thanh toán tạm ứng trong đơn vị

kinhtetc
06-07-2016, 04:57 PM
Khi đó, bạn sẽ xử lý nhanh và hiệu quả trong mọi tình huống như: lập báo cáo gửi lãnh đạo, làm việc với các bên có liên quan như: cơ quan thuế, ngân hàng...

kinhtetc
11-07-2016, 05:15 PM
- Bạn yêu thích sự năng động và giao tiếp trong xã hội.
- Bạn có tư duy khám phá điều mới mẻ, tìm kiếm những “cơ hội”.

kinhtetc
16-07-2016, 05:31 PM
Khi kết thúc khóa học các bạn sẽ được nhận chứng chỉ của trường là điều kiện để bạn dễ dàng thăng tiến và làm việc tốt hơn. Sau đây trung tâm xin giới thiệu về khóa học xuất nhập khẩu để các bạn tham khảo.

kinhtetc
22-07-2016, 12:18 PM
Cả hai đều liên quan đến trách nhiệm và việc quản lý doanh nghiệp, kế toán tài chính liên quan đến hoạt động toàn đơn vị, kế toán quản trị liên quan đến quản lý về trách nhiệm của từng bộ phận trong đơn vị.

hantrongtai2
22-07-2016, 06:02 PM
bên bác có đào tạo seoer không vậy :D

kinhtetc
23-07-2016, 04:07 PM
Hihi,... bác cứ đùa,... Dĩ nhiên là không rồi,...

kinhtetc
25-07-2016, 12:14 PM
Tổ chức lại, giải thể, phá sản. Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.

kinhtetc
28-07-2016, 05:07 PM
Căn cứ vào các cơ sở dẫn liệu của BCTC mà các kế toán viên thiết lập những mục tiêu kiểm toán trên từng phần hành cần kiểm tra, để thu thập bằng chứng về những vấn đề trọng yếu có liên quan.

kinhtetc
30-07-2016, 05:01 PM
+ Cơ sở 1:Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
+ Cơ sở 2: 281A Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.HCM
+ Cơ sở 3: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 544 CMT8, phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
+ Cơ sở 4: Trường THCS Trương Công Định, 131 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
+ Cơ sở 5:52 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
+ Cơ sở 6:Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

kinhtetc
03-08-2016, 05:32 PM
Giảng viên đầu ngành, giảng dạy tận tâm, từng học tập và làm việc ở nước ngoài, nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Đảm bảo vấn đề thực hành để bổ trợ làm việc.
Giúp bạn trở nên năng động, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc sau này thông qua những buổi đào tạo kỹ năng mềm

kinhtetc
11-08-2016, 05:43 PM
Làm việc với vai trò kế toán, quản lý, kinh doanh, ... chúng ta đều cần biết về các luật thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài,....

kinhtetc
11-08-2016, 05:45 PM
Về Giảng viên: Là các giảng viên đang giảng dạy tại các trường Đại Học lớp trong TPHCM và các chuyên gia thuế am hiểu lĩnh vực này, giảng dạy.

kinhtetc
15-08-2016, 05:17 PM
Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

kinhtetc
20-08-2016, 12:44 PM
Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai.

kinhtetc
20-08-2016, 12:46 PM
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các

kinhtetc
24-08-2016, 05:29 PM
mà những thông tư và kế toán cũng như về các luật thuế thì lại liên tục thay đổi để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nước như hiện nay.

kinhtetc
27-08-2016, 12:04 PM
Tất cả nhằm sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao nhưng chỉ sử dụng ít nguyên liệu đầu vào. Và nguồn lực có tri thức cao là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công.

kinhtetc
31-08-2016, 12:10 PM
Khóa học hướng dẫn về các vấn để khai thuế, tiền đề cho công việc, những kiến ​​thức cần thiết, và các kỹ năng máy tính tối thiểu.

kinhtetc
03-09-2016, 05:29 PM
Còn đối với nước ta thì lại ngược lại, chất lượng tuyển sinh quá thấp, nên số lượng sinh viên vào học tại các trường rất nhiều, điều này sẽ không đảm bảo về chất lượng đào tạo, không đủ cơ sở vật chất để hướng dẫn sinh viên phương pháp làm việc thực tế.

konho
03-09-2016, 05:41 PM
Mình già rồi cũng muốn đi học, không biết học có vào nổi không ;D

kinhtetc
12-09-2016, 05:04 PM
Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

kinhtetc
13-09-2016, 05:06 PM
một khóa học online cho phép bạn kế hoạch được lịch trình học khớp với công việc toàn thời gian của bạn.

