PDA

View Full Version : Phần mềm khác - Các loại khác nhau của phần mềm kế toánquyenavc
12-03-2013, 08:45 AM
Phan mem ke toan (http://accura.vn) thường bao gồm các module khác nhau, các phần khác nhau đối phó với các lĩnh vực cụ thể của kế toán. Trong số các module phổ biến nhất là:
http://1.bp.blogspot.com/-5yc3VEEkqoU/UT2SkmmzNqI/AAAAAAAAAwY/RqdP1fvxjFk/s1600/k%E1%BA%BF+to%C3%A1n.jpg


Cốt lõi của các Modules
• Tài khoản phải thu: Các khoản phải thu là một trong một loạt các giao dịch kế toán đối phó với việc thanh toán của khách hàng đang nợ tiền cho một công ty, người hoặc tổ chức đối với hàng hoá và dịch vụ đã được cung cấp cho khách hàng.Điều này thường được thực hiện trong một tổ chức người bằng cách viết một hóa đơn và gửi thư hoặc phân phối đến từng khách hàng.
• Tài khoản phải trả: Các khoản phải trả là một trong một loạt các giao dịch kế toán bao gồm thanh toán cho các nhà cung cấp nợ tiền cho hàng hóa và dịch vụ.Trung bình của các hộ gia đình thực hiện nhiệm vụ này bằng cách viết séc mỗi tháng cho các nhà cung cấp cho các công ty điện lực, công ty điện thoại, truyền hình cáp hoặc dịch vụ vệ tinh món ăn, đăng ký mua báo, và các dịch vụ như vậy thường xuyên.
• Tổng sổ kế toán: sổ kế toán tổng, đôi khi được gọi là sổ cái danh nghĩa, chính là hồ sơ kế toán của một doanh nghiệp sử dụng kế toán kép. Nó thường sẽ bao gồm các tài khoản cho các hạng mục như tài sản hiện có, tài sản cố định, công nợ, doanh thu và các khoản mục chi phí, lợi ích và thiệt hại.
• Thanh toán: Quá trình gửi tài khoản cho khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là thanh toán. Các tài liệu được sử dụng được gọi là một hóa đơn. Hóa đơn có thể được gắn vào hàng hóa hoặc chuyển tiếp một cách riêng biệt.
• Chứng khoán / hàng tồn kho: quản lý kinh doanh, hàng tồn kho bao gồm một danh sách các hàng hóa và nguyên vật liệu tổ chức có sẵn trong kho.
Không module cốt lõi
• Nợ Bộ sưu tập: công ty theo dõi cố gắng để thu thập các hóa đơn quá hạn (đôi khi một phần các khoản phải thu).
• Chi phí: Trong kế toán, một khoản chi phí đại diện cho một sự kiện mà một tài sản được sử dụng hết trách nhiệm hữu được phát sinh. Trong điều kiện của phương trình kế toán, chi phí giảm vốn chủ sở hữu.
• Thắc mắc: công ty sẽ thông tin trên màn hình mà không cần bất kỳ sửa đổi, bổ sung.
• Biên chế: Trong một công ty, bảng lương là tổng của tất cả các hồ sơ tài chính của tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khấu trừ.
Bước tiếp theo trong lĩnh vực phần mềm kế toán (http://accura.vn) bao gồm các ứng dụng có khả năng thực hiện một loạt các chức năng quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp. Gọi là giữa thị trường phần mềm, ứng dụng kế toán trong lớp này thực hiện các chức năng kinh doanh kế toán tổng hợp và thường xuyên bao gồm các hệ thống quản lý thông tin tích hợp. Nhiều phần mềm ứng dụng ở cấp độ này có khả năng cung cấp cho kế toán các loại tiền tệ khác nhau. Giữa thị trường phần mềm kế toán thường được mua từ một đại lý.
Cao cấp hơn phần mềm kế toán là tốn kém hơn so với các loại khác và thường là phức tạp hơn nhiều. Thường được thiết kế để sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn với hàng triệu đô la trong các giao dịch, chương trình kế toán cao cấp thường có tính năng rất tinh vi và các tùy chọn. Phần mềm trong lớp học này cũng cho phép cho một mức độ tùy biến cao. Thông thường, phần mềm cao cấp được bán thông qua một đại lý.
Một số công ty chọn để phát triển phần mềm kế toán của mình, chuẩn nó hoàn toàn đối với nhu cầu độc đáo của họ. Các công ty khác chọn mua gói phần mềm sẵn sàng thực hiện. Nhiều tổ chức sử dụng một sự kết hợp của hai, mua phần mềm và áp dụng các thay đổi địa phương để làm cho nó hiệu quả hơn.

Ahometo
12-03-2013, 01:16 PM
Hj. tích hợp dưới dạng các modul sau này dễ nâng cấp phần mềm hơn.

trung.tranho
12-03-2013, 01:54 PM
uppppppppppppppppppp...................