PDA

View Full Version : Site PR4 cần trao đổi linktext với các site PR>4Number1gen
01-04-2013, 09:42 AM
Như tiêu đề, mình cần trao đổi chéo linktext của site www.4tech.com.vn (http://www.4tech.com.vn/) với các site có PR>4 với quy tắt sau:

Với site PR4 thì trao đổi 1-1 (chỉ trao đổi 1 link)
Với site PR5 thì trao đổi 2-1
Các sitePR>5 thì thương lượng

Chi tiết thêm xin trao đổi qua yahoo: yte_247
Chân thành cám ơn

lamsungdaica300511
01-04-2013, 08:36 PM
Đã pm bạn nhé, mình có một số site thỏa mãn đk của bạn!
yh: moitinhxacu_300511

Number1gen
02-04-2013, 06:49 PM
Vẫn còn nhiều không gian để trao đổi

Number1gen
04-04-2013, 06:36 AM
Chỉ trao đổi với các site >=4 thôi nhé

website23
06-04-2013, 01:44 PM
<a href="http://thidaihoc.org/">Thi dai hoc 2013</a>, trao đổi với các site : add xong pm mình add lại : textlink123

Number1gen
08-04-2013, 07:06 AM
Cam kết tối đa chỉ có 20 link out