kinhtetc
16-09-2016, 04:43 PM
Giúp con người nâng cao kỹ năng ứng xử và thương lượng trong kinh doanh và quản lý, các kiểu thương lượng kinh điển: chiến lược thương lượng chia chiếc bánh, chiến lược thượng lượng kiểu cửa sổ, kiểu bán đảo sinai,...

kinhtetc
22-09-2016, 05:29 PM
sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng để thực hiện các công tác kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.

kinhtetc
24-09-2016, 05:11 PM
- Đảm bảo vấn đề thực hành để bổ trợ làm việc.
- Giúp bạn trở nên năng động, tự tin và dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc sau này thông qua những buổi đào tạo kỹ năng mềm

kinhtetc
27-09-2016, 05:14 PM
có giá trị pháp lý cao hơn lệ phí, phí. Thuế được ban hành dưới dạng văn bản pháp luật như: Luật, Pháp lệnh do Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trình tự ban hành một Luật thuế phải tuân theo một trình tự chặt chẽ.

kinhtetc
29-09-2016, 05:05 PM
Những biệt ngữ kế toán không phải hiểu như thông thường, nếu chúng ta bỏ qua thì sẽ không thể nắm bắt được “ điểm số” của doanh nghiệp mình liệu chúng ta đang thắng hay thua, nó giống như người không biết đọc chữ vậy. Vì vậy, cần phải mất một thời gian để tìm hiểu những điều cơ bản.

kinhtetc
03-10-2016, 05:54 PM
Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ ( tiếng Anh và một số ngôn ngữ thông dụng khác) đến mức thành thạo cho cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu vì ngoại ngữ là chìa khoá dẫn đến sự thành công và phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế .

kinhtetc
10-10-2016, 11:54 AM
với việc hình thành nhiều khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp và các trường Đại Học lớn nên người dân số ở đây có nhu cầu nâng cao kiến thức rất cao,

kinhtetc
17-10-2016, 04:07 PM
Để làm được điều này thì nước ta cần một đội ngũ xuất nhập khẩu giỏi, nên nhà nước ta cần phát triển tà tạo mọi thuận lợi cho việc đào tạo xuất nhập khẩu (http://gec.edu.vn/chuyen-vien-xuat-nhap-khau.html)để có một đội ngũ kỹ thuật trẻ, đầy chất lượng cho tương lai của đất nước.

kinhtetc
20-10-2016, 06:11 PM
Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

kinhtetc
25-10-2016, 05:24 PM
Nhưng các bạn có biết rằng khi bước vào ngành này bạn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, và khó khăn nhất là phải làm việc với các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế chính vì thế là một kế toán thuế bạn phải không ngừng trao đồi kiến thức cũng như cập nhật những thông tin mới để vấn đề này sẽ không là khó khăn đối với bạn nữa.

kinhtetc
28-10-2016, 12:05 PM
Đồng thời giải quyết vấn đề tốt, để có thể thích ứng nhanh, giải quyết những rắc rồi trong khâu kiểm hàng, giao nhận, làm thủ tục với hải quan… Hơn nữa bạn cần có sẵn một số tố chất như: nhanh nhẹn, nhạy bén, linh hoạt, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực cao…

tuansu
28-10-2016, 12:17 PM
Toàn các kĩ năng cho dân kinh tế, quản trị. Tiếc là mình ko ở HCM

kinhtetc
01-11-2016, 05:11 PM
Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng. Học xong chương trình này, học viên có kiến thức chuyên môn sâu về ngành Tài chính- Ngân hàng, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng thành thạo và có kỹ năng phù hợp để đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính, ngân hàng cao cấp ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính.

kinhtetc
03-11-2016, 03:39 PM
Dự kiến kim ngạch NK là 75 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm 2009, nhập siêu bằng 20% so với tổng kim ngạch XK.

kinhtetc
05-11-2016, 10:30 AM
Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

kinhtetc
08-11-2016, 05:07 PM
Thực hiện được những công việc cơ bản về xây dựng và quản trị chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp như: thu thập thông tin, tham gia phân tích môi trường kinh doanh và kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược.

kinhtetc
10-11-2016, 05:39 PM
khóa học kế toán thuế ra đời cũng vì mục đích như vậy, chương trình học và đào tạo của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM là nơi mang đến cho bạn sự tin cậy khi học cũng như sự truyền đạt có kinh nghiệm của giảng viên của trường sẽ bồi dưỡng cho các bạn kiến thức cần thiết nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất.

