PDA

View Full Version : Văn phòng - Sự khác biệt giữa ERP và phần mềm kế toántulinhav
31-01-2013, 12:46 PM
Năm gần đây đã mang lại một biển thay đổi phần mềm quản lý kinh doanh. Trong khi các doanh nghiệp từ lâu đã được coi là một điều cần thiết, lớp phủ ngày càng được thực hiện bởi phần mềm nguồn lực doanh nghiệp (ERP) lập kế hoạch phan mem ke toan (http://accura.vn/). Trên thực tế, nhiều người đang bắt đầu sử dụng các từ ngữ thay thế cho nhau. Trong khi có những cách gọi sai bằng cách sử dụng các thuật ngữ sai cho một gói phần mềm nhất định, sự hiểu biết sự khác biệt có thể giúp bạn so sánh các phần mềm kế toán (http://accura.vn/) và phần mềm ERP.

Để minh họa đầy đủ sự khác biệt giữa phần mềm kế toán và phần mềm ERP, chúng ta hãy so sánh ở phạm vi chức năng truyền thống được cung cấp cho các loại. Phần mềm kế toán, như được chỉ ra bởi tên của nó, các chương trình khuyến mại với các giao dịch kế toán như trả lương, các khoản phải thu, tài khoản số dư phải trả, và dùng thử. Các module phổ biến đi kèm với phần mềm kế toán bao gồm thanh toán, đơn đặt hàng, đơn đặt hàng, sổ cái chung, timesheet, chi phí, và thanh toán điện tử.

Trong khi ERP là một phần mềm quản lý tài nguyên hệ thống, theo dõi các tài sản hữu hình và vô hình, vật liệu, nguồn nhân lực, và các nguồn lực tài chính. Nguồn lực tài chính có thể thay đổi ở bạn, nhưng lưu ý rằng phần mềm ERP bao gồm một loạt các chức năng thường không được cung cấp bởi phần mềm kế toán, thường bao gồm thanh toán trong tài sản vô hình như giờ làm việc của con người, vòng đời sản phẩm, đơn vị thực hiện, và các mối quan hệ với khách hàng.

http://letgoon.com/all/erp.png

Đơn giản chỉ cần đặt, phan mem ke toan, là một tập hợp con của bất kỳ gói ERP. Phần mềm này cung cấp các dịch vụ tài chính như quản lý tài chính, lập kế hoạch và lập ngân sách. Bộ sưu tập này có thể được coi là phần mềm kế toán mười năm trước, nhưng bây giờ có thể có khả năng giao tiếp với một số module khác. Các hoạt động kinh doanh như báo cáo, dự án và quản lý chuỗi cung ứng và phân tích, quản lý nguồn nhân lực, và thậm chí quản lý CNTT là tất cả các dịch vụ có thể được phối hợp và quản lý theo phần mềm Microsoft Dynamics GP.

Tuy nhiên, tất cả những điều này là ngữ nghĩa. Chắc chắn, phan mem ke toan và phần mềm ERP có thể là hai việc khác nhau, nhưng nó thực sự quan trọng trong ngày thời buổi hiện nay? Câu trả lời là không thực sự, phần mềm kế toán như là một thực thể, chính nó đã được ổn định ký kết hợp đồng. Những năm gần đây đã thấy nhiều các nhà cung cấp ngừng hoạt động phần mềm kế toán hoặc được mua lại bởi các nhóm lớn hơn. Ngoài ra, với rất nhiều ERP nền tảng cung cấp các chức năng kế toán, nhưng với tiềm năng tăng trưởng khả năng mở rộng, lý do tại sao bạn sẽ chọn một gói phần mềm kế toán truyền thống?

Thị trường phần mềm kế toán truyền thống như chúng ta được hiểu nó đang mờ dần đi. Gói phần mềm lớn hơn, toàn diện hơn thay thế chức năng của nó. Khi ngành công nghiệp di chuyển từ khái niệm này của phần mềm kế toán, có thể phần mềm ERP hoàn toàn có thể cùng lựa chọn ý nghĩa của nó cũng như vị trí chức năng của nó trên thị trường. Cho rằng hai là không tồn tại đồng thời trên thị trường ngay bây giờ hoặc trong tương lai, đề cập đến ERP như phần mềm kế toán là không gây nhầm lẫn.