PDA

View Full Version : Văn phòng - Giải pháp phân tích phần mềm kế toántulinhav
08-03-2013, 02:42 PM
Năm mươi năm trước, khi phan mem ke toan (http://accura.vn/) chưa xuất hiện thì các nhiệm vụ sổ sách kế toán và kế toán được thực hiện bằng tay với một đội ngũ kế toán. Tất cả các mẫu đơn trên giấy và máy tính vẫn còn lớn như một văn phòng nhỏ. Bây giờ, công nghệ tự động hoá các quy trình được thực hiện bởi con người. Điều này bao gồm sổ sách kế toán và chức năng kế toán trong phần mềm kế toán.

1. Đánh giá chức năng báo cáo và phân tích. Các báo cáo tốt hơn và mạnh mẽ hơn chức năng, các phần mềm kế toán hữu ích hơn sẽ cung cấp được báo cáo cho khách hàng cả trong và ngoài rất nhiều giá trị cho bất kỳ tổ chức nào. Hãy chắc chắn rằng báo cáo chức năng phù hợp với tất cả các cơ quan quản lý phối ngành công nghiệp của bạn .

http://www.asiasoft.com.vn/images/NewsVN/561.jpg

2. Kiểm tra các đồ thị. Trong khi điều này được kết nối với báo cáo, nó thường là một tính năng riêng biệt cho hầu hết các chương trình kế toán. Phong cách định dạng minh họa có thể làm tăng đáng kể giá trị của phần mềm kế toán, đặc biệt là nếu bạn có trách nhiệm cho các chức năng báo cáo trong tổ chức của bạn.

3. So sánh khả năng tích hợp. Xác định hệ thống có thể tích hợp (tự động làm việc). Một số gói phần mềm đã tích hợp sẵn trong thiết lập công cụ tài chính đối với các gói phần mềm phổ biến như Quickbooks hoặc MS Excel.

4. So sánh dễ dàng tùy biến. Bạn không muốn phần mềm kế toán đòi hỏi phải có một đội ngũ các chuyên gia tư vấn chuyên môn để thực hiện thay đổi. Thay đổi, cập nhật và các tùy chỉnh được thực hiện dễ dàng và liền mạch cho tổ chức lớn hơn.

5. Đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những tính năng quan trọng nhất đối với bạn.