kinhtetc
12-11-2016, 05:34 PM
Những kế toán viên làm việc lâu năm có nhiều cơ hội để được bổ nhiệm lên vị trí kế toán trưởng, nhưng còn thiếu điều kiện về chứng chỉ hay thiếu kinh nghiệm trong công việc quản lý.

kinhtetc
16-11-2016, 12:12 PM
Phần lớn các kế toán viên thường tìm những trung tâm đào tạo kế toán kế toán uy tín để tham gia các khóa học thực hành kế toán (http://gec.edu.vn/thuc-hanh-ke-toan-va-khai-bao-thue.html), cụng như giải quyết mọi công tác trên phần mềm kế toán chuyên dụng phổ biến hiện nay.

kinhtetc
17-11-2016, 04:44 PM
Khi thay mặt Giám đốc để gặp gỡ, thương thảo, giao dịch với các đối tác, người thư ký phải có thêm tác phong chuyên nghiệp được thể hiện qua khả năng giao tiếp, trang phục thanh lịch, ứng xử linh động, thông minh… để đại diện cho hình ảnh công ty.

kinhtetc
18-11-2016, 11:59 AM
Những quy định về kế toán mà người làm và học kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-doanh-nghiep-thuc-hanh-khai-bao-thue.html) tại doanh nghiệp cần phải biết là gì? để giải quyết vấn đề này trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu (GEC) sẽ đề cập đến các bạn các quy định về kế toán trong doanh nghiệp.

kinhtetc
24-11-2016, 05:16 PM
bồi dưỡng những kiến thức còn yếu để áp dụng chúng vào công việc cho hiệu quả, với khóa học kế toán của trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn (GEC) bạn sẽ được trao dồi kiến thức từ những chuyên đề học

kinhtetc
02-12-2016, 04:50 PM
Hiện nay, chúng ta đều thực hiện việc kê khai thuế trên hệ thống kê khai hỗ trợ doanh nghiệp. Khóa học kế toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế sẽ giúp bạn làm tốt công việc của 1 kế toán.

kinhtetc
06-12-2016, 04:11 PM
Các công việc của doanh nghiệp đều phải tuân theo pháp luật và pháp luật ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Bạn cần am hiểu về các luật: Luật thương mại, hóa đơn, bảo hiểm, doanh nghiệp, luật về thuế…

kinhtetc
09-12-2016, 06:20 PM
Các nhân viên đang đi làm các ngành khác như hành chính, nhân sự, marketing, bán hàng... đã học xong các khóa kế toán doanh nghiệp, cần nâng cao kỹ năng làm kế toán thực tế, nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp sang làm kế toán.

kinhtetc
12-12-2016, 11:38 AM
- Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính), lập Báo cáo thuế.

kinhtetc
14-12-2016, 12:39 PM
Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, thuận tiện hơn cho các bạn thăng tiến trong công việc hoặc đi xin việc.

kinhtetc
16-12-2016, 11:57 AM
- Trung tâm GEC là một hệ thống của Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, nên chất lượng đào tạo sẽ do trường trực tiếp chỉ đạo, đào tạo theo nhu cầu của học viên, khi kết thúc khóa học các bạn được trường cấp chứng chỉ.

kinhtetc
21-12-2016, 12:25 PM
các chuyên gia về bảo hiểm, tư vấn tài chính, môi giới bảo hiểm, ngân hàng, môi giới chứng khoán, chuyên gia quản lý kênh phân phối, giảng viên, nhà nghiên cứu, phòng giáo viên và nghiệp vụ ngân quỹ, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên quản lý dự án...

kinhtetc
23-12-2016, 04:26 PM
Khóa học thực hành kế toán và khai báo thuế trên phần mềm MISA SME.NET 2017 và chứng từ gốc của doanh nghiệp (Thông tư 200/2014/TT-BTC ), sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán, thực hành thành thạo công việc kế toán và thuế, tự tin hơn khi làm việc tại các doanh nghiệp

kinhtetc
30-12-2016, 12:36 PM
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên

kinhtetc
03-01-2017, 11:57 AM
nơi chiêu sinh và đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html) theo chương trình của trường. Hãy nhanh tay đăng ký học kế toán tại Trung tâm GEC để nhận được sự ưu đãi lớn từ trung tâm vào dịp cuối năm để chào đón năm mới.

kinhtetc
06-01-2017, 04:29 PM
Để có được công ăn việc làm ổn định và nhiều cơ hội trong tương lai, ngay bây giờ bạn cần phải liên tục bổ sung các kiến thức để dễ dàng loạt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng.

kinhtetc
09-02-2017, 05:59 PM
kết hợp giữa kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp tục học hỏi các thầy cô và bạn bè tại các khoá học ngắn hạn.

