PDA

View Full Version : Văn phòng - Ưu điểm của việc sử dụng một gói phần mềm kế toán cho hóa đơntulinhav
08-04-2013, 12:19 PM
Gói phan mem ke toa (http://accura.vn/)n có thể giúp các doanh nghiệp trong công việc hàng ngày, bao gồm cả việc chuẩn bị hoá đơn cho khách hàng. Sự phổ biến của kế toán trên máy vi tính đã tăng lên như giá đã giảm và các phần mềm kế toán đã trở nên dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không có một nền giáo dục kế toán. Gói phần mềm kế toán (http://accura.vn/) cho hóa đơn đến trong các phiên bản cho các doanh nghiệp cụ thể, chẳng hạn như xây dựng, bác sĩ; văn phòng và hoạt động tư vấn, làm cho việc thiết lập của họ và sử dụng đơn giản, ngôn ngữ và phong cách cụ thể cho từng doanh nghiệp.

Tốc độ
Gói máy vi tính cho hóa đơn làm cho quá trình kế toán chạy nhanh hơn và hiệu quả hơn - một lợi thế lớn. Thay vì sử dụng giấy tờ hướng dẫn và bút, bạn có thể in hóa đơn chuyên nghiệp nhanh chóng. Bạn thậm chí có thể gửi hoá đơn qua e-mail. Hoá đơn nhanh nhận và gửi, bạn có thể sẽ được trả tiền. Nhiều hóa đơn hoặc các gói phần mềm thanh toán giao tiếp với phần còn lại của phần mềm kế toán của bạn, làm cho quá trình chuẩn bị hoá đơn và ghi lại chúng liền mạch, nhanh chóng và tự động.

http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/ketoanhoadon_zps1d441cf9.jpg

Hạn chế tối đa lỗi
Khi bạn sử dụng một hệ thống máy tính, bạn có mắc ít lỗi hơn trong việc tính toán tổng số hoặc đánh máy, giảm sự nhầm lẫn. Phần mềm hóa đơn thường cho phép bạn bao gồm một tỷ lệ phần trăm thuế khi cần thiết, với hệ thống thực hiện tất cả các tính toán. Đây là một lợi thế hữu ích, đặc biệt là khi bạn có hóa đơn chi tiết theo giờ hoặc các mục cụ thể được lập hoá đơn ở mức giá khác nhau. Khi một hệ thống được thiết lập đúng, bạn chọn và chọn các mặt hàng được lập hoá đơn và phần còn lại được thực hiện cho bạn.

Báo cáo
Một lợi thế lớn của việc sử dụng một hệ thống máy tính hóa đơn là khả năng chạy các báo cáo để xác định khách hàng đã trả tiền trong đó có địa chỉ. Báo cáo cho bạn thấy ai nợ bạn, bao nhiêu và trong bao lâu. Việc này được thực hiện dễ dàng và giúp bạn kiểm soát tài chính của bạn. Bạn có thể liên hệ với khách hàng là những người nộp cuối, giảm thiểu tổn thất. Một doanh nghiệp cũng chạy dựa trên thông tin kịp thời và đáng tin cậy, và một hệ thống hóa đơn trên máy vi tính phù hợp với yêu cầu này tốt.

Cơ quan
Rất dễ dàng để mất hoặc quên về hoá đơn, đặc biệt là khi chúng được chuẩn bị bằng tay. Chúng có thể bị thất lạc, hoặc họ có thể bị gửi nhầm trong một hệ thống dẫn. Với một gói phần mềm kế toán, dữ liệu là có - tất cả các tổ chức ở một nơi để được xem xét, tái bản và gửi lại trong mọi trường hợp của các vấn đề. Bạn thường có thể tìm trong hệ thống cho hoá đơn dựa trên tên, số tiền hoặc số hoá đơn. Nó là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng vì các phần mềm sắp xép dữ liệu khi nó được nhập vào.