PDA

View Full Version : Văn phòng - Tại sao phần mềm kế toán cần phải có cho hầu hết các doanh nghiệptulinhav
27-03-2013, 12:38 PM
Nếu bạn muốn theo dõi các chi phí kinh doanh và doanh thu của mình, bạn phải sử dụng một máy tính - sau đó bạn nên sử dụng một ứng dụng phan mem ke toan (http://accura.vn/) để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Phần mềm kế toán (http://accura.vn/) hiện nay là tốt hơn, dễ dàng hơn
Đó là một tuyên bố khá mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, thuế, câu trả lời cho một câu hỏi như vậy thường là, "Nó phụ thuộc." Tuy nhiên, chương trình phần mềm cơ bản doanh nghiệp nhỏ đã nhận được tương đối rẻ tiền và dễ dàng sử dụng có thực sự không có câu hỏi mà bạn cần phần mềm kế toán trong doanh nghiệp của bạn ngày hôm nay.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là những loại giải pháp nào bạn nên sử dụng? Đối với phần khởi động và các doanh nghiệp khác có nhu cầu kế toán cơ bản, Microsoft đã thêm vào các dịch vụ trên thị trường mới của Microsoft Office Accounting doanh nghiệp nhỏ năm 2006, dự kiến phát hành vào tháng 9 năm 2005 như là một phần của Microsoft Office mới quản lý doanh nghiệp nhỏ ấn bản năm 2006.
(Đối với các doanh nghiệp nhỏ với cầu kế toán cơ bản, và 10 nhân viên trở lên, có Microsoft Small Business Financials, trong đó cung cấp các công cụ kinh doanh lớn và lợi ích trong một gói thân thiện với người sử dụng, giá cả phải chăng.)

Phần mềm kế toán có thể xử lý các nhiệm vụ kế toán cơ bản
Hầu hết các ưu thuế được thiết lập để xử lý các nhu cầu kế toán khách hàng với đội ngũ nhân viên kế toán sổ sách. Tuy nhiên, hầu hết các ưu thuế cũng có thể dễ dàng làm việc với khách hàng, người sử dụng phần mềm kế toán sổ sách kế toán cơ bản của họ. Các pro thuế vẫn sẽ chăm sóc khai thuế và các vấn đề chẳng hạn như các báo cáo cho các ngân hàng, trong khi bạn sẽ xử lý nhập vào dữ liệu tài chính. Thay vì theo nghĩa đen trên dữ liệu đầu vào, thuế chuyên nghiệp của bạn sẽ được thêm một đốc cho công việc bạn đang xử lý trong nhà.

http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/phanmemketoan_zps232d407c.jpg

Với phần mềm kế toán của bạn, bạn có thể xử lý một số nhiệm vụ sổ sách kế toán mà bạn có thể thuê ngoài. Điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, đặc biệt là nếu bạn không có nhu cầu sổ sách kế toán quan trọng và nếu bạn có một người nào đó có thể xử lý các nhiệm vụ sổ sách kế toán ngoài các nhiệm vụ khác.
Không nên hạn chế đào tạo

Một chìa khóa để làm sổ sách kế toán của riêng bạn với một ứng dụng phần mềm kế toán, tất nhiên cần phải học tập để sử dụng phần mềm đúng cách.
Ví dụ, hầu hết các chương trình kế toán kinh doanh sẽ tạo ra các bảng cân đối kế toán cho bạn mà luôn luôn cân bằng. Vấn đề, trong thực tế, là bảng cân đối sẽ cân bằng có hoặc không có các thông tin được ghi lại bởi người sử dụng.

Trong ngắn hạn, các chương trình phần mềm kế toán, giống như hầu hết các phần mềm quản lý tài chính, chạy trên khái niệm GIGO. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, và chúng tôi được hưởng lợi lớn từ nó. Nhưng bạn phải dành thời gian để học cách sử dụng chúng đúng cách và để dạy cho nhân viên của bạn để sử dụng chúng.

Làm việc với một chương trình kế toán trong nhà có thể làm giảm số lượng thời gian và số lượng nhiệm vụ mà bạn cần một chuyên gia thuế. Nó có lẽ không làm giảm hầu hết các doanh nghiệp mong muốn có một chuyên gia thuế, những người có thể đối phó với các vấn đề tài chính cấp cao hơn, chẳng hạn như tờ khai thuế của bạn và quy hoạch tổng thể.

Nó theo dõi các vấn đề tiền bạc và nhiều hơn nữa.
Chương trình phần mềm kế toán có thể được sử dụng cho nhiều hơn là chỉ theo dõi thu hàng năm và các chi phí của một doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán cũng có thể:
Tạo bảng lươeng, theo dõi và thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp và người sử dụng lao động nghĩa vụ thuế, in ra mẫu nhà thầu, và theo dõi các hóa đơn quá hạn.
Liên kết với các dịch vụ và tài khoản ngân hàng trực tuyến, do đó, thông tin ngân hàng được tự động đưa vào chương trình phần mềm.

Tích hợp với Microsoft Office và các ứng dụng kinh doanh khác, và lý tưởng có thể được sử dụng để làm những việc như theo dõi hàng tồn kho của bạn, theo dõi chi phí dự án của bạn, lắp ráp các hồ sơ dự thầu công việc, phá vỡ lợi nhuận hoặc lỗ của khách hàng, chủng loại, và hóa đơn khách hàng.