kinhtetc
11-02-2017, 05:25 PM
Phương pháp dạy học thực hành kế toán là phương pháp giảng dạy trên cơ sở sự quan sát giáo viên làm mẫu và thực hiện tự lực của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhằm hoàn thành các bài tập, các công việc thuộc chuyên ngành, từ đó hình thành các kỹ năng,

kinhtetc
15-02-2017, 04:20 PM
các bạn cũng có thể tự học ở nhà nhưng khong7 được người có kinh nghiệm hướng dẫn thì các bạn rất khó hiểu về chúng, hay hiểu chúng sai lệch và áp dụng sai vào doanh nghiệp thì các bạn cũng có thể đoán được hậu quả mà chúng mang lại rồi đấy!

kinhtetc
17-02-2017, 05:06 PM
Học viên được trang bị, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp, gồm kỹ năng viết và giao tiếp trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán, thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và các giá trị đạo đức nghề nghiệp.

kinhtetc
20-02-2017, 05:34 PM
Vai trò của kế toán tài chính giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt. Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ.

kinhtetc
23-02-2017, 02:48 PM
Để khắc phục được điều này đòi hỏi bản thân người giảng viên phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa sâu, vừa rộng, có phương pháp giảng dạy tốt và nhất thiết người giảng viên phải am hiểu sâu sắc thực tiễn thì mới có thể gắn lý luận với thực tiễn, như thế bài giảng của mình mới thuyết phục được người học

kinhtetc
25-02-2017, 12:31 PM
Học viên sẽ biết cách hoạch định kế hoạch phát triển nghề nghiệp lâu dài, tự tin khi đi phỏng vấn xin việc, có thể tư vấn cho Giám đốc về tính hình tài chính của doanh nghiệp;

kinhtetc
01-03-2017, 05:16 PM
cung cấp cho người học chương trình đào tạo về chất lượng cao về kế toán và nghiệp vụ kinh tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

kinhtetc
03-03-2017, 12:23 PM
Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức, do đó thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn và nhu cầu đào tạo ngành này cũng tăng cao trong những năm gần đây.

kinhtetc
03-03-2017, 12:25 PM
Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức, do đó thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn và nhu cầu đào tạo ngành này cũng tăng cao trong những năm gần đây.

kinhtetc
08-03-2017, 04:11 PM
Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải vững kiến thức nên phải liên tục nâng cao kiến ​​thức thông qua các khoá đào tạo kế toán (http://gec.edu.vn/ke-toan-truong.html)ngắn hạn để cập nhật những kiến ​​thức mới đã thay đổi để làm cho ban lãnh đạo biết về khả năng và năng lực của bạn cũng như yên tâm khi bổ nhiệm bạn làm kế toán trưởng

kinhtetc
08-03-2017, 04:13 PM
Quy trình hợp nhất, Kế toán tổng hợp dựa vào quyết định của ban lãnh đạo đơn vị nào lên dữ liệu tổng hợp, đơn vị nào không. Sau khi kế toán khai báo dữ liệu sẽ lưu lại, nấu không có gì thay đổi thì lần tiếp theo lên báo cáo hợp nhất không cần khai báo lại thông tin này.

kinhtetc
13-03-2017, 05:40 PM
Với sự phát triển và mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh với 5 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 cơ sở tại thành phố Biên Hoà nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ: Đại học Kinh tế TP.HCM có hiệu lực trên toàn quốc.

kinhtetc
15-03-2017, 05:37 PM
Để tránh bị nhầm lẫn bởi sự lựa chọn của bất kỳ trung tâm, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng một chương trình học kế toán thuế, vả sẽ do trường đảm nhận về chất lượng đào tạo, vào cuối khóa học kế toán sẽ được cấp chứng chỉ của trường.

kinhtetc
21-03-2017, 05:36 PM
hà hàng, hoặc tham gia bất kỳ loại hình công việc như quản lý sản xuất, bán lẻ, cung cấp dịch vụ, bảo hiểm, hoạt động khách sạn, nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, tự thành lập, tham gia thành lập như chủ doanh nghiệp, , ...

kinhtetc
21-03-2017, 05:38 PM
Sinh viên kinh doanh quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các bộ, ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

kinhtetc
29-03-2017, 05:10 PM
thủ tục hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hợp tác, hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới.

kinhtetc
29-03-2017, 05:12 PM
Phát triển kinh tế đối ngoại thì vai trò của thủ tục hải quan càng quan trọng hơn, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá mà còn là một trong những công cụ của Nhà nước để bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia;