PDA

View Full Version : Văn phòng - Phần mềm kế toán điện toán đám mâytulinhav
25-03-2013, 12:29 PM
Phan mem ke toan (http://accura.vn/)điện toán đám mây là phần mềm kế toán được lưu trữ trên các máy chủ từ xa. Nó cung cấp khả năng kế toán cho các doanh nghiệp theo một cách tương tự như SaaS (Software as a Service) trong mô hình kinh doanh. Dữ liệu được gửi vào "đám mây", nơi mà nó được xử lý và trả lại cho người sử dụng. Tất cả các chức năng ứng dụng được thực hiện off-site, chứ không phải trên máy tính để bàn của người dùng.

http://i1274.photobucket.com/albums/y439/ngoclinhav/ketoandientoan_zps602b1659.jpg

Trong điện toán đám mây, người dùng truy cập các ứng dụng phần mềm từ xa thông qua Internet hoặc mạng khác thông qua nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng một đám mây. Sử dụng phần mềm kế toán (http://accura.vn/) điện toán đám mây giải phóng các doanh nghiệp phải cài đặt và duy trì phần mềm trên máy tính để bàn cá nhân. Nó cũng cho phép các nhân viên trong văn phòng hoặc chi nhánh từ xa truy cập cùng một dữ liệu vào cùng một phiên bản của phần mềm.

Hầu hết các nhà cung cấp ứng dụng thường tính dựa vào cách sử dụng so với lệ phí giấy phép trang web được liên kết với các triển khai phần mềm kế toán truyền thống. Kế toán dữ liệu sao lưu và khắc phục lỗi thường là một phần của tài khoản phần mềm kế toán điện toán đám mây của bạn.

Phần mềm kế toán điện toán đám mây cũng có thể được gọi là phần mềm kế toán trực tuyến hoặc phần mềm kế toán dựa trên Web.