PDA

View Full Version : Văn phòng - Bổ sung hệ thống phần mềm ERP trong hệ thống phần mềm kế toántulinhav
05-03-2013, 02:37 PM
Các công ty phát triển nhanh trong hệ thống phan mem ke toan (http://accura.vn/) hiện tại của họ có thể cần phải xem xét một nâng cấp thêm một tính năng hệ thống phần mềm kế toán hoặc hệ thống ERP.

Hãy bắt đầu bằng cách xác định những gì chúng ta có thể xem xét là cỡ vừa nhỏ cho hệ thống phần mềm kế toán. Trong điều kiện rất chung chung một quy trình hệ thống phần mềm kế toán và các giao dịch kinh doanh hồ sơ (chẳng hạn như thanh toán hóa đơn, trả tiền nhân viên, tạo ra và ghi hoá đơn bán hàng và ghi nhận các khoản thanh toán của khách hàng). Tất cả những hồ sơ này được đăng sổ cái báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán có thể được tạo ra. Tất cả các giao dịch này là tương đối đơn giản. Trên thực tế tất cả các giao dịch này có thể được tìm thấy trong một hệ thống phần mềm như ERP.

http://www.vietroad.com.vn/upload/images_store/news/erp.png

Nếu đó là trường hợp, những gì ngăn cách một hệ thống phần mềm kế toán từ một hệ thống phần mềm ERP? Sự khác biệt có thể được tìm thấy trong thuật ngữ ERP (Enterprise Resource Planning). Một hệ thống phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ có thể tách thông tin vào các mục, nhưng không nhất thiết với độ sâu mà các công ty lớn hơn yêu cầu.

Hoạch định nguồn lực cho thấy rằng nó là hệ thống chính hỗ trợ quá trình ra quyết định, và đó là nơi mà hệ thống phần mềm kế toán một doanh nghiệp nhỏ bắt đầu ngập ngừng. Hệ thống phần mềm kế toán có thể cung cấp cho họ một số thông tin liên quan đến khối lượng công việc và mức cổ phiếu, nhưng quyết định chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, không phải dữ liệu.
Khi các công ty phát triển, khối lượng công việc tăng điểm mà các cá nhân không có khả năng "nhìn thấy" tất cả mọi thứ cùng một lúc. Kinh nghiệm của họ vẫn còn rất quan trọng, nhưng khối lượng tuyệt đối và phức tạp của quy trình kinh doanh làm cho việc ra quyết định bị áp đảo. Đó là nơi mà các bước của hệ thống phần mềm ERP để bổ sung cho quá trình ra quyết định. Chú ý rằng chúng ta đã sử dụng "bổ sung" không phải là "thay thế".

Hệ thống phần mềm ERP có thể xử lý số lượng lớn các dữ liệu rất nhanh và đó là những gì được yêu cầu. Chúng tôi muốn nghĩ rằng họ có thể được lập trình để đưa ra các quyết định kinh doanh. Tương tự cũng đúng cho một hệ thống phần mềm ERP. Chúng tôi có thể viết mã mà sẽ đưa ra quyết định, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Quy trình kinh doanh phức tạp và quá trình ra quyết định kinh doanh phức tạp là không phải lúc nào cũng tuyến tính trong tự nhiên và chúng ta cần phải đảm bảo rằng hệ thống ERP của chúng tôi là "bổ sung" bằng kinh nghiệm và chuyên môn của